Mă voi întoarce

”Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.”(Ioan 14:3)

”Aţi auzit că v-am spus: “Mă duc, şi Mă voi întoarce la voi.” (Ioan 14:28)

 

intoarceEra în Joia Mare. Ziua în care Fiul lui Dumnezeu avea să se confrunte cu cea mai grea problemă din Univers: păcatul întregii omeniri. Avea în față ucenicii speriați, trădarea lui Iuda și lepădarea lui Petru, marii preoți plini de ură și un Pilat  care nu știe ce să facă, Ghețimanii și Golgota. Toți erau tulburați; singurul care avea pace era El. Are tăria de caracter să le explice și să le spună:  ”Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu, şi aveţi credinţă în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.” Iar apoi continuă să-i asigure: Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.” Ca să nu fie nici un lucru neclar el concluzionează: ”Ştiţi unde Mă duc, şi ştiţi şi calea într-acolo.” (Ioan 14:1-4). Acum, după ce cunoaștem deja totul, vă invit să rămânem lângă Cuvântul ce trebuie să se împlinească în zilele care urmează: ”Mă voi întoarce.” (Ioan 14:3). Cei care se încred în El suspină și tânjesc după ziua aceea când strigă: ”Isus, Isus și te-așteptăm / Cum crinii-așteaptă rouă, / Privind spre ceruri te chemăm / Cu mâinile-amândouă. / Treci peste anii viitori, / O, Mire drag și vină, / Ne du mai sus, mai sus de nori / În țara de lumină.” (C.Ev. #621). Fie ca și meditația aceasta să atingă inima ta în așa fel ca la sfârșit să-ți fie dor de Cer. Mântuitorul lumii se va întoarce fiindcă are motive foarte serioase să o facă.

1. Pentru că a investit. /A pregătit un loc/.  Cea mai grandioasă investiție făcută vreodată pentru binele oamenilor este mântuirea și salvarea lor din păcat și din moarte veșnică. Prin decizia lui Adam soarta rasei umane a fost pecetluită: ” … toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” (Rom.3:23), iar ”plata păcatului este moartea” (Rom.6:23). Sumbru, trist, fără speranță și fără viitor. Așa ar fi fost dacă Dumnezeu nu s-ar fi gândit la ”al doilea Adam” care să vină în lumea noastră: să se nască și să crească, să ne mântuiască.” (Colind creștin). Iar minunea s-a întâmplat deoarece Dumnezeu – care este Dragoste – a decis să investească ce a avut mai scump și: a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16). Acum se apropie ziua inaugurării investiției jertfei de la Golgota. Cerul este în mare pregătire. Este vorba de ”casa Tatălui Meu” unde sunt multe locaşuri” – adeverește Domnul Isus. Toate aceste lucruri sunt reale deoarece El a plecat să desăvârșească mântuirea noastră explicând că: ”Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.”(Ioan 14:2). După mai bine de două mii de ani, atât Cerul cât și sfinții așteaptă ziua celebrării când – în prezența Tatălui – Fiul Său  ”să taie panglica,” să deschidă ușa veșniciei  și să dăruiască locuri de onoare pentru toți cei care au crezut în El și au rămas statornici până la sfârșit. Promisiunea pentru biruitori este fantastică: Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.” (Apoc.3:21). Nici un muritor nu-și poate dori ceva mai mult! Pocăiește-te cu adevărat și fii gata pentru inaugurare! Se poate întâmpla în orice moment

