În amintirea Mea

”Să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.”  I Cor. 11:24,25

 

Este timp de sărbătoare ori de câte ori Biserica se adună la Masa Domnului. Apostolul Pavel spune că “a primit de la Domnul” mesajul cu privire la această întâlnire. Şi sublinierea apostolului este aceea că la Masa Domnului sunt câteva lucruri de care  trebuie să ne amintim neapărat: ”Să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.”  Adică “în amintirea Mea” (traducere contemporană). Sunt câteva “aduceri aminte” care trebuie să ne urmărească şi să marcheze viața noastră de pocăință.

1 . Amintirea Lui. “Mă duc la Golgota/S-aud ce vorbește/Să-l văd pe Domnul meu/Cum moare pe cruce.” Așa își amintește poetul imaginea jertfei de pe Golgota. La Masa Domnului sărbătoritul este Domnul Isus, răstignit în locul nostru, El Cel care a plătit prețul salvării noastre. Ne explicâ în modul cel mai clar profetul Isaia, supranumit “evanghelistul” Vechiului Testament: “Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie, şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare şi judecată; dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese şters de pe pământul celor vii şi lovit de moarte pentru păcatele poporului meu?” (Isaia 53:5-8). Vino la masă dar nu uita Sărbătoritul. Nu există sărbătoare fără erou. Amintirea Lui este esența sărbătorii. Fără El totul este tradiție, ritual. Domnul Isus Christos este persoana cu care trebuie să te întâlnești la acest eveniment. Mă rog ca asta să se întâmple în viața mea dar şi a ta.

2 . Amintirea mea. După ce ne-am întâlnit cu El şi rămânem în prezenţa Lui, îndreptăm reflectorul spre noi. “Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuşi, şi aşa să mănânce din pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta.“  (I Cor. 11:28).  La Cina Domnului trebuie să-mi amintesc de mine. La Corint creștinii își aminteau de alții şi-i arătau cu degetul. Pretenția lui Dumnezeu este aceea că nu avem voie să judecăm pe nimeni, ci trebuie să ne cercetăm pe noi înşine. “Așa cum sunt la Tine vin/Putere n-am, Tu-mi fi sprijin/ Mă spală-n sângele-ti divin/ O Mielule, eu vin, eu vin.” Așa mărturisește cel ce s-a cercetat în faţa Mielului jertfit pe cruce şi s-a aliniat în duhul lui la pretenția Cuvântului.  Oare sunt vrednic să întind mâna spre bucățica de pâine şi spre paharul cu rodul viţei? Pot să o fac fără să mă cercetez dar asta înseamnă osândă. Vino împreună cu mine sincer şi în mod personal să stăm în faţa “X-rayului” Duhului Sfânt ca să luăm parte la masa cu Domnul nu spre osândă, ci spre Slava Lui !

3 . Amintirea noastră.  “Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, până va veni El.” (I Cor. 11:28). Sublinierea este pentru expresia “până va veni El.” Atunci voi fi şi eu împreună cu El în Cer şi voi sta din nou la masă.  “Vă spun că, de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viţei, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu.” (Matei 26:29). Va mai fi o sărbătoare în Glorie, o masă festivă, o nuntă fără sfârșit. “Vom fi ca El când IL vom vedea așa cum este” strigă apostolul iubirii în I Ioan la care răspunsul nostru este “Maranata”, “Vino Doamne Isuse!” Aleluiaaaaaaaaa ! Aștept momentul acela când eu – păcătosul – alături de El – Salvatorul meu – vom rămâne nedespărţiţi pentru totdeauna. Aceasta este “amintirea” care ar trebui să marcheze existenţa mea zilnică. Să trăiesc în așa fel încât la venirea Lui să aud glasul care mă va striga pe nume: ”Vino slugă bună.”

 

RUGĂCIUNE

Mă închin înaintea Ta, Doamne şi iți mulțumesc pentru Domnul Isus, Cel care a plătit prețul mântuirii mele. Ajută-mă să nu uit nici o clipă jertfa de pe Cruce şi amintindu-mi de acest lucru să-mi amintesc de mine ca să mă cercetez în faţa Cuvântului şi să fiu vrednic să iau parte la Masa Ta. Dar nu lua de la mine gândul că într-o zi vom fi împreună în Slava la cea mai extraordinară masă din univers şi că vom rămâne împreună – eu şi cu Tine – toată veșnicia. Te aștept Dragul sufletului meu să vii cât mai curând şi să anunți că a început sărbătoarea. Amin!


^