Nu este aici. A înviat!

“Nu vă temeţi; căci ştiu că voi căutaţi pe Isus, care a fost răstignit. Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul;” (Matei 28:5-6).

inviatSăptămâna Mare reprezintă un moment unic în istorie în care Fiul lui Dumnezeu a străbătut traseul durerii. A fost durere în sufletul Lui și a plâns în dimineața Floriilor. Dar a fost suferință și în trupul Lui, ajungând să fie bătut în cuie și cu trupul zdrobit,  răstignit pe o cruce între doi tâlhari. Ce trist! A trăit fără păcat și făcut numai bine dar în final a plătit prețul pentru păcatele noastre. A fost pus într-un mormânt de împrumut cu piatra sigilată și cu o gardă imperială păzind mormântul. S-a întâmplat că în liniștea nopții s-a cutremurat pământul și piatra sigilată a fost răsturnată. Soldații au fost surprinși de evenimentul supranatural și s-au speriat deoarece mormântul era pustiu. Isus dispăruse, iar ei trebuiau să plătească pentru asta. Cei apropiați Mântuitorului au sosit la mormânt fricoși și speriați. Au fost șocați să vadă că piatra a fost răsturnată, sigiliul rupt și soldații prăbușiți la pământ. La nedumerirea lor ”purtătorul de cuvânt” al cerului explică ce s-a întâmplat printr-un scurt buletin de știri: “Nu vă temeţi; căci ştiu că voi căutaţi pe Isus, care a fost răstignit. Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul; (Matei 28:5-6). Iar Apostolul Pavel întărește acest adevăr cu detalii atunci când scrie că: a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi;” (1Cor.15:4). Întrebarea acestei meditații se impune de la sine: ”De ce a înviat Domnul?” Ca să înțelegem, haideți să urmărim câteva răspunsuri:

1. Să proclame existența lui Dumnezeu. La ora când Fiul lui Dumnezeu era „pe ultima sută de metri” și se confrunta cu puterile întunericului Roma și Imperiul ei reprezentau puterea pământească absolută pe pământ. Batalioanele romane erau prezente în întreaga lume cunoscută atunci. Sigiliul Romei, reprezentând autoritatea Cezarului a fost aplicat și pe piatra  care a blocat intrarea în mormântul din stâncă, iar prezența gărzii regale confirma autoritatea Romei. Și totuși, sigiliul a fost rupt, iar piatra răsturnată. Rațiunea umană nu poate să explice ce s-a întâmplat decât că a existat (și există) o putere supraomenească căreia nu poate să-I stea nimeni împotrivă. Apostolul Pavel o numește puterea învierii Lui!” (Filipeni 3:10). Iar Scriptura – în special în vremea primilor creștini afirmă, făcând lumină asupra a ceea ce s-a întâmplat în mai multe pasaje că:  Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut de ea.” Apoi, că:Dumnezeu a înviat pe acest Isus, şi noi toţi suntem martori ai lui.” /F.A.2:24,32/. În fața Sinedriului Petru și Ioan mărturisesc cu curaj  și proclamă biruința în Numele Celui Viu: ”Omul acesta se înfăţişează înaintea voastră pe deplin sănătos, în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-aţi răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi.” /F.A.4:10/. Wow! Există Dumnezeu! Și acest adevăr nu se poate tăgădui. El este mai puternic decât Pilat și Cezarul Romei! Decât Hitler și Ceaușescu! Decât Obama și Putin! Nimeni nu-I poate sta în cale. Iată de ce când saluți pe cineva cu Hristos a înviat” sau răspunzi la salutul altuia cu ”Adevărat, a înviat” tu de fapt spui: ”Există Dumnezeu!” Proclami identitatea Lui: ”Dumnezeu este Regele!” Spui că El este: ”Cel Atotputernic, Cel Sfânt, Cel Adevărat, cel Veșnic!” Aleluiaaaaaaaa! Așa au strigat și timișorenii îngenuncheați pe caldarâmul umed  la Revoluția din Decembrie 1989: ”Există Dumnezeu! Există Dumnezeu! Există Dumnezeu!” Riscul care-i paște pe creștini este acela de a proclama cu gura ca Dumnezeu există dar de a-L tăgădui cu viața. Șterge-te la ochi și trezește-te. Apoi hotărăște-te: ”Ori te poartă cum ți-e vorba, ori vorbește cum ți-e portul” așa cum spune vorba din popor. Dar astăzi, nu mâine!

2. Să confirme autenticitatea Scripturii. Cu sute de ani înainte de a se întâmpla Scriptura a anunțat în detalii evenimentele care vor marca viața și slujirea Domnului Isus. Iată de ce când este vorba de moartea și învierea Lui, Cuvântul lui Dumnezeu face lumină când afirmă că: ”Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi;” (1Cor.15:3-4). Asta înseamnă ”în conformitate (în acord) cu Scriptura.” Chiar începând cu dimineața învierii s-a încercat tăgăduirea realității și ostașii au luat bani ca să spună o minciună în locul adevărului. Dar urmașii Celui Înviat au proclamat fără teamă adevărul care n-a putut fi tăgăduit niciodată, acela că: ”Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu …” (2Tim.3:16) și că nici romanii, nici inchiziția, nici fascismul și comunismul sau postmodernismul – nici o forță – n-a putut și nu va putea să anuleze cea mai extraordinară realitate de sub Soare: aceea că BIBLIA este Cuvântul veșnic și infailibil al lui Dumnezeu. Vânată, arsă, distrusă, transformată în hârtie igienică a supraviețuit peste veacuri. Slăvit să fie Numele Lui! Iată de ce poetul creștin strigă: ”Dați-mi în mână Biblia cea sfântă / În ea se află viața lui Isus.”  (#70 C.Ev.), iar un altul proclamă: ”Da-n străvechea Carte Sfântă / Nu mă satur de citit. / Cât a fost de bun și dulce / Cât de mult El ne-a iubit.” (#477 C.Ev.). Cum stau lucrurile în dreptul tău și al familiei din care faci parte? Înapoi la Scriptură! Nu vei birui fără ajutorul ei. Citește-o! Trăiește-o! Răspândește-o și la alții!

