Mulțumiți Întotdeauna

”Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos.”  /Efeseni 5:20/

Este prima sărbătoare de Thanksgiving la New Life Romanian Church. După nouă luni de bucurii ne adunăm să-I mulțumim Celui Prea Înalt pentru toate lucrurile care au concurat să avem un timp de pace și prosperitate spirituală ca și comunitate creștină românească în diaspora. Mulțumire înseamnă” A exprima (prin cuvinte) recunoștința (pentru un lucru util, plăcut, etc.); a arăta (cuiva) gratitudine; a spune” mulțumesc”. /DEX/. Cineva ți-a făcut un bine sau te-a ajutat când ai fost în nevoie, iar tu nu poți să uiți asta. Din punct de vedere al lui Dumnezeu mulțumirea este mai mult decât o zi de aducere aminte ținută odată pe an. Starea de mulțumire este ceva permanent în viața credinciosului. Apostolul Pavel explică faptul că pentru el mulțumirea este un mod de viață:m-am deprins să fiu mulţumit cu starea în care mă găsesc.”/Fil. 4:20/. Într-o lume a nemulțumirii Dumnezeu ne cheamă să facem diferență. Care sunt lucrurile ce trebuie să le cunoaștem ca să avem” non stop” o sărbătoare a mulțumirii?

1. Timpul mulțumirii”Mulţumiţi totdeauna” este pretenția lui Dumnezeu. De ce asta? Nu-i suficient odată pe an când ne adunăm în mod festiv la biserică sau în familie? Stai puțin și gândește: Dumnezeu îți dă aer în permanență; apă la fel; pâine și sănătate și tot ce ai nevoie. 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână și toată viața. Ce-ar fi ca Creatorul să întrerupă din când în când apa sau aerul pentru vreo 10 minute? Un pocăit recunoaște că toate sunt de la El și pentru asta Îi mulțumește zi și noapte. Se întâmplă asta și-n viața ta?

2. Adresa mulțumirii. Cui să-I mulțumim?Lui Dumnezeu Tatăl” continuă versetul biblic. De ce această adresă? DeoareceDin El, prin El, şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.”/Rom. 11:36/. Nu este altul în Univers care să fie vrednic să primească recunoștința noastră. Priviți la” spectacolul” cosmic din Apoc. 5:11-13 și luați aminte împreună cu mine la ce se întâmplă în glorie:”îngerii și toate făpturile, care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, şi tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând “A Celui ce stă pe scaunul de domnie, şi a Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor!” Psalmistul vine să întărească acest adevăr:Cine aduce mulţumiri, ca jertfă, acela Mă proslăveşte.”/Psalmul 50:23/iar eu te invit să ne unim cu sfinții și să-L adorăm și să ne închinăm Lui cu recunoștință și mulțumire.

3. Motivul mulțumirii”Pentru toate lucrurile.” Aceasta este paleta de motive pentru care venim înaintea Stăpânului. Și pentru cele care ne produc durere și necaz? Și când diagnosticul este cel al unei boli incurabile? Și când venim de la cimitir unde am lăsat pe cel drag în țărâna rece? Da, spune Biblia la Romani 8:28 și asta deoarece ”ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.” Cel ce numără perii capului poate să transforme cel mai mare necaz în care te afli în cea mai mare binecuvântare. Sus capul! Nu te teme! Dumnezeu este pe tron, iar tu ești copilul Lui și ești în evidența Lui specială împreună cu toți sfinții.

4. Garantul mulțumirii. Cine” semnează” la sfârșit? Eu sau altcineva? Ști ceva? Pe mine nu mă cunoaște Dumnezeu. Eu sunt un păcătos. De aceea este nevoie de Unul care este cunoscut la Tron și mă cunoaște și pe mine. Soluția este tot în Biblie: în Numele Domnului nostru Isus Hristos.” Aleluia! Slăvit să fie Domnul în veci! ”Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”/Ioan 3:16/. Aici este secretul; aici este biruința. Numele Lui este” parola” care deschide ușa la tronul de îndurare al Cerului. Te întreb foarte serios dacă Domnul Isus te cunoaște sau – mai precis – dacă tu Îl cunoști pe El? Numai așa motto-ul meditației de astăzi /Efeseni 5:20/ este valabil și pentru tine. Iar viața ta va fi un imn de mulțumire 24/7.

RUGĂCIUNE

” Mulțumim că pân-acuma, Doamne Tu ne-ai ajutat, /Tu ai fost pavăza noastră, și ne-ai binecuvântat. /Mulțumim pentru răbdarea, pentru grija ce-ai avut, /Tu în fiecare clipă, ne-ai păzit și ne-ai fost scut. /Mulțumim, ești Tatăl nostru, și al nostru Dumnezeu, /Ne-ai răscumpărat o Doamne, prin Isus, prin Fiul Tău. /Mulțumim de sănătatea ce ne-ai dat-o pân-acum, /Tu ne-ai întărit o Doamne, ești drept, mare, sfânt și bun. /Mulțumim că viața noastră, e în mâna Ta mereu, /Și în fiecare clipă, noi trăim prin harul Tău. /Mulțumim că ești același, ai fost, ești, vei fi în veci, /Nu eşti schimbător ca omul, de la noi, Tu să nu pleci.” Amin (Ica Drăgoi)


One Response to “Mulțumiți Întotdeauna”

  1. Ionutbuti says:

    mare predicator Mihai Sirbu .

Leave a Reply

^