Evaluarea identității

”Pentru ce vrei să te dai drept alta?” / 1 Împărați 14:6

”Au priceput că fuseseră cu Isus.” / F.A. 4:13

”Voi sunteţi arătaţi ca fiind epistola lui Hristos.” / 2Cor.3:3

”Voi sunteţi sarea pământului. …  Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte … .” / Matei 5:13-14

 

identityÎn meditația trecută am realizat faptul că trăim vremuri în care ”temeliile se surpă” dar că cel neprihănit privește la Domnul și traversează cu bine cele mai grele momente din viață. În asemenea împrejurări suntem evaluați de Creatorul Universului și ni se autentifică identitatea. Așa cum focul certifică valoarea aurului, încercările prin care Dumnezeu îngăduie să trecem arată cine suntem sau – mai bine zis – ai cui suntem. Am ascultat mărturia unui misionar român în Egipt (unde nu ai voie să mărturisești public pe Domnul Isus) și am rămas uimit să văd cum oamenii priveau la zâmbetul și la bucuria de pe fața lui și îl opreau să-l întrebe dacă  este creștin. Într-o vreme când imitațiile și produsele contrafăcute câștigă teren, iar oamenii plătesc pentru ele și sunt înșelați ne întrebăm cum stau lucrurile în plan spiritual? Dacă în plan material mai poți schimba ceva atunci când te-ai înșelat, este groaznic să te înșeli în plan spiritual. Christoșii mincinoși sunt la ordinea zilei, iar închinarea falsă este așa de bine regizată încât îți ia mintea. Oamenii la care ai privit crezând că sunt îngeri sunt, de fapt demoni. Care este identitatea ta reală? Cine ești tu de fapt? Numele de pocăit pe care-l porți este frumos dar cum acoperă viața ta de fiecare zi acest nume? Hai să parcurgem împreună un test simplu și să evaluăm în lumina Scripturii identitatea noastră. Ce ești tu? Cine ești cu adevărat?

1. Adunare sau adunăturăCând copiii lui Israel au părăsit Egiptul ”O mulţime de oameni de tot soiul s-au suit împreună cu ei.”(Exod 12:38). Întregul grup era constituit din aceste două entități: evreii și oameni de tot soiul. În cărțile lui Moise ei apar sub numele de ”adunarea lui Israel.” Cum și când deosebești adunătura de adunare? În situații de criză. Priviți scena:Adunăturii de oameni, care se aflau în mijlocul lui Israel, i-a venit poftă, ba chiar şi copiii lui Israel au început să plângă, şi să zică: “Cine ne va da carne să mâncăm?” (Numeri 11:4)Scandalul a fost declanșat. După asta se cunoaște dacă ești din adunare sau din adunătură. Adunătura ațâță pe cei din adunare la ceartă și creează problemele. În Noul Testament termenul de ”adunare” se păstrează (Evrei 10:25;1Cor.14:34;Iacov 2:2), iar de la Fapte 5 componența bisericii devine asemănătoare cu cea a adunării din Vechiul Testament. Apostolul Pavel explică faptul că ”trebuie să fie şi partide între voi, ca să iasă la lumină cei găsiţi buni.” (1Cor.11:19), iar ucenicul iubirii întărește acest adevăr spunând: ”Ei au ieşit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noştri. Căci dacă ar fi fost dintre ai noştri, ar fi rămas cu noi; ci au ieşit, ca să se arate că nu toţi sunt dintre ai noştri.” (1Ioan 2:19)Poetul Petru Dugulescu în poezia ”Anii noștri” din volumul ”Călătorii enigmatici”completează tabloul și  întreabă: ”Anii noștri luptători / Ne-au lăsat un nume. / De eroi sau dezertori, / Credincioși sau trădători / Te întreabă uneori / Cum ți se mai spune?” Răspunde: ești din adunare sau din adunătură? Oricum, va veni ziua când identitatea ta va fi făcută public în fața întregului univers. Ai șansa chiar acum să te pocăiești și  să schimbi  situația.

