Nu vă cunosc

Mai pe urmă, au venit şi celelalte fecioare, şi au zis: “Doamne, Doamne, deschide-ne!” Dar el, drept răspuns, le-a zis: “Adevărat vă spun, că nu vă cunosc!” (Matei 25:11-12)

cunoscMântuirea are ca final viața veșnică. Scriptura vorbește clar despre o întâlnire în glorie și despre o sărbătoare fără sfârșit a celor care au crezut în Domnul Isus și au trăit pentru El. Nu de puține ori acest moment cosmic este prezentat ca și o nuntă, mirele fiind Fiul lui Dumnezeu, iar mireasa fiind Biserica Lui răscumpărată. În Evanghelia lui Matei facem cunoștință cu invitația la nuntă: ”toate sunt gata, veniţi la nuntă!” (Matei 2:42), iar ultima carte din Biblie anunță că acest eveniment va avea loc cu adevărat: Să ne bucurăm, să ne înveselim, şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului …” (Apoc.19:7-8). Trăim vremuri când suntem tot mai aproape de întâlnirea din slavă. Scriptura și Biserica, natura și societatea, evreii și neamurile,  istoria și evenimentele – toate la un loc – proclamă iminența acestui moment. Nu ne propunem o dezbatere teologică despre venirea Domnului Isus, ci dorim doar să transmitem un cuvânt de avertizare pentru toți cei ce așteaptă să-L întâlnească pe Mirele. Pilda celor zece fecioare ne ajută să înțelegem că nu-i de glumit cu mântuirea. Comoditatea și nepăsarea vor afecta pe creștinii de formă în momentul final al slujirii lor. Au fost zece fecioare și toate au avut haină de nuntă, toate aveau candelă și ulei, toate așteptau pe Mirele și (culmea) toate au ațipit și au adormit. Venirea Mirelui va face diferența. Cea mai grea sentință posibilă este să-L auzi pe Domnul Isus strigând: Nu vă cunosc!” (Matei 25:12). Iată de ce este extrem de grav să trăim viața de pocăință cu nebăgare de seamă. Oprește-te și învață că:

1. E riscant să joci teatru. Nu poți să înșeli pe alții deoarece te înșeli și pe tine. Nu poți să arăți una în afară și altceva în inimă. În teatrul antic actorii purtau o mască pe față atunci când erau pe scenă și își jucau rolul. Ei se numeau ”hupocrites” care tradus înseamnă ”ipocrit.” Când se termina piesa de teatru dădeau masca jos și atunci erau cei adevărați.Se pare că așa stau lucrurile și în biserici. Au fost zece fecioare dar numai cinci au intrat cu Mirele. Celelalte au rămas afară pentru că au fost ipocrite; au purtat  mască și au jucat teatru. În felul acesta poți să-i înșeli pe oameni și să trăiești pe bază de aparențe dar nu-L poți înșela pe Dumnezeu. El are ultimul cuvânt. Întâlnirea cu El va dovedi adevărata ta identitate. Epistolele sunt pline de avertizări cu privire la oameni cu identitate dublă: vor să fie adunare dar sunt adunătură; mădular dar ei sunt doar membri; cred că sunt cetățeni ai Împărăției dar nu sunt decât niște apatrizi (persoane fără patrie); au doar o religie fără să aibă relație cu Mântuitorul. Iată de ce ucenicul iubirii scrie atât de serios: ”V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească.” (1Ioan 2:26). Cum stau lucrurile în dreptul tău? Ești pocăit cu adevărat? Sau numai joci teatru. Dă masca jos și trăiește ca și fiu al luminii!

