Familia, perspectivă și succes

“Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului”. /Iosua 24:15/

perspectivaTrăim vremuri în care asistăm la dezintegrarea rapidă a familiei și la un proces masiv de sodomizare a societății.  Care este perspectiva familiei creștine? Există vreun motiv de bucurie sau privim pesimiști și neputincioși la năruirea speranțelor legate de viitorul familiei? Creștinii sunt chemați să trăiască în biruință: să fie cap și nu coadă; deasupra și nu dedesubt; victorioși și nu victime. Se fac tot felul de clasamente ale succesului (pentru sportivi, artiști, politicieni, etc) dar n-am văzut nici un clasament cu cei mai de succes pocăiți. O familie de pocăiți este ”condamnată” să fie ”de succes” pentru că nu se poate altfel. ”Capul” ei este Cel ce a biruit moartea. Regele regilor și Domnul domnilor. Președintele președinților. Haideți să privim la câteva definiții ale cuvântului succes: a) ”Rezultat favorabil, obținut ca urmare a depunerii unui efort fizic sau intelectual; reușită; izbândă, victorie, răsunet.” /DEX/; b) ”Nivel sau poziție în ierarhia socială, onoare sau prestigiu pe scara societății.” /Wikipedia/. c) ”Să  împletești darurile care au fost puse în tine cu chemarea lui Dumnezeu pentru tine.” /Definiție creștină/. Fiecare definiție presupune o rețetă a succesului. Două verbe au creat două imperii. Verbul ”a avea” a generat imperiul lucrurilor materiale, iar verbul ”a fi” a creat imperiul lucrurilor spirituale. Unii ajung la succes prin ”a avea,” iar alții ajung staruri prin ”a fi.” Creștinii născuți din nou sunt ”sare și lumină” deoarece valorile la care se raportează și pe care își clădesc viața sunt total diferite de cele ale lumii în care trăiesc. Ei ajung la succes prin ceea ce este El. Dorința inimii mele pentru tine este să fii o persoană de succes și să ai o familie pe măsură. Te invit să deschidem împreună ”albumul familiei” și să descifrăm secretele și perspectiva unei familii de succes.

 1. Se conduce după principii unice. Succesul adevărat are la bază principii corecte. Unde nu sunt principii domnește haosul. Unde nu există lege biruiește fărădelegea. Familia adevărată se conduce după principii stabilite de Creator. Da, există coduri de maniere elegante, filozofii și norme de viață, reguli și legi formulate de oameni. Ele nu sunt rele dar sunt relative. Cel mai bine știe cum funcționează familia, Acela care a conceput-o și a adus-o în existență. Iată ce recomandă El:  Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale, şi atunci vei lucra cu înţelepciune. Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: “Întăreşte-te şi îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face.” /Iosua 1:8-9/. Secretul succesului este condensat în expresia ”Cartea aceasta a legii,” iar ”traducerea” este simplă: când trăiești după principii corecte (legea lui Dumnezeu)  n-ai de ce să te temi. Succesul este sigur. Domnul este cu tine și tot ce faci este pentru slava și gloria numelui Său. Așa că: ”Citește Cartea! Trăiește Cartea! Răspândește Cartea!” Autorul ei este Cel Atotputernic și El promite să te sprijine în tot ce vei face. Înapoi la Biblie! Cum stai cu Cartea?

2. Trăiește pentru un scop unic. Numai dacă ai scop ai și principii și reciproc: te călăuzești după principii în măsura în care ai un scop în viață. Familiile care fac parte din poporul lui Dumnezeu au un singur scop pentru care există, scop marcat perfect în cuvântarea lui Iosua către națiunea lui Israel: “Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului“. /Iosua 24:15/. El proclamă și spune că perspectiva vieții lui este să-l slujească pe Domnul și că această alegere este obligatorie și pentru familia lui. Apoi provoacă o națiune întreagă să aleagă același lucru. Este singura rațiune a lui de a exista pe acest pământ. Domnul Isus în Predica de pe munte întărește acest lucru: ”Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” /Matei 6:33/. Fă scop din a trăi pentru Împărăția Lui! Subordonează toate celelalte lucruri slujirii Lui și El promite ”tone” de binecuvântări pentru tine și casa ta. Dacă e nevoie, schimbă-ți prioritățile și ridică privirea spre Cer. Acolo e Tata care abia așteaptă să te binecuvânteze. Cel care scrie aceste rânduri depune mărturie că acest cuvânt este adevărat și vrednic de crezare. Se verifică 100% când alegi să trăiești conform Lui.

3. Are un impact unic. Trăirea cu scop și conform principiilor Scripturii este relevantă și face diferență. Iosua și familia lui au influențat în mod pozitiv o națiune întreagă.  Iată ce trebuie să faci pentru a avea impact și a face diferență:  Puneţi-vă toată puterea ca să păziţi şi să împliniţi tot ce este scris în cartea legii lui Moise, fără să vă abateţi nici la dreapta nici la stânga. Să nu vă amestecaţi cu neamurile acestea care au rămas printre voi; să nu rostiţi numele dumnezeilor lor, şi să nu-l întrebuinţaţi în jurământ; să nu le slujiţi, şi să nu vă închinaţi înaintea lor. Ci alipiţi-vă de Domnul Dumnezeul vostru, cum aţi făcut până în ziua aceasta.” /Iosua 23:6-8/. Totul este clar și nu este peste puterile noastre. Promisiunea Lui este ca va fi cu noi 24/7. Primii creștini ”au răscolit lumea” /F.A. 17:6/ deoarece aceia care i-au văzut și i-au cunoscut: ”au priceput că fuseseră cu Isus.” /F.A.4:13/. Ce mărturie și ce impact! Familia creștină este purtătoare de Isus, iar El crează impactul și mântuie oamenii. A-l sluji pe Dumnezeu este cea mai mare onoare de sub soare.  Înseamnă ”să avem în noi gândul care era și în Christos Isus” /Fil.2:5/ și să trăim pentru scopul care am fost creați: acela de a fi lumină. Un om al lui Dumnezeu a făcut următoarea remarcă: ”Cei trei tineri din Daniel au schimbat politica Imperiului Babilonian. Iosif, economistul a salvat Egiptul de la foamete. Daniel în groapa cu lei a determinat schimbarea atitudinii împăratului față de Dumnezeu. Estera și-a salvat națiunea de la exterminare. Trăim vremuri în care Satan lucrează cu putere. El a reușit să scoată afară pe Christos din sărbătoarea Crăciunului; a scos afară rugăciunea din școli și cele 10 porunci din instituțiile publice; l-a scos pe Dumnezeu din conducerea țării. Dar el nu va câștiga și el știe lucrul acesta. Dumnezeul care a promis ca ”… va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre” /Rom. 16:20/ recrutează chiar acum voluntari pentru armata de pocăiți plini de Duhul Sfânt care să facă diferență și să arate ce înseamnă să trăiești într-o altă împărăție. Vrei să faci parte din armata Lui?” Înrolează-te chiar acum. Mâine va fi târziu. Regele te așteaptă!

RUGĂCIUNE

Tată din Cer.  Te slăvim pentru perspectiva pe care o ai pentru familiile noastre: aceea de a trăi pentru slava și gloria Numelui Tău și a fi purtători de Isus pe acest pământ. Te rugăm să ne faci vrednici pentru această onoare și să ne dai puterea să ne sfințim în fiecare zi pentru ca cei din jurul nostru să vadă că umblăm cu Tine și să se pocăiască. Ascultă-ne, te rugăm. Amin!


Leave a Reply

^