Luați seama!

”Luaţi seama ca nu cumva să nu voiţi să ascultaţi pe Cel ce vă vorbeşte!”

(Evrei 12:25)  

seamaCa să rezolve problema mântuirii omului Dumnezeu a plătit un preț imens: a trimis pe Singurul Lui Fiu să moară atârnat pe o cruce și să aducă salvare de la moarte și chin veșnic. Ce jertfă și ce sacrificiu fără egal! Poți să beneficiezi de investiția pe care a făcut-o Dumnezeu dar este nevoie să crezi și să te pocăiești, apoi să-L urmezi pe El cu credincioșie. Mântuirea trebuie dusă până la capăt cu frică și cutremur” (Fil.2:12). Iar acest lucru presupune să trăiești viața cu băgare de seamă și să iei aminte la pretențiile Stăpânului pentru a rămâne pe cale până la sfârșit. Biblia e plină de mesaje adresate copiilor lui Dumnezeu la modul imperativ. /IMPERATÍV  înseamnă 1. autoritar, poruncitor. 2. imperios, presant, stringent.”(DEX)/. Felul în care răspunzi la aceste mesaje va fi verificat la final când te vei întâlni cu Creatorul. Iată de ce această meditație are menirea să ne atenționeze și să ne spună cu nu e de glumit cu viața de pocăință. Dintre zecile de referințe ale Scripturii astăzi ne oprim doar la trei care sunt capitale pentru viața unui creștin născut din nou. Fii atent la ceea ce vrea Domnul de la noi:

1. Fiți sfinți! Ceea ce-L caracterizează pe Dumnezeu în principal este identitatea Lui: ”Eu sunt sfânt, Eu, Domnul!” Așa se prezintă El. Iată de ce pretenția Lui pentru copiii Săi este clară și fără rezerve:  Voi să-Mi fiţi sfinţi!” Iar motivația este simplă: ”Eu v-am pus de o parte dintre popoare, ca să fiţi ai Mei.” (Lev.20:26). Un Tată care nu-și dorește altceva decât  ca și copiii Lui să se asemene cu El. Când oamenii se utiă la tine să poată spune: ”tu ești altfel. Tu semenei cu TATA.” Nu trebuie să te retragi din civlizație și să mergi la mânăstire sau la vreun schit ca să fi sfânt. El nu are nevoie de sfinți din vitralii, nici de cei din icoane sau statui, ci de sfinți care trăiesc și umblă în fiecare zi printre noi. Oameni care iubesc în mod altruist, care jertfesc, ajută, fac bine, aduc mângăiere. Pretenția lui Dumnezeu pentru sfințenie este marcată în întreagă Scriptura; ea rămâne actuală și permanentă cât va străluci Soarele pe cer. În economia harului Dumnezeu are același mesaj:Fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră.  Căci este scris: “Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt”. ” (1Petru 1:15-16). Bine, bine! Dar cum ajung să satisfac pretenția lui Dumnezeu? Trebuie să fac canoane, să trăiesc după anumite reguli? Să-mi închid viața față de lume și să devin pustnic? Nicidecum. Iată cum explică Domnul Isus felul în care trăiește și mărturisește un sfânt: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.” (Ioan 13:34-35). Asta e tot. Religia adevărată este religia dragostei. ”Dacă dragoste nu e, nimic nu e!” spunea scriitorul Marin Preda. Dumnezeu lucrează cu sfinți, iar tu te poți califica să fi unul dintre ei. Trebuie doar să iubești. Să-L iubești pe El (pe verticală) și pe semenii tăi (pe orizontală). Te provoc să începi chiar acum!

