Impactul învierii

”Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi.” (1Cor.15:20)

impact
Creștinismul apusean a intrat în săptpmâna mare și ar trebui să parcurgă itinerarul durerii, drumul pe care a trecut Fiul lui Dumnezeu. Spun”ar trebui” deoarece nu a mai rămas aproape nimic din ceea ce a fost cândva respect și evlavie față de jertfa Mântuitorului din săptămâna mare. Doar la nivel de familie sau comunități mici mai există urmași ai Domnului Isus care continuă să rămână credincioși Adevărului și Cuvântului lui Dumnezeu. Însă indiferent de atitudinea oamenilor realitatea rămâne neschimbată: ”atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu.” (Ioan 3:16)În această săptămână a fost un Iuda care s-a unit cu Pilat și Irod și a fost o Via Dolorosa și un Deal al Căpățânii cu o cruce în vârf pe care a fost răstignit Domnul Isus. A fost și un mormânt de împrumut unde Fiul lui Dumnezeu a stat timp de trei zile și trei nopți dar a fost și o Înviere glorioasă care a desăvârșit opera de salvare a omului din păcat și din moarte. Nu mai există nici o incertitudine cu privire la adevărul învierii Domnului Isus din morți. Nici măcar ateii nu mai au vreun contra argument. Christos a Înviat! Asta se știe în cer și pe pământ și acest adevăr rămâne veșnic în picioare. Învierea a schimbat istoria și societatea, familia și individul. Privim în continuare la impactul învierii așa cum ni-l prezintă Cuvântul. Ea, Învierea:

1. Cristalizează și consolidează crezul. Două lucruri majore se lămuresc 100% la Înviere și anume: a.) Dumnezeu există și b.) Biblia este adevărată. Existența lui Dumnezeu este revelată la superlativ deoarece El L-a înviat pe Domnul Isus din morți. Așa proclamă Scriptura: ”Dumnezeu L-a înviat…” / ”Dumnezeu a înviat pe acest Isus.” (F.A.2:24,32)iar urmașii Lui mărturisesc la fel: am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos” (1Cor.15:15). Ce clar este totul. Daca mai ai întrebări asupra existenței lui Dumnezeu privește la Înviere; nu există nici o forță care să explice evenimentul acesta decât puterea Lui. Dar ca să poți înțelege aceasta trebuie să fie reală și următoarea afirmație: Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi” (Rom.8:1). Dumnezeu există, iar Învierea cristalizează acest adevăr. La fel și poetul anonim când scrie: ”Picătură-n marea vremii / Nu contează crezul tău. / Adevăru-I neschimbabil, / Vrei, nu vrei e Dumnezeu.” Dar Învierea face lumină și în ce privește Cuvântul lui Dumnezeu. Daca El există, atunci și ceea ce spune El (Cuvântul Său) este adevărat. Umrăriți felul în care argumentează Apostolul Pavel acest lucru: Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi;”(1Cor.15:3-4). Expresia ”după Scripturi” înseamnă ”conform Scripturilor”, așa că ține minte faptul că: ”Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu” (2Tim.3:16). Meditând sincer la Învierea Domnului Isus ar trebui ca în mintea și sufletul tău să fie clar că Dumnezeu există și Cuvântul Său este adevărat și vrednic de crezare. Ar fi de dorit să te gândești la o atitudine  nouă și un mod de viață demn de rangul unui copil al Celui Prea Înalt. Ce zici?