2. E primejdios să umbli cu jumătăți de măsură. Cele zece fecioare reprezintă anturajul nunții din scrierea biblică. Ele trebuiau să intre cu Mirele în odaia de nuntă. La ”momentul zero” aflăm ce s-a întâmplat: ”La miezul nopţii, s-a auzit o strigare: “Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!” Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat şi şi-au pregătit candelele. Cele nechibzuite au zis celor înţelepte: “Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.” (Matei 25:6-8). Uleiul din candelă e și simbolul Duhului Sfânt care locuiește în noi. Pretenția lui Dumnezeu este: ”fiţi plini de Duh.” (Ef.5:18). Strigătul de la miezul nopții va dovedi dacă ai slujit cu inima întreagă sau cu ea împărțită și dacă ai umblat sau nu cu jumătăți de măsură. Ia aminte foarte serios la avertizarea Apostolului Pavel din 1 Cor.3:13 :  ”lucrarea fiecăruia va fi dată pe faţă: ziua Domnului o va face cunoscut … ”. Trăim vremuri când dragostea celor mai mulți se răcește; creștini care au doar o formă de evlavie dar fără putere. Jumătăți de măsură în închinare; la fel și la prezența la biserică. Doar ”mărunțișul” dat la colectă și la la misiune. N-au timp de post și rugăciune. În timp ce alții sunt arși de vii și torturați pentru credința lor, cei din lumea liberă se lăfăie în comoditate, nepăsare și confort. Biserici de tipul ”feel good” sunt arhipline cu oameni care au nume dar n-au viață. Au religie dar n-au relație. Au Cuvânt dar n-au mărturie. Ce trist. Creștini care au înșelat și au furat, iar din ce-au furat au făcut și ”dărnicie și milostenie” ca să impresioneze sunt ridicați de DNA și ajung după gratii. Într-o țară care își zice creștină. Îți vine să plângi. Nu știu în care grupă de fecioare te încadrezi dar știu că a venit vremea să te trezești până nu te trezește arhanghelul cu trâmbița.

3. E imposibil să intri după ce s-a închis ușa. Relatarea Scripturii este cât se poate de clară: ” … a venit mirele … şi s-a încuiat uşa. Mai pe urmă, au venit şi celelalte fecioare, şi au zis: “Doamne, Doamne, deschide-ne!” Dar el, drept răspuns, le-a zis: “Adevărat vă spun, că nu vă cunosc!” (Matei 25:10-12). Oare vrei să înțelegi că nu poți să mai schimbi nimic după ce vine Mirele și se închide ușa? Că e imposibil cu slujbe, pomeni și parastase să-l mai duci pe cel care a plecat deja în veșnicie la ”loc de verdeață?” Că locul unde îți vei petrece veșnicia trebuie să-l hotărăști tu cât timp ești în viață? Că noi nu mai spunem la catafalcul unui mort ”Dumnezeu să-L ierte”  pentru că El te iartă numai dacă tu îți ceri iertare cât trăiești pe pământ. Scriptura este categorică și proclamă fără echivoc adevărul că: ”credinţa ta te-a mântuit.” (Luca 17:19). Nu a pastorului, nici a preotului sau a călugărului. Citește pilda bogatului și a lui Lazăr din Luca 16 și vei avea tabloul complet al faptului că ”Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele” (Luca 5:24). Poți să te înșeli sau să fi înșelat în foarte multe domenii dar să te înșeli în ce privește mântuirea și viața veșnică este lucrul cel mai grav. De aceea Domnul Isus încheie pilda celor zece fecioare cu o avertizare foarte serioasă: ”Vegheaţi dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. (Luca 25:13). Ști ceva? Îmi pasă de tine și tot ce-mi doresc este ca această meditație inspirată de Duhul Sfânt să aducă în viața ta o relație adevărată cu Domnul Isus prin pocăință și credință. Numai așa vei avea siguranța vieții veșnice alături de Salvatorul tău și de sfinții Lui în glorie.  Chiar în timp ce scriu aceste ultime cuvinte am început să fredonez o cântare foarte cunoscută care ți-o dedic și ție: ”Pocăiește-te omule / ca să nu-ți pierzi sufletul! / Ridică-ți privirea-n sus / Stai de vorbă cu Isus.” Fă asta chiar acum. Mâine s-ar putea să fie prea târziu.

RUGĂCIUNE

”Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic!” (Ps.51:10)


One Response to “Nu vă cunosc”

  1. ILIE STREMTAN says:

    Doamne ferestene de cuvantul auzit de feciorele nechibzuite

Leave a Reply

^