2. Mădular sau membru? Noul Testament creionează foarte bine în epistole  un alt fel de a dovedi cine ești. Iată cum definește Scriptura identitatea noastră adevărată: ”Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui.” (1Cor.12:27). Iar în altă parte citim că:  suntem mădulare unii altora.”  (Ef.4:25). Adevăratul creștin este mădular în trup (organism). Așa spune Apostolul Pavel, explicând efesenilor cum funcționează Biserica lui Christos: ”noi suntem mădulare ale trupului Lui.” ( Ef.5:30). Mădular într-un organism numit ”trupul lui Christos.” Aceasta este adevărata identitate a urmașilor Domnului Isus. Problema cu care se confruntă un pocăit este că atunci când intră într-o adunare i se prezintă și o altă fațetă a bisericii: aceea de organizație. I se cere să devină membru și să accepte ideologia. Apoi  să plătească un fel de cotizație și să fie prezent la întâlniri. Eventual să profite de avantaje, atunci când ele există. Mădular sau membru, iată dilema. Unii se manifestă ca și membri într-o organizație. Își îndeplinesc îndatoririle cu conștiinciozitate și nu li se poate reproșa nimic. Doar că sunt membri. Alții sunt mădulare într-un trup. Aici lucrurile se schimbă: ”Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei.” (Ef.4:16). Fiind doar membru într-o organizație creștină numită biserică te aștepți să primești(consumi) mai mult decât să dăruiești. Trăind în organismul numit ”trupul lui Christos” ești mădular și aici regula este să dăruiești. Crești și tu dar se dezvoltă și trupul. Asta-i fantastic. Membrii pleacă; mădularele rămân.Tot ce pot face pentru tine este să mă rog ca Duhul Sfânt să te cerceteze și – dacă trebuie – să-ți schimbe statutul din membru în mădular.

3. Cetățean sau apatrid? Este cea de-a treia imagine a identității unui copil al lui Dumnezeu. Ea privește mai mult aspectul escatologic al existenței noastre. Cum viitorul nu se decide după moarte este foarte important să descifrăm și acest aspect. Ne naștem afară din Împărăție, condamnați la moarte: ”fără Hristos, fără drept de cetăţenie … străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume.” (Ef.2:12). Urmăriți știrile și veți vedea mii de oameni ca și aceștia dezrădăcinați și fără țară din cauza războaielor, a prigoanei și a foametei. Apatrizi, așa li se spune.  Dar sunt alte miliarde de apatrizi din cauza păcatului. Ce-i de făcut? Nimic! Doar să-i căutăm și să le explicăm că a făcut Dumnezeu totul: ”Dar acum, în Hristos Isus, voi, care odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin sângele lui Hristos.” (Ef. 2:13-14). La Golgota a fost plătit prețul care aduce eliberare din păcat și moarte și schimbă statutul oricărui muritor care se pocăiește din apatrid în cetățean. Ți se oprește respirația să afli că: ”nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu,” (Ef.2:12-19). Ce onoare și ce perspectivă pentru un copil al lui Dumnezeu. Plin de pace și liniște, încrezător într-un viitor glorios el proclamă împreună cu sfinții că: Cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos.” (Fil.3:20). Ai primit cetățenia Cerului? Sau ești încă străin și fără țară? La ambasadele Cerului se eliberează pașapoarte în serie. Este timpul să hotărăști chiar acum. Doresc să ne întâlnim în glorie alături de Mântuitorul!

 

RUGĂCIUNE

 ”Aș vrea să fiu acel argat / La care El să-I spună / Când se va-ntoarce ca-mpărat, / Privind la tot ce am lucrat / Cu-acei talanți ce mi i-a dat: / ”O, bine, slugă bună!”           

(Din poezia ”Aș vrea să fiu” – vol. ”Călătorii enigmatici” –  de Petru Dugulescu)


Leave a Reply

^