2. Fiți plini de Duh! Acest imperativ reprezintă măsura pe care a stabilit-o Dumnezeu pentru cei ce doresc să trăiască în sfințenie:… înţelegeţi care este voia Domnului. … fiţi plini de Duh.”(Ef.5:17-18). Un creștin adevărat nu se mulțumește cu jumătăți de măsură; el este atât de serios și dedicat, încât tinde să trăiască la nivel de excelență 24/7 și așa să-L onoreze pe Dumnezeu. Dar cum se face asta? Cum trăiesc sfinții și ce mărturisesc cei plini de Duh? Scriptura face lucrurile clare când explică modul de viață al celor născuți din nou: ”Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului. Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos. Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos.” (Ef.5:19-21). Ei sunt acei oameni în care se vede roada Duhului și care trăiesc în așa fel încât: ”Împotriva acestor lucruri nu este lege.” (Gal.5:23). Trebuie să mergem din nou la ”arhivă” și să privim la ”etalon,” înțelegând că sfinții sunt oamenii: ”care au răscolit lumea” (F.A.17:6) și asta din cauză că ori și unde ajungeau, semenii lor nemântuiți remarcau: ”că fuseseră cu Isus.” (F.A.4:13). Ce mărturie! Ce viață trăită cu scop! Ce impact! Ce diferență! Ce provocare extraordinară pentru zilele noastre. Iată de ce omul lui Dumnezeu se roagă în felul acesta: ”să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.” (Ef.3:19). Nu știu cum stai vizavi de Duhul Sfânt dar aș vrea să înțelegi că la întâlnirea cu El, Dumnezeu nu-i va recunoaște pe cei ce umblă cu jumătăți de măsură (vezi pilda celor zece fecioare – Matei 25). Este vremea să faci liniște în sufletul tău și să-ți faci socotelile în așa fel ca să fi un slujitor de excepție al Domnului Isus, trăind plin de Duh!

3. Fiți gata! Există o logică perfectă în mesajul acestei meditații: cei sfinți trăiesc în plinătatea Duhului Sfânt și astfel ei sunt gata pentru marea confruntare din glorie. Întrucât: ”Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi” atenționarea este clară: De aceea, şi voi fiţi gata!” (Matei 24:44). Adevărul este că ne gândim la toate lucrurile însă mai puțin la întâlnirea cu Domnul. Oare de ce? Nu cumva prioritățile noastre sunt inversate? Fii atent la avertizarea Scripturii: ”Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură, şi cu îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră.” (Luca 21:34). Apoi, ia aminte la câteva recomandări folositoare pentru toti cei care au pornit pe calea cea strâmtă: ”fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului.” (1Cor.15:58). Provocarea continuă: ”să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume ţinând sus Cuvântul vieţii” (Fil.2:15-16). Ce trebuie să faci ca să rămâi ”pe baricade”? Nimic mai mult decât: ”încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi treji, şi puneţi-vă toată nădejdea în harul, care vă va fi adus, la arătarea lui Isus Hristos. ” (1Petru 1:13). În final ca și concluzie mesajul face lumină și te cheamă la excelență: ”siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină, şi în pace.” (2Petru 3:14). Iar poetul cântării te îndeamnă la o viață de slujire și de așteptare dinamică: ”Deci suflete fi gata, treaz.  O clipă nu dormi. / Căci trecere Mirele chiar azi  și daru-ți vei primi. / Venirea Lui s-apropiat să treacă judecând. / O suflet ține-te curat. Căci poți cădea oricând.” (C.Ev. # 431). Marele om al lui Dumnezeu Liviu Olah, aștepta să vină cardiologul pentru consultație. Când  medicul a intrat, Fratele Liviu s-a ridicat și a strigat senin: ”I am ready to go!” (Sunt gata să plec!) Câtă convingere și siguranță în inima acestui om. Dar în dreptul tău cum stau lucrurile? Oricum, El va veni curând. Ce se va întâmpla cu tine atunci? Astăzi e timpul să-ți pui viața și casa în rânduială. Doresc să ne întâlnim ”l-acele țărmuri, dincol’ de râu” (C.Ev.#468). Primește provocarea și pocăiește-te!

RUGĂCIUNE

”Dar cine ia seama la tăria mâniei Tale, şi la urgia Ta, aşa cum se cuvine să se teamă de Tine? Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă!” (Ps.90:11-12)


One Response to “Luați seama!”

  1. Gaby&Cristi says:

    Cred ca avem nevoie sa vorbim mai mult despre ce inseamna si “frica” de Dumnezeu ,care are o mare importanta.

Leave a Reply

^