Întrebări care așteaptă răspuns

”Isus a luat cuvântul, şi a zis: “Oare n-au fost curăţiţi toţi cei zece? Dar ceilalţi nouă, unde sunt?  Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă şi să dea slavă lui Dumnezeu?” /Luca 17:17-19/

În săptămânile de toamnă creștinismul evanghelic trăiește un timp de sărbătoare. Duminică de duminică copiii lui Dumnezeu se întâlnesc și aduc recunoștința și mulțumirea lor Creatorului pentru protecție, călăuzire și binecuvântările cu care i-a însoțit și în anul acesta. Ne unim și noi cu poetul care vine înaintea Tatălui și aduce mulțumirea lui când scrie: ”Pentru sfânta-ți bunătate / Doamne azi Îți mulțumim, / Ne-nchinăm cu reverență, / Te slăvim și te iubim!” (Maria Luca – Poezii). Este  fantastic să avem un timp de recunoștință înaintea lui Dumnezeu dar viața creștină adevărată înseamnă mai mult decât atât. Un pocăit adevărat trăiește o viață de mulțumire. Pentru el mulțumirea și recunoștința reprezintă valori care îl însoțesc în permanență. Astăzi ne oprim la zece leproși care au avut curajul să iasă în calea Domnului Isus și să strige după mila Lui. Sunt vindecați toți dar numai unul are ”bunul simț” să se întoarcă la Binefăcătorul lui și să-i mulțumească. Evenimentul acesta generează niște întrebări despre adevărata identitate a creștinilor.  Cum stau lucrurile în dreptul tău? Fii bun și urmărește mesajul în continuare, apoi fii atent cum răspunzi la întrebările care urmează:

1. Mulțumit sau mulțumitor? Întrebarea este legitimă și provocatoare pentru urmașii Mântuitorului. Cred că și cei mai nevoiași din poporul lui Dumnezeu au motive să fie mulțumiți pentru felul în care El le poartă de grijă. Mulțumirea era modul de viață al apostolului și el recunoaște asta când scrie din închisoare:m-am deprins să fiu mulţumit cu starea în care mă găsesc … m-am deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă.” Apoi explică de ce poate să trăiască așa. Fiindcă: ”Pot totul în Hristos, care mă întăreşte.” (Fil.4:11-13). Wow! O viață trăită la cel mai înalt nivel. Dependent 100 % de harul Lui. Și funcționează perfect. Dar lucrurile nu se opresc aici. Nu este de-ajuns să fi mulțumit cu tot ce-ți oferă El. Viața creștină adevărată înseamnă mult mai mult decât atât: înseamnă să fi și mulțumitor. Cum stai  la acest capitol? Privește în text: zece leproși au beneficiat de vindecare dar numai unul se întoarce să mulțumească Binefăcătorului lui. Unul din ei … s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare … şi I-a mulţumit.” (Luca 17:15-16). Mulțumit dar și mulțumitor. Așa pretinde Scriptura să trăiești: ”Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos.” (Ef.5:20, 1Tes.5:18).  Dacă ești doar mulțumit și răsfățat de atâtea binecuvântări și ai uitat să mulțumești zilnic Creatorului ești în mare pericol. Ia aminte la avertizarea Domnului: ”Când vei mânca şi te vei sătura … Vezi să nu uiţi pe Domnul, Dumnezeul tău! (Deut.8:10-11). Ești ca și copilul care a primti portocala și a fugit fără să mulțumească. Oprește-te și revizuiește modul tău de viață. Apoi, întoarce-te spre Binefăcătorul tău și mărturisește împreună cu psalmistul: ”Binecuvântează, suflete, pe Domnul, şi nu uita nici una din binefacerile Lui!” (Ps. 103:2). Mă rog să se întâmple chiar acum!

