Fiți plini de Duh

”Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh.” /Efeseni 5:18/

pliniduhDuhul Sfânt este cea de-a treia persoană din Sfânta Treime și reprezintă autoritatea spirituală din epoca Bisericii. Domnul Isus explică urmașilor Săi misiunea Lui când spune: ”Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.” … ”El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu, şi vă va descoperi.” /Ioan 14:26,16:14/. Însă de-a lungul istoriei creștinii s-au raportat în mod diferit la persoana și lucrarea Duhului Sfânt, fapt care a generat mișcări spirituale majore. Epistolele sunt marcate de asemenea evenimente chiar în primii ani după apariția Bisericii. Apostolii – mai ales Pavel – vin să facă lumină asupra acestui subiect fierbinte și să stabilească norma adevărată în interpretarea și practica lucrării Duhului Sfânt în Biserică, familie și în viața particulară. În această meditație ne oprim la proclamația din Efeseni 5:18: ”Fiți plini de Duh.” Ne plecăm cu smerenie în fața Cuvântului Sfânt, încercând să aflăm cum se traduce acest strigăt și care este semnificația cuvintelor din această expresie. Ce reprezintă mesajul acesta pentru copiii lui Dumnezeu sinceri, animați să împlinească și să trăiască o viață plenară de creștini adevărați?

1. Imperativul plinătății. Fiți plini de Duh! Când Dumnezeu pretinde o relație corectă cu El, o cere la modul imperativ. Nu este doar o opțiune, este o poruncă. Numai așa este satisfăcută relația ucenicului cu Învățătorul. Dar, haideți să urmărim în DEX care este semnificația cuvântului ”imperativ:”  ”Necesitate categorică și necondiționată; obligație./ Mod verbal personal prin care se exprimă un ordin, o interdicție, un sfat, un îndemn, o rugăminte etc. a subiectului.” Nimic neclar. Gândul lui Dumnezeu pentru urmașii Săi este ”să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.” /Ef. 3:19/. Nu se realizează dintr-o dată însă orice pocăit trebuie să tindă spre acest ideal. Este la imperativ. Nu ai voie să glumești cu Duhul Sfânt. Poți să-L întristezi sau să-L stingi sau – cel mai rău – să I te împotrivești.

2.  Măsura plinătății. Fiți plini de Duh! Dumnezeu nu umblă cu jumătăți de măsură: El vrea, ori totul, ori nimic. Apreciază faptul că ești ”în clocot” sau ”rece” dar nu agreează să fii ”căldicel.” /Apoc. 3:15-16/. Și ca să nu ai motiv să te plângi că nu ai ajuns ”plin de Duh” Domnul ne face cunoscut unde găsim resurse pentru a împlini pretenția Lui:  ”Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri.” /Col.3:9-10/. Necazul cu creștinii care nu au viață din belșug este că că umblă cu jumătăți de măsură. Când ești posedat de Duhul  Sfânt curge viața din tine, iar roada Lui se vede în afară. Dacă Duhul nu are control total asupra ta este grav. Atunci vin ”duhurile” și ceea ce dai în afară sunt faptele firii. Testul acestui mesaj este să privești în viața ta în lumina Cuvântului și să decizi să trăiești începând de azi în mod plenar, nu cu jumătăți de măsură. Este riscant. Sfatul Lui este: ”Fii plin de râvnă dar, şi pocăieşte-te!” /Apoc. 3:19/.Pocăința adevărată rezolvă totul.

3. Esența plinătății. ”Fiți plini de Duh! Dacă urmărim într-o Concordanță biblică cuvântul ”plin” o să fim uimiți de mulțimea de stări pe care le putem întâlni în viața creștinilor. Poți să fii plin de: ”duhul înțelepciunii; strigăte de bucurie; cunoștința Domnului;  încredere; fățărnicie și fărădelege; râvnă; frică; jefuire și  răutate; îndrăzneală;  fiere amară; roada neprihănirii; mândrie; blândețe; teamă sfântă; spurcăciuni; toată plinătatea lui Dumnezeu; Duh.” Strigătul meditației de astăzi este ”Fiți plini de Duh!” De ce această pretenție la imperativ? Ne ajută Scriptura să înțelegem acest adevăr la 1 Cor. 6:19-20: ”Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” Simplu! Ca la computer: ce pui în el, aceea scoți afară. Tu hotărăști ce ”program” folosești ca să trăiești viața la superlativ. Dumnezeu merită excelența din partea noastră, 24/7. Așa că ”Lăsați Duhul Sfânt să lucreze” cum spune cântarea. Cheamă-L chiar acum în viața ta ca să te curățească, să te sfințească și să te umple. Se va întâmpla ceva extraordinar: tu vei fi fericit și împlinit, iar Dumnezeu va fi slăvit!

RUGĂCIUNE

Ce mare ești, Doamne! Plin de bunătate și de iertare. Fie-ți milă de noi și curățește-ne, apoi umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt ca să trăim o viață de biruință în casele noastre și în adunarea la care mergem. Fă ca ”paharul să fie plin și să dea peste el” în așa fel ca și cei ce nu te cunosc să te vadă pe Tine în viața noastră și să se pocăiască. Amin!


Leave a Reply

^