2. Pentru că a promis. /Își ține cuvântul/. N-a mințit niciodată. Cuvântul Lui este DA și Amin! Fii atent din nou la promisiunea Lui:”Aţi auzit că v-am spus: “Mă duc, şi Mă voi întoarce la voi.” (Ioan 14:28). Prima parte a promisiunii s-a împlinit deja. El este la dreapta Tatălui și așteaptă momentul în care arhanghelul va suna cu trâmbița. Da! Este sigur că – așa cum s-a împlinit prima parte a cuvântului care și L-a dat – se va împlini și cea de-a doua parte. Este absolut adevărat că Cel Viu în Vecii Vecilor va reveni ”cu slavă și mărire / să judece viii și morții / a Cărui împărăție nu va avea sfârșit!” (Credeul creștin). Iar răscumpărații care au crezut în El strigă: Amin! Vino, Doamne Isuse!” (Apoc.22:20). A promis! Și se va întâmpla întocmai 100%. Chiar și poetul creștin este sigur că așa va fi deoarece scrie: ”Vei veni, Isuse, ştiu că vei veni / Şi pe nori cu slavă Tu vei răsări, / Mare va fi ziua când ai să cobori, / Sărbătoarea celor fără sărbători.” (Anonim – Vei veni Isuse). Cartea Sfântă este marcată de nenumărate ori de promisiunea revenirii Domnului Isus. Doresc să-ți las doar încă un cuvânt ca să fii sigur că ”Ce promite El le ține!” (C.Ev.#534). Ia aminte și reține pentru totdeauna că mai este: “Încă puţină, foarte puţină vreme”, şi “Cel ce vine va veni, şi nu va zăbovi.” (Evrei 10:37). Eu am hotărât să răspund ca și un alt urmaș al Mântuitorului care proclamă: ”Crezând, crezând, / Stau pe promisiunile Domnului meu. / Crezând, crezând, / Eu stau pe promisiunile Lui.” (C.Ev.# 227). Nu știu cum răspunzi tu dar indiferent de ceea  ce vei zice, El va veni! A promis și așa va fi!

3. Pentru că a croit o cale. /O singură cale/. După ce le explică finalul și Îi asigură de promisiunea Lui, Fiul lui Dumnezeu face lumină cu privire la drumul pe care trebuie să meargă urmașii Lui ca să ajungă în glorie și să moștenească: Împărăţia, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii.” (Matei 25:34). Este foarte simplu și provocator mesajul Mântuitorului: ”Ştiţi unde Mă duc, şi ştiţi şi calea într-acolo.” (Ioan 14:4). O destinație finală la care se ajunge pe un singur drum. Oamenii au drumurile lor. Dumnezeu are Calea Lui. Este unică și inconfundabilă. Ascultă numai ce spune chiar El: ”Isus i-a zis: “Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6). Oameni cu Scriptura în mână spun că: ”toate religiile lumii sunt ca niște cărări care duc în același vârf de munte. Nu contează pe care mergi, important este să ajungi sus.” (Anonim). Nimic mai fals. Dumnezeu a venit la noi pe o singură cale, cea a lui Isus Christos, Fiul Său întrupat și noi nu putem ajunge la El decât pe calea Lui. Cum arată ea? Urmărește: ”strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află.” (Matei 7:14). Suficient ca să-ți verifici starea și să realizezi unde te afli. Să înțelegi că numai: ”prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul prea sfânt, pe calea cea nouă şi vie, pe care ne-a deschis-o El” și fiindcă prețul a fost plătit în întregime: ”să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, … să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa.” (Evrei 10:19-23). Închei meditația fredonând împreună cu poetul creștin cuvintele unei cântări de excepție: ”O poartă-n ceruri s-a deschis / Prin ea străbate-o rază. / E raza crucii lui Isus, / Ce-n lume luminează./ Îți mulțumesc Isuse-al meu, / În tine sper Tu mi-ai deschis, / Deschis! Deschis! / Tu poarta mi-ai deschis.” (C.Ev.#161). Pocaitule, rămâi pe Cale până la capătul ei. Iar tu, prietenul meu, pășește chiar acum pe ea. ”Nu-i împodobită dar dreaptă / Și e bună că duce în sus.” (C.Ev.#100). La sfârșit va fi Cerul cu Domnul Isus și cu sfinții Lui. Fă tot ce trebuie ca să fi acolo.

RUGĂCIUNE

”Învaţă-mă să fac voia Ta, căci Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă!” (Ps.143:10)

”Netezeşte calea Ta sub paşii mei.” (Ps.5:8)


Leave a Reply

^