Mesaj la sărbătoarea recunoștinței

”Când vei mânca şi te vei sătura, să binecuvântezi pe Domnul, Dumnezeul tău, pentru ţara cea bună pe care ţi-a dat-o. Vezi să nu uiţi pe Domnul, Dumnezeul tău, până acolo încât să nu păzeşti poruncile, rânduielile şi legile Lui, pe care ţi le dau azi.”(Deut.8:10-11)

”Vezi să nu zici în inima ta: “Tăria mea şi puterea mâinii mele mi-au câştigat aceste bogăţii.” Ci adu-ţi aminte de Domnul, Dumnezeul tău, căci El îţi va da putere să le câştigi …”(Deut.8:17-18)

 

recunostintaCând Dumnezeu L-a creat pe om S-a obligat să-I asigure protecție, pace, prosperitate și părtășie. Adică, să-L binecuvânteze. Ființa umană în schimb trebuia să-L respecte pe Creator și legea, poruncile și rânduielile Lui și să aprecieze purtarea de grijă divină printr-o atitudine de recunoștință și mulțumire așa cum cere în Deut.6:3: ”Ascultă-le dar, Israele, şi caută să le împlineşti, ca să fii fericit şi să vă înmulţiţi mult, cum ţi-a spus Domnul, Dumnezeul părinţilor tăi, când ţi-a făgăduit ţara în care curge lapte şi miere.” Scenariul acesta reprezintă starea ideală în care atât Dumnezeu cât și omul ar fi fost împliniți și fericiți. Ce s-a întâmplat știm cu toții. Legământul cu Dumnezeu a fost rupt și în loc de binecuvântare omul a ajuns sub blestem. Toată istoria Vechiului Testament (și nu numai) reprezintă strigătul și căutarea lui Dumnezeu după omul căzut în păcat. Tocmai ce am sărbătorit ziuă recunoștinței și a mulțumirii și doresc să împărtășesc cu voi câteva avertizări din partea Creatorului pentru om, capodopera creației Sale în asemenea momente speciale.

1. Vezi să nu uiți. Avertizarea aceasta face referire la aspectele spirituale ale vieții. Există posibilitatea ca foarte ușor în mijlocul belșugului și al bunăstării să uiți pe Domnul și să nu te mai preocupe poruncile, legile și rânduielile Lui. Fii atent la mesajul Scripturii: ”Când vei mânca şi te vei sătura, să binecuvântezi pe Domnul, Dumnezeul tău, pentru ţara cea bună pe care ţi-a dat-o. Vezi să nu uiţi pe Domnul, Dumnezeul tău, până acolo încât să nu păzeşti poruncile, rânduielile şi legile Lui, pe care ţi le dau azi.”(Deut.8:10-11). Cel mai recent și elocvent exemplu este istoria românilor din ultimii 25 de ani. Am trecut de la comunism cu constrângerile lui la libertatea inaugurată de democrație. Cum arătau adunările înainte de 1989 și cum arată astăzi. Este suficient să privim în jur și să înțelegem  cât  interes mai au creștinii față de Dumnezeu și slujirea Lui. A venit vremea unei autoevaluări. Primește provocarea poetului Traian Dorz și apucă-te de treabă: ”Ia jugul lui Hristos pe umeri și trage lângă El arând, / Chiar dacă semeni numai lacrimi și umbli numai sângerând. / Hristos cel sfânt te va cunoaște în sărăcie, nu-n belșug. / Căci mulți au stat cu El la mese dar prea puțini au tras la jug. (Poezia ”Ia jugul lui Hristos”). Iar eu repet atenționarea Domnului pentru tine: ”Vezi să nu uiți!”

2. Vezi să nu zici. Când relația ta personală cu Dumnezeu se strică ea afectează și sfera lucrurilor materiale. Atenționarea aceasta este legată de prima. După ce uiți ce trebuie să faci din punct  de vedere spiritual urmează să te pui pe tine în locul lui Dumnezeu în domeniul material: ”Când vei mânca şi te vei sătura, când vei zidi şi vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulţindu-ţi-se cirezile de boi şi turmele de oi, mărindu-ţi-se argintul şi aurul, şi crescându-ţi tot ce ai, ia seama să nu ţi se umfle inima de mândrie şi să nu uiţi pe Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, … Vezi să nu zici în inima ta: “Tăria mea şi puterea mâinii mele mi-au câştigat aceste bogăţii.” Ci adu-ţi aminte de Domnul, Dumnezeul tău, căci El îţi va da putere să le câştigi …” (Deut.8:12-14,17-18). Te uiți în jurul tău la bunăstarea ce te înconjoară și începi să fredonezi același refren ca nebunul căruia i-a rodit țarina în Luca 12 și dintr-o dată te trezești cu DNA-ul și mascații în curte. Că doar tu ai făcut totul, iar pe Dumnezeu L-ai scos din calcule. Diagnosticul pus de Scriptură este clar: ți s-a umflat inima de mândrie și ai uitat pe Domnul! Acum suporți consecințele. Stop! Oprește-te! Ți-a ieșit Dumnezeu în cale astăzi. Oare vei lua aminte? Rezolvarea este simplă: pocăința. Ea înseamnă înnoirea minții, întoarcere. Domnul Isus te așteaptă.

3. Vezi să nu fi fără milă. Raportarea greșită la Dumnezeu și la legea Lui aduce o înțelegere falsă față de lucrurile materiale dar are ca și efect și deteriorarea relațiilor cu semenii noștri.  Dumnezeu a prevăzut acest lucru, iată de ce proclamă un ”decret de lege” clar și concis:Vezi să n-ai un ochi fără milă pentru fratele tău cel lipsit şi să nu-i dai. Căci atunci el ar striga către Domnul împotriva ta, şi te-ai face vinovat de un păcat: ci să-i dai şi să nu dai cu părere de rău în inimă; căci pentru aceasta te va binecuvânta Domnul, Dumnezeul tău, în toate lucrările de care te vei apuca. … Totdeauna vor fi săraci în ţară; de aceea îţi dau porunca aceasta: “Să-ţi deschizi mâna faţă de fratele tău, fată de sărac şi faţă de cel lipsit din ţara ta.” (Deut.15:9-11). În Noul Testament de nenumărate ori Domnul Isus amintește urmașilor Săi să nu uite că săracii rămân o realitate permanentă pe care trebuie să o avem în vedere. Chiar și proverbul românesc transmite un mesaj clar: ”Cine dă, lui îşi dă. Cine face, lui își face.” Cum stau lucrurile în dreptul tău? Cât timp, sănătate, libertate, bani și influență investești în slujirea lui Dumnezeu și a semenilor? Într-o zi Împăratul se va ridica în amfiteatrul cosmic al cerului și va  spune:  ” … ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.” (Matei 25:40). Doresc să te întâlnesc acolo. Începe sărbătoarea fără sfârșit. E ceasul tău. Profită și pune-ți viața în rânduială chiar acum.

 

RUGĂCIUNE

 ”Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie, dă-mi pâinea care-mi trebuie. Ca nu cumva, în belşug, să mă lepăd de Tine, şi să zic: “Cine este Domnul?” Sau ca nu cumva în sărăcie, să fur, şi să iau în deşert Numele Dumnezeului Meu.” (Prov.30:8-9)


Leave a Reply

^