2. Certifică modul de viață. Modul de gândire determină modul de viață” spunea un  autor anonim și acest lucru este adevărat 100 %. După Înviere Domnul Isus Îi invită pe urmașii Săi în Galilea, nu la Templu. Religia Învierii este religia părtășiei nu a formelor. Isus Cel Viu nu mai are de-a face cu Templul și cu Legea. El a venit pentru sufletele oamenilor și se investește în a produce schimbare radicală în modul lor de a gândi și de a trăi. În contextul harului relația este mult mai importantă decât religia și traiul mai mult decât numele. Primii creștini au revoluționat lumea și au aschimbat istoria nu prin predici savante și nici prin evanghelizări masive, ci mutându-se din loc în loc din cauza prigoanei însă având un mod de viață la nivel de excelență marcat de prezența Domnului Isus în viața, vorba și traiul lor. Iată de ce remarca celor nepocăiți față de ei a fost: ”au priceput că fuseseră cu Isus. ” (F.A. 4:13). Atât de marcantă și agresivă (uneori) a fost prezența creștinilor încât oamenii din locurile unde ajungeau ei strigau : “Oamenii aceştia ne tulbură cetatea.” (F.A.16:20), iar în altă parte acuza împotriva lor era că: “Oamenii aceştia, care au răscolit lumea, au venit şi aici.”  Și asta deoarece purtau cu ei și proclamau un mesaj clar față de care nu exista nici un fel de compromis: şi spun că este un alt Împărat: Isus.” (F.A.17:6-7). Wow! Ce impact. Nu e de mirare că în primul veac după Înviere Evanghelia a ajuns să fie cunoscută în întreg Imperiul Roman, lumea cunoscută atunci. Dar Fiul lui Dumnezeu este viu și așteaptă ca și în anul 2016 să se întâmple la fel: să existe oameni care-L urmează cu dedicare și consacrare. Oameni care au un mod de viață ireproșabil și care își duc traiul 24/7 la nivel de excelență față de Mântiutorul. Generația primului veac și-a făcut datoria; acum este rândul nostru să trăim și să mărturisim cu curaj că El este Regele, răscolind lumea și tulburând cetățile. Întrebările care urmează ar trebui să te pună pe gânduri: ”Dacă nu tu, atunci cine? Dacă nu acum, atuncă când? Dacă nu aici, atunci unde?” Adu-ți aminte că ”Christos a înviat” și hotărăște chiar acum să trăiești ca și cum ar fi alături de tine. Ridică-te și pocăiește-te cu adevărat. Apoi pleacă și mărturisește cu viața că El este viu și că este Domnul tău! Sunt atâția oameni în jurul tău care au nevoie de mântuire!

3. Confirmă așteptarea. Învierea Mântuitorului are de-a face nu numai cu viața aceasta, ci și cu veșnicia noastră. În Joia Mare Domnul Isus îi face atenți pe ucenicii care erau tare tulburați și le spune: ”Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine.” (Ioan 14:2-3). Acum știm și că S-a înălțat la Cer și tot ce dorim să se întâmple este să se împlinească și ultima parte din procesul mântuirii: aceea de a fi cu El în glorie. Când Apostolul Pavel explică evenimentul Învierii, el exclamă în final: “Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi.” (1Cor.15:20). Pârga înseamnă ”primul rod” dintr-o livadă care urmează să aibă culesul. Este semnul că și celelalte fructe se vor coace. Este anunțul că urmează și ”recolta.”  Domnul Isus Cel Viu este ”prototipul” care tocmai a fost testat și care anunță ”producția de serie” pentru trupuri cosmice, slăvite ca al Lui! Ți se taie respirația la gândul cum se vor întâmpla aceste lucruri: Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.” (1Tes.4:16-17).  Dacă mai ai îndoieli în inima ta cu privire la învierea ta și la întâlnirea cu El, fii foarte atent la mesajul clar al Scripturii: Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi, va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.(Rom.8:1). Este sigur că vom învia deoarece aceiași putere va acționa și asupra noastră la momentul stabilit de Dumnezeu. Copiii Lui vor învia pentru viață. Va fi însă și un alt fel de a învia: cel pentru judecată și osândă. Astăzi ești provocat să-ți faci socotelile și să-ți pui viața în ordine. Timpul este mai scurt decât crezi tu. Îmi amintesc de versurile poetului care proclamă acest adevăr când scrie: ”Sunați trompete cu putere, / Treziți-vă în zori de zi. / Vestiți spre poli și emisfere / C-a fost în lume o-nviere / Și încă una va mai fi. / Când cei ce au primit Cuvântul / Ieșind ca crinii din noroi, / Vor părăsi pe veci mormântul / Și-L vor întâmpina pe Sfântul, / În pragul lumii celei noi.” (P. Dugulescu – A fost în lume o înviere). Unde vei fi tu atunci? Îmi pasă de tine și te iubesc de aceea te rog împacă-te cu Dumnezeu și dă voie Celui Viu să trăiască în tine și să se manifeste prin viața ta spre folosul și mântuirea multora.

RUGĂCIUNE

”Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu, şi că se va ridica la urmă pe pământ. … Îl voi vedea şi-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea, şi nu ai altuia.”

(Iov 19:25,27)


One Response to “Impactul învierii”

  1. Dan Duma says:

    Slavit si glorificat sa fie numele Domnului Hristos inviat dintre cei morti. Duhul lui cel Sfant sa fie in noi si vom avea parte de o inviere asemanatoare cu a Lui.
    Dumnezeu Tatal sa te binecuvinteze frate Mihai ptr mesajele pe care le aduci din partea Domnului.

Leave a Reply

^