2. Vindecat sau mântuit? Urmărind relatarea evanghelistului suntem marcați de felul în care Domnul Isus apreciază ceeea ce s-a întâmplat în drumul Lui spre Ierusalim: “Oare n-au fost curăţiţi toţi cei zece? Dar ceilalţi nouă, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă şi să dea slavă lui Dumnezeu?” Apoi i-a zis: “Scoală-te şi pleacă; credinţa ta te-a mântuit.” /Luca 17:17-19/. Fii atent: zece leproși! Toți au fost vindecați dar numai unul mântuit? Raport de 1/10. Aceasta este tragedia creștinismului dintotdeauna. Mulțimi de oameni ”vindecați” însă doar puțini mântuiți. Vindecați! Nu mai au lepră, nu mai trăiesc ca și proscriși ai societății. Sunt normali și sănătoși dar nu sunt mântuiți. Umplu bisericile la fiecare slujbă. Citesc Biblia, cântă, se roagă, dau bani, fac misiune și chiar predică. Dar nu sunt mântuiți. Sunt căldicei. Au nume dar n-au viață; au Scriptura dar n-au credința. Ce trist! Pentru că: ”Nu orişicine-Mi zice: “Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.” (Matei 7:21). Așa va evalua Fiul lui Dumnezeu trăirea și slujirea fiecăruia dintre noi. Tu cel ce ești vindecat și nu mai trăiești ca și înainte, te întreb sincer dar foarte serios dacă ești și mântuit! Dacă nu ești sigur de mântuirea ta, ia aminte la ce spune Scriptura: ”Cei ce sunt ai lui Hristos Isus, şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.” (Gal.5:24-25). Nu există pocăință la seral și nici la fără frecvență. Numele tău înscris într-un registru de membri al unei biserici nu este garanția că ești și salvat. Viața creștină se trăiește 24/7,  nu doar duminica sau la sărbători. Primii creștini: “au răscolit lumea.” (F.A. 17:6) ajungând o priveliște în sensul bun al cuvântului. Înțelegerea corectă a ceea ce s-a întâmplat era că oamenii: ”au priceput că fuseseră cu Isus.” (F.A.4:13). Întrebarea revine tulburător: ”ești vindecat sau mântuit?” Numai tu și cu Dumnezeu ști care este adevărul. Pune-ți viața în rânduială printr-o pocăință sinceră și veritabilă. Trăiește ca un mântuit, nu doar ca un vindecat. Așa să te-ajute Dumnezeu!

3. Religie sau relație? Ultima provocare este generată de întrebarea: ”Ai doar o religie sau o relație?” Ca să înțelegem diferența, urmăriți relatarea Scripturii: Când i-a văzut Isus, le-a zis: “Duceţi-vă şi arătaţi-vă preoţilor!” Şi pe când se duceau, au fost curăţiţi. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare.” (Luca 17:14). N-a fost nimic rău în asta. Au împlinit prescripțiile legii Vechiului Testament. Dar evanghelistul spune că ei nu s-au mai întors de la preoti. Unul singur a făcut-o. Doar lui Îi spune Domnul că este mântuit. Ceilalți au rămas centrați într-un sistem religios cu lege și ceremonii, praznice și sărbători, templu și preoți. Este insuficient să trăiești ca și creștin având doar o religie. Mântuirea este mai mult decât atât: trebuie să ai o relație adevărată cu Fiul lui Dumnezeu. Asta se realizează doar prin naștere din nou. Adică prin credință și pocăință. Fiindcă: ”În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.” (F.A. 4:12). Biserica nu mântuie, iar preotul (păstorul) nu are împuternicirea să ierte păcatele deoarece: ”este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine însuşi, ca preţ de răscumpărare pentru toţi.” (1Tim.2:5-6). Pomenile și praznicele nu rezolvă problema, iar moaștele și sfinții sunt doar înșelăciune. Slujbele și evanghelizările rămân sterile fără o relație corectă cu Mântuitorul. Iată de ce nu te întreb ce religie ai sau la care biserică mergi. Însă te întreb foarte serios dacă îl ai pe Domnul Isus în inima ta și dacă El este Domnul și Mântuitorul tău. Asta e tot. Dumnezeu a avut un singur fiu pe care L-a trimis în lumea noastră: ”să se nască și să crească să ne mântuiască” (Colind creștin). El avea să proclame: “Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6). Ce clar sună! Este prea puțin să fi un om religios. Trebuie să fi un om pocăit. Înainte de a fi baptist, penticostal, catolic, ortodox, adventist sau altceva trebuie să fi pocăit! Întors la Dumnezeu! Iertat și mântuit! Salvat prin jertfa Domnului de la Golgota. Fii atent la atenționarea din finalul acestei meditații: ”Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa.” (1Ioan 5:11-12).  De care parte ești: ai viața sau ai doar o religie? Vino la Domnul Isus chiar acum și pocăiește-te! Nu uita că: ”Sus la Golgota pe-o cruce / Cu pieptul de-o lance străpuns. / Sub norii ce-ntunecă bolta / Ne-așteaptă cu lacrimi Isus.” (C.Ioanid – Porumbițe albe). Știi ceva: te iubesc și aș vrea să petrecem împreună veșnicia. Cerul va fi trist fără tine. Vino chiar acum și aruncă-te în brațele Lui străpunse. Amin!

RUGĂCIUNE

Azi îţi mulţumesc Isuse pentru jertfa din calvar , / Pentru viaţa minunată ce ne-ai dat-o nouă-n dar, / Pentru-atâta bunătate ce reverşi spre-ai Tăi copii, / Pentru locul pregătit sus în cer, în veșnicii.” (Maria Luca – Poezii)


Leave a Reply

^