La început de an

”Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim; şi dacă murim, pentru Domnul murim. Deci, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului.

Aşa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu.” (Rom.14:8,12)

an

Granița dintre ani este un moment tare potrivit pentru retrospectivă dar și pentru perspectivă. Prezentul ne obligă să privim în urmă la zilele care s-au scurs din viața noastră dar și în viitor la zilele care vor urma (cu ajutorul Domnului). Anul 2015 a fost un timp hărăzit de Dumnezeu pentru fiecare dintre noi să trăim cu folos pentru El și pentru cei din jurul nostru. În ce măsură s-a întâmplat asta, răspunde fiecare în dreptul său. Oricum, anul 2015 este deja în arhivă; el a devenit istorie. Putem să selectăm tot ce a fost benefic dar și ceea ce a fost mai puțin folositor și să decidem cum să ne investim mai bine viața, sănătatea, libertatea și resursele ca în anul 2016 să trăim la nivel de excelență pentru slava și Gloria Numelui Său! Iată câteva ”propuneri” pe care Apostolul Pavel ni le sugerează bazat pe experiența lui cu Domnul.

1. Alege să trăiești la nivel de excelențăDumnezeu merită acest lucru. El este Domnul rânduielii și al ordinii. La El nu există întâmplare; totul este planificat. Și viața ta la fel ca și a mea. Am venit pe lume în acest timp al istoriei tocmai pentru a împlini planul Lui pentru noi. Poți să-ți trăiești viața fără să fi interesat de ceea ce vrea Dumnezeu de la tine; e treaba ta. Dar recomandarea Scripturii este să fii preocupat de Voia Lui pentru tine și casa ta. Bătut, batjocorit, închis, neînțeles de frați, fără resurse și singur de atâtea ori, iată ce declară omul lui Dumnezeu despre felul în care dorește să trăiască și să își investească viața: ”Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim; şi dacă murim, pentru Domnul murim.” (Rom.14:8/a). Parafrazând, el încearcă să spună că viața lui are un singur scop relatat în expresia: ”pentru Domnul!” Și ca să nu creeze nici o confuzie el întărește mărturia lui când scrie din închisoare: ” … pentru mine a trăi este Hristos şi a muri este un câştig.” (Fil.1:21). Nu există scop mai măreț pentru care merită să trăiești în fiecare zi din viața ta.  Am ales să trăiesc bazat pe ceea ce mărturisea un slujitor al lui Dumnezeu: ”Scopul vieții mele este să ajung în Cer. Dorința inimii mele este să duc cât mai mulți oameni de pe pământ cu mine.” Este sigur că am intrat toți în anul 2016 dar nu este tot atât de sigur că vom ajunge toți la sfârșit. Mă rog chiar acum să decizi ca  să trăiești viața cu folos și la cel mai înalt nivel posibil: ”pentru Domnul!” Dumnezeu să-ți ajute la aceasta.

2. Acceptă să slujești sub autoritate. Omul, ființa pe care Dumnezeu a creat-o, I-a întors spatele și a decis ”să trăiască liber.” Numai că omul nu poate să trăiască independent; el este creat să depindă de Cineva. Vă amintițti de fiul risipitor? (Luca 15). A plecat de lângă tata dar nu a reușit să se bucure de libertatea pe care și-a imaginat-o și: s-a lipit de unul din locuitorii ţării aceleia,” devenind sclav deoarece acesta: ”l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii.” (Luca 15:15). Fiul tatălui a devenit robul unui fermier de porci. Nu poți să trăiești liber. Tu ești dependent de Cineva. ”Manualul Creatorului” spune că funcționezi la parametrii stabiliți din veșnicie pentru tine daca trăiești viața conform normelor scrise în această carte. Apostolul Pavel a înțeles perfect acest adevăr și proclamă fără rezerve: ”fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului.” (Rom. 14:8/b). Nu contează circumstanțele pe care ți le oferă viața, un lucru este sigur: un copil al lui Dumnezeu trăiește 24/7 sub autoritatea Stăpânului și este loial Celui ce L-a creat. Dacă trebuie să trăim suntem ai Lui, iar dacă trebuie să murim suntem tot ai Lui! Aleluiaaaaaaa! Poate că ai acceptat salvarea lui Dumnezeu dar nu și domnia Lui în viața ta. A sosit ceasul –privind la relația ta cu Domnul Isus – să proclami ca și Toma după înviere: “Domnul meu şi Dumnezeul meu!” (Ioan 20:28). Fă din anul 2016, anul în care Dumnezeu să fie evident în viața ta ca și Domnul tău. Plasează-te de bună voie și nesilit de nimeni sub autoritatea Lui de Tată și El va umple viața ta de pace, liniște, binecuvântări și împliniri ”cu caru.” Cel care scrie aceste rânduri poate să depună mărturie despre felul în care a fost binecuvântat și protejat în chip supranatural de Cel ce este ”Singurul specialist în imposibil! Ai grijă: ”mingea este în terenul tău” și nu-ți poți permite să te joci de-a pocăința la nesfârșit. Decide la acest început de an să trăiești având ca Domn pe Stăpânul Universului. Vei trăi momente și experiențe fără egal pe acest pământ și vei moșteni viață veșnică împreună cu El în glorie! Nici nu poți aspira la mai mult!

3. Aprobă să trăiești cu responsabilitate. Finalul existenței noastre pământești va fi o întâlnire cu Regele în sala tronului. ”Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata.” (Evrei 9:27) – așa scrie în Scriptură și așa se va întâmpla într-adevăr. Fiecare muritor va privi pe ecranul veșniciei DVD-ul vieții lui începând din minutul concepției și până la moarte. Pentru copiii lui Dumnezeu va rămâne doar ce este sfânt și curat deoarece în momentul nașterii din nou păcatele lor au fost șterse cu sângele Mielului, iar ei nu s-au mai jucat de-a pocăința. Fiind conștient de scopul vieții lui și trăind sub autoritatea lui Dumnezeu, Fratele Pavel ne provocă să realizăm încă un aspect al existenței noastre ca și copii ai Regelui: ”fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu.” (Rom.14:12). Iată de ce la sfârșit, privind la podiumul de premiere de pe Stadionul Olimpic al cerului avea să exclame victorios: ”M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa.” Adică, am trăit având tot timpul în minte și în inimă că va trebui să dau socoteală de felul în care mi-am investit viața pe pământ. Privind sfârșitul pe care-l anticipează din închisoarea Romei, el este fantastic: ”mă aşteaptă cununa” (2Tim.4:8)Fii atent: drapelul se ridică pe catarg, apoi se intonează imnul de stat al Cerului  și Domnul Isus în persoană îi înmânează medalia de aur! Wow! Nu te trec fiorii? Asta te așteaptă și pe tine dar  numai dacă înțelegi mesajul acestei meditații și decizi chiar în această secundă să schimbi reflectorul de pe tine și să-l pui pe El. Ce înseamnă asta? Să trăiești viața la cel mai înalt nivel sub cea mai supremă autoritate din univers și în modul cel mai responsabil. Începe anul 2016 în felul acesta împreună cu mine și dacă va fi să plecăm în veșnicie să fim împreună în glorie! Doresc tare mult să te întâlnesc Acolo.

RUGĂCIUNE

 ”Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic!” (Ps.51:10)


One Response to “La început de an”

  1. maria says:

    Domnul sa ne ajute cu EL sa incepem anul si cu EL sa il sfarsim daca e voia LUI sa ajungem inca un farsit de An.

Leave a Reply

^