Numele lui era Ioan

“A venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan.” /Ioan 1:6/

ioanMă întreb cum ar fi ca după 2000 de ani cineva să mărturisească despre tine: ”A fost cândva un om prin aceste locuri. Purta numele… (pune numele tău). Era un om al lui Dumnezeu.” Ce califică un astfel de om să rămână în istorie? Despre femeia cu vasul de alabastru turnat pe capul Mântuitorului, Domnul Isus spune că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va istorisi şi ce a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei.”/Marcu 14:9/. În Apocalipsa 20:12 stă scris că: ”Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea.” Cel ce contabilizează firele de păr din cap are evidența completă a fiecărei secunde din viața noastră. Care va fi verdictul în ”ziua aceea?” Când se vor citi numele în care carte te vei regăsi? Vei auzi invitația ”Vino” sau sentința dură a respingerii: ”Du-te?” Este început de an, timp în care ne amintim de ”cel mai mare om născut din femeie”  trimis de Dumnezeu să anunțe venirea Mântuitorului. Ce îl învrednicește pe Ioan Botezătorul pentru poziția aceasta? Creionând portretul lui din informațiile Scripturii ce putem spune despre el? Care sunt valorile promovate de ante mergătorul Domnului Isus, valori ce ne pot fi de folos nouă în anul 2014 și toată viața? Haideți să mergem la Scriptură și să înțelegem că Ioan era:

1. O voceAșa se identifică el însuși când este provocat să-și declare identitatea: “Eu”, a zis el, “sunt glasul celui ce strigă în pustie: “Neteziţi calea Domnului”, cum a zis prorocul Isaia.”/Ioan 1:23/. Wow! Ce onoare i-a acordat Cerul acestui om! Dar câtă modestie la cel mai mare dintre proroci! Să fie un ambasador, o voce, un glas care să strige în pustie. Să aibă puțin timp la dispoziție dar să înțeleagă că Dumnezeu L-a trimis în lume tocmai pentru acest moment al istoriei. Să-și îndeplinească misiunea cu cinste, plătind chiar prețul capital. Aducând ”la zi” misiunea lui Ioan, ea se transferă asupra fiecăruia dintre urmașii Domnului Isus. Însărcinarea lui este și a noastră: “Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.”/Marcu 16:15/. Adică: ”strigați, proclamați, vestiți!” Nu tăceți! Fiți o voce în pustia acestei lumi. Salvați păcătoșii de la pieire! Din închisoarea Romei, Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei în termeni categorici: ”Te rog fierbinte… propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura.”/2Tim.4:1-2/. ”A venit un om…!” Ești tu acela? Inima mea funcționează doar la 28% din capacitatea ei dar glasul strigă la 128%. Este singura rațiune de a trăi pe acest pământ: aceea de ”a striga!” De a fi un glas care proclamă numele Lui. Al Domnului Isus. Cum stau lucrurile în dreptul tău?

2. Un martor.El a venit ca martor spune Cuvântul la Ioan 1:7. Unul care declară și depune mărturie; care arată și face cunoscut. Apariția lui Ioan în lumea evreiască a stârnit curiozitate. Fiecare segment din societatea vremii a trimis reprezentanți ca să-l întrebe asupra slujirii lui. Prea se asemăna cu ceea ce era profețit despre Mesia. În modul cel mai sincer: ”a mărturisit că nu este el Hristosul”/Ioan 1:20/ dar a continuat să fie un arătător spre Domnul Isus și a spus: ”în mijlocul vostru stă Unul, pe care voi nu-L cunoaşteţi. El este Acela care vine după mine. – Şi care este înaintea mea; eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintelor Lui.”/Ioan 1:26-27/. Ce declarație puternică și sinceră. Nimic pentru el: totul pentru Mântuitorul! Iar în momentul când Fiul lui Dumnezeu apare la Iordan: ”a văzut pe Isus venind la el, şi a zis: “Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!”/Ioan 1:29/. El se micșorează, iar Domnul Isus este înălţat. Aș dori să citească și cei care slujesc cu Evanghelia. Prea de multe ori Fiul lui Dumnezeu nu are loc în slujirea oamenilor. Slujirea poartă numele slujitorului (John Hagee, Benny Hinn, Joyce Meyer, etc… Ministries). A venit vremea schimbării. Domnul Isus trebuie pus la locul lui în viața, familia și slujirea noastră. În comunitatea în care trăim și-n națiunea din care facem parte. Te întreb: ești un indicator spre El? Ești tu un martor adevărat? Pot spune cei nemântuiți despre tine la fel ca și despre primii creștini: ”au priceput că fuseseră cu Isus.”/F.A. 4:13/.

3. O provocare. În orice loc apar pocăiții ei reprezintă cea mai serioasă provocare pentru cei din jur. “Oamenii aceştia… au răscolit lumea…”  este declarația mulțimii dezlănțuite din Tesalonic în F.A. 17:6. Ce recunoaștere! Fără comentarii. Ioan Botezătorul strigă în auzul celor ce sorbeau vorbele lui pline de autoritatea lui Dumnezeu: “Pui de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare? Faceţi dar roade vrednice de pocăinţa voastră.”/Luca 3:7-8/. Aveau religie dar n-aveau relație. Purtau numele lui Avraam dar nu mai aveau traiul lui. Aveau legământul dar nu mai aveau credință. ”Căldicei…” În stare de a fi lepădați. Cum stau lucrurile în viața ta? Dar în familia ta? Dumnezeu va fi mulțumit doar atunci când provocarea Lui devine provocarea ta: ”Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.”/Matei 5:16/. Accepți sau respingi ”provocarea de a fi o provocare?” Stăpânul are nevoie de tine. Urgent!

RUGĂCIUNE

Tată din Ceruri! Iartă lenea și comoditatea noastră, te rugăm. Nu ne mai lăsa să trăim indiferenți față de cei din jur. Aprinde în noi focul trezirii și fă-ne o provocare prin mărturia cu viața și cu gura în așa fel ca oamenii să se pocăiască și Domnul Isus să vină curând. Amin.


Leave a Reply

^