În scurgerea vremurilor

”Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă!”  (Ps.90:12)

 
Suntem deja în anul 2017. Parcă nu-ți vine să crezi și totuși este adevărat cât de repede zboară timpul. Exact cum spune și poetul când scrie: ”Anii noștri, ani puțini  / Cum se scurg de iute  /  Și pe loc de-ai vrea să-i ții / Toți  îți vor scăpa din mâini / Că-s făcuți din săptămâni / Zile si minute.” (P. Dugulescu – Anii noștri). Este vreme de bilanț când (vrem, nu vrem) cântărim în conștiința noastră ce-am făcut bine sau mai puțin bine; socotim cât am adunat și cât am pierdut; ce-am strâns pentru Cer și ce rămâne pentru pământ. Un lucru este cert: când vom pleca din lumea aceasta nu luăm nimic cu noi. Tot ce merge cu noi în veșnicie este ce-am făcut pentru Domnul și pentru Împărăția Sa. Iată motivul pentru care am apelat la câțiva slujitori de excepție ai lui Dumnezeu care te vor provoca prin mesajul lor să-ți verifici starea  și să vezi dacă ești ”în regulă” în raporturile tale cu Creatorul, cu semenii tăi și vizavi de valorile care Ți le-a încredințat să le administrezi ca să aduci profit pentru Cer.  Fă liniște și înțelege ce spune fiecare dintre ei.
1. Moise mărturisește. Îmi imaginez că era la sfârșitul vieții. A condus poporul lui Dumnezeu prin Marea Roșie și prin pustiu. A ajuns la granițele Canaanului dar el nu va intra în țara promisă. Doar privește în urmă și mărturisește: Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost, din neam în neam. Înainte ca să se fi născut munţii, şi înainte ca să se fi făcut pământul şi lumea, din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu!” (Ps. 90:1-2). Ce mărturie! Ce declarație fără egal! Să-L recunoști pe Dumnezeu ca și Domnul creației, al Universului! Să vezi că El este Stăpânul istoriei și al națiunilor! Că în viața ta ești nonstop sub privirea Lui plină de dragoste și că în final va trebui să stai față-n față cu El. Nu este de mirare că Moise (reprezentantul Legii) se prăbușește parcă și strigă: ”Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă!” (Ps.90:12). În fața realității de necontestat numită Dumnezeu (Omniștient, Omnipotent și Omniprezent) nu poți face altceva decât să te apleci și să strigi: ”Atunci îți cânt Măreț Stăpânitor / Ce mare ești, Ce mare ești!” (C.Ev. # 528). Apoi să te ridici și să trăiești la nivel de excelență în așa fel ca Cel Prea Înalt să fie onorat prin viața și mărturia ta. Îți doresc să ai un an nou de excepție sub privirea și binecuvântările Regelui. Și să nu uiți de asigurarea Lui că: “până la bătrânețea voastră Eu voi fi același, pânș la căruntețea voastră vă voi sprijini. V-am purtat, și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc.” (Isaia 44:3-4)Ce har dar și ce responsabilitate!
2. Ilie proclamă. Al doilea invitat este reprezentantul profeților. Momentul de vârf al vieții lui este confruntarea cu apostazia și cu religiile păgâne care au invadat poporul lui Dumnezeu și l-au dus la dezastru. Acolo pe Carmel, Ilie avea să declare și să proclame cu toată autoritatea: “Doamne, Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Israel! Fă să se ştie astăzi că Tu eşti Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău, şi că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, eşti adevăratul Dumnezeu, şi să le întorci astfel inima spre bine!” (1 Împ.18:36-37). Wow! Ce provocare! Să trăiești și să slujești în așa fel încât Dumnezeu să fie înalțat peste o națiune întreagă într-o confruntare dramatică pe viață și pe moarte. Iar asta să se întâmple și din cauză că tu ești slujitorul credincios al Stăpânului. Aceasta este lecția de pe Carmel pe care slujitorul lui Dumnezeu ne provoacă s-o învățăm. Iar când se întâmplă așa ceva Dumnezeu nu așteaptă prea mult și confirmă că El este Stăpânul care răspunde cu foc din cer în așa fel că tot ce s-a întâmplat a fost zguduitor: ”tot poporul … au căzut cu faţa la pământ, şi au zis: “Domnul este adevăratul Dumnezeu! Domnul este adevăratul Dumnezeu!” (1 Împ.18:39). Dumnezeu a îngăduit să te naști și să trăiești în acest moment al istoriei tocmai ca să-L slujești cu curaj și demnitate și să-L cinstești în aceste vremuri de corupție și de mizerie spirituală. M-aș bucura ca în anul 2017 viața ta să ia o turnură nouă și să te lași folosit de Dumnezeu într-o manieră de excepție pentru mântuirea semenilor  și lărgirea Împărăției Lui. Să trăiești în așa fel ca: ”Să se vadă-n a ta viață / Din iubirea lui Isus. / Fii scrisoare sfântă, scrisă / Chiar de mâna dulce-a lui Isus.” (C.Ev #549). Mă rog ca să se-ntâmple chiar acum!
3. Ioan confirmă. Pe muntele schimbării la față alături de Moise și Ilie îi regăsim pe Petru, Iacov și Ioan. Ei reprezintă harul. L-am ales pe ucenicul iubirii să mărturisească și să confirme că: ” … atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este.” (1Ioan 3:2). Viața nu se termină la mormânt. Când se sfârșește alergarea efemeră de-aici urmează veșnicia. Nu este poveste: este certitudine! Într-o zi Îl vom vedea! Cei ce L-au primit ca Mântuitor și Domn și L-au slujit cu lepădare de sine au toate motivele să jubileze. ”Vom fi ca El!” strigă biruitorii. Este sigur deoarece Îl vom privi în față. Vom fi transformați și vom avea trupuri cosmice, slăvite ca cel al Domnului Isus după înviere. Vom colinda galaxiile și constelațiile și ne vom bucura etern la cea mai grandioasă sărbătoare din Univers: Nunta Mielului. Atunci basmul lui Petre Ispirescu: ”Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte” va deveni realitate. Dar ca să se întâmple aceste lucruri acolo este nevoie să fim tot așa de siguri că: ”… acum suntem copii ai lui Dumnezeu. ” (1Ioan 3:2). Acesta-i secretul biruinței. Dacă aici ești al copilul lui Dumnezeu, atunci vei fi și acolo! Aleluiaaaa! Nu-i așa că te pune pe gânduri? Fie ca frământarea din lăuntrul tău să te ducă la Cruce și acolo să începi o viață nouă. Să poți spune și tu: ”Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim; şi dacă murim, pentru Domnul murim. Deci, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului.” (Rom.14:8). Venirea Lui este iminentă. Trăiește și slujește ca să poți primi cununa. Adună familia lângă tine și dă slava lui Dumnezeu în fiecare zi. Nu uita: ”Căci nu cei tari vor învinge / Atâția luptă-n zadar. / Numai cei sfinți prin credință / Au biruința prin har.” (Fanny Crosby – Biruitori spre biruință). Primește provocarea și fii un campion pentru Christos. Nu de alta dar urmează premierea și  vei primi medalia. Așa să-ți ajute Dumnezeu.

RUGĂCIUNE

 ”Fie peste noi bunăvoinţa Domnului Dumnezeului nostru! Şi întăreşte lucrarea mâinilor noastre, da, întăreşte lucrarea mâinilor noastre!” (Ps.90:17)


Leave a Reply

^