3. Să ne asigure de învierea noastră. Încă din primele zile ale creștinismului oamenii s-au întrebat despre soarta celor care au murit. În multe pasaje din Noul Testament există explicații la aceasta întrebare dar cel mai clar explică Apostolul Pavel în capitolul 15 din 1 Corinteni. Exact ca  și un profesor de geometrie care enunță teorema, apoi face demonstrația și trage concluzia, proclamând adevărul: Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi.” Ba, mai mult decât atât:  toţi vor învia în Hristos; dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos.” /1Cor.15:20-23/. ”Pârga” sau ”cel dintâi rod” reprezintă garanția că va urma și recolta. ”Prototipul” a fost testat și a reușit. La venirea Lui pe nori, urmează ”producția de serie.” Trupuri cosmice, slăvite, nesupuse morții și putrezirii vor fi regenerate și ridicate în văzduh ”şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.” (1Tes.4:17). Învierea Lui este certitudinea învierii noastre deoarece: Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi, va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.” /Rom.8:11/ Simplu și clar! Așa cum omida cea urâtă se transformă într-un fluture superb, așa va fi când se va întoarce Cel Viu! Unde vei fi atunci? Ce se va întâmpla cu tine? Trebuie să ști răspunsul acum și aici, altfel te duci în iad. Și eu va trebui să depun mărturie împotriva ta că te-am atenționat și n-ai luat aminte. Ridică-te și stai de vorbă cu El. Vrea să-Ți dăruiască ”Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte.” De aceea primește-L chiar acum.

4. Să ne provoace la o trăire demnă de Cel Viu. Până acum am prezentat doar  câteva consecințe ale Învierii. Evenimentul acesta înseamnă mult mai mult decât discuții și vorbe; mai mult decât predici și imnuri înălțate în cinstea Celui Înviat. Înseamnă mai mult decât  să ai o religie, înseamnă un mod de viață bazat pe o relație personală cu Cel Viu. Primii creștini consemnează că: ”Am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos.” /1Cor.15:15/. Acesta era traiul lor schimbat, viața lor regenerată, transformată, născută din nou. Omul lui Dumnezeu întreabă în dreptul nostru:  ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă?” /2Petru 3:11/. Cel mai grozav argument că El este viu nu este doar Sfânta Scriptură sau biserica, ci viața ta schimbată care ar trebui să mărturisească 24/7 despre un Isus Viu și despre relația ta cu El prin credință și pocăință. Primii creștini au fost recunoscuți de semenii lor deoarece: ”Au priceput că fuseseră cu Isus.” /F.A.4:13/. Fantastic ! Nu prin predici savante, nici prin evanghelizări pe stadion sau prin adunări publice, ci prin exemplul personal. Domnul Isus Cel Viu trăia în ei deoarece ei trăiau în prezența Lui. Ascultă și ia aminte, pocăit din anul 2015 : ”Voi sunteţi sarea pământului. Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte, nu poate să rămână ascunsă.” /Matei 5:13-14/. Aceasta este identitatea adevărată și statutul unui pocăit născut din nou. Sunteți” înseamnă un prezent continuu, nu doar din când în când. Cum poți să trăiești în felul acesta într-o lume pervertită și înclinată spre păcat? Ne arată Dumnezeu în Cuvântul Său: ” … noi nu mai datorăm nimic firii pământeşti, ca  să trăim după îndemnurile ei.” /Rom.8:12/. Cum Îl vor cunoaște oamenii pe Hristos cel Înviat? Dacă la biserică nu merg, iar Biblia nu o citesc singura lor șansă este să-L vadă în traiul tău de fiecare zi. Se poate așa ceva? Sigur! Ia aminte la salutul de la New Life: ”Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” (2Cor.5:17). Finalul acestei meditații este marcat de întrebarea pe care Duhul Sfânt ți-o adresează prin poetul unei cântări care spune. ”Cineva bine a luptat / Pe mulți la Isus i-a-ndrumat. / Cineva nobil a trăit, / Pentru alții mult s-a jertfit. / Fost-ai acela tu? / Fost-ai acela tu? (#653 C.Ev.). La judecată vei auzi ”Vino!” sau ”Du-te!” În funcție de ceea ce decizi chiar în această secundă!

RUGĂCIUNE

”Doamne, …  dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala şi întinde-Ţi mâna ca să se facă tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău celui Sfânt, Isus.” (F.A.4:29-30)


One Response to “Nu este aici. A înviat!”

  1. puiu says:

    Incurajator cuvint totul depinde de inima noastra ,de credinta noastra si de trairea fiecarua .Totul depinde numai de noi personal Nu doar prin marturisire ne aratam credinta ,ci ea trebuie sa se vada in traire ,fapte,cred ca versetul din Romani 8:5 este clar pentru toti .Domnul sa ne dea putere de a trai dupa cuvintul sau Amin

Leave a Reply

^