O mamă adevărată

”Prin credinţă a fost ascuns Moise trei luni de părinţii lui, când s-a născut: pentru că vedeau că era frumos copilul, şi nu s-au lăsat înspăimântaţi de porunca împăratului. Prin credinţă Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiţi spre răsplătire. Prin credinţă a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului; pentru că a rămas neclintit, ca şi cum ar fi văzut pe Cel ce este nevăzut. Prin credinţă a prăznuit el Paştele şi a făcut stropirea sângelui, pentru ca Nimicitorul celor întâi născuţi să nu se atingă de ei. Prin credinţă au trecut ei marea Roşie ca pe uscat, pe când Egiptenii, care au încercat s-o treacă, au fost înghiţiţi.” /Evrei 11:23-29/

mama”Ziua Mamei” sau “Mother’s Day” este ziua când ne adunăm să mulțumim lui Dumnezeu pentru ființa care ne-a adus în lume. Lumea laică onorează persoana mamei dar copiii lui Dumnezeu Îl onorează pe El pentru mamele lor. Această sărbătoare are loc peste tot în lume cel mai adesea în lunile Martie și Mai din fiecare an. Sărbătoarea modernă a zilei mamei a avut loc în America prima dată în 1908 când Anna Jarvis a ținut un moment special în onoarea mamei sale în Grafton, West Virginia.  Apoi ea a început o campanie pentru recunoașterea ”Mother’s Day” ca o sărbătoare națională în SUA, iar Președintele Woodrow Wilson a promulgat legea  care consfințește a doua duminică din luna Mai ca fiind Ziua Mamei (Mother’s Day).Nu găsim în Scriptură referiri cu privire la o sărbătoare a mamei dar faptul că creștinii au acceptat să aibă o zi în care mulțumesc lui Dumnezeu pentru ființa numită MAMA este mai mult decât bine venit. Porunca a cincea din Decalog ne cere să-i prețuim pe părinți și este preluată de Domnul Isus, iar mai târziu Apostolul Pavel  o subliniază în scrierile lui: Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă – “ca să fii fericit, şi să trăieşti multă vreme pe pământ.” /Ef. 6:2-3/. Cum ar trebui să arate o mamă care atrage de la sine respect și cinste? Vă invit să ne oprim astăzi la mama lui Moise și să regăsim în descrierea biblică portretul unei mame adevărate. În timp ce  creionăm imaginea ei lasă imaginația să te poarte spre casa de pe ulița satului în care te-ai născut și unde – poate – mai locuiește măicuţa ta dragă. O mamă adevărată este:

1. Credincioasă. Prin credinţă a fost ascuns Moise …” /Evrei 11:23,a/. Ceea ce o califică pe femeia care s-a căsătorit și devine soție, apoi naște copii și devine mamă adevărată este credința ei în Dumnezeu. Iochebed, mama lui Moise n-a uitat că Dumnezeu a poruncit  “Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul …” /Gen 1:28/ și împreună cu Amram, soțul ei au crezut că trebuie să împlinească pretenția lui Dumnezeu într-o vreme când era riscant să ai copii. ”Fiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El.” /Ps. 127:3/ spune Scriptura și o mamă autentică crede și înțelege ceea ce spune Domnul. Trebuie să ai încredințarea că Domnul Îți dă copiii și că tot El te ajută să-i crești pentru slava și Gloria Numelui Său. ”Credința vede invizibilul, crede incredibilul și primește de la Dumnezeu imposibilul” explică un om al lui Dumnezeu dimensiunea adevărată a relației omului cu Dumnezeu. În capitolul 11 din Evrei sunt prezentați eroii credinței și este extraordinar să întâlnești și mame adevărate printre ei.

2. Curajoasă. Vremea în care s-a născut Moise a fost foarte critică pentru nașterea de copii. Ordinul faraonului era clar: orice copil evreu de sex masculin trebuia omorât. Dar Moise s-a născut prin credinţă și trebuia salvat de la moarte. Părinții lui având viața ancorată în Dumnezeu: nu s-au lăsat înspăimântaţi de porunca împăratului.” /Evrei 11:23,b/.  Credința inventează soluții. În Exod 2:1-10 Scriptura relatează felul în care o mamă credincioasă are curajul să-și salveze fiul și să-L pună pe Dumnezeu la probă, iar El onorează acest curaj adevărat. Este vremea când copiii sunt omorâți cu milioanele prin avort dar sunt și mame adevărate care au curajul să nască copii și să-i crească pentru slava lui Dumnezeu.

3. Conștientă. Dumnezeu onorează întotdeauna credința și curajul mamei și redă copilul găsit între trestiile Nilului tocmai ei ca să-l crească. Ce onoare dar și ce responsabilitate! O sclavă evreică ajunge să-și crească copilul în palatul regal al Egiptului!  Avea totul ca pe tavă. Mama lui Moise însă este conștientă că viața și viitorul copilului ei înseamnă mai mult decât prosperitatea și civilizația Egiptului și că sufletul copilului era mult mai important decât valorile acestei lumi. Ei, evreii erau ”proprietatea” lui Dumnezeu și scopul vieții lor era să ajungă într-o altă țară de aceea a imprimat în mintea și-n inima copilului ei credința că într-o zi vor părăsi Egiptul. Iată cum a înțeles Moise acest adevăr: Prin credinţă Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiţi spre răsplătire.” /Evrei 11:24-26/. Ce lecție și ce perspectivă pentru Moise. Și asta pentru că a existat o mamă credincioasă și curajoasă care a rămas responsabilă(conștientă) toată viața de misiunea ei! Cum stau lucrurile în dreptul tău ca mamă(tată) care ai copiii alături?

RUGĂCIUNE

Tatăl Nostru din Ceruri te slăvim pentru ființa prin care ne-ai dat viața, ființă al cărei nume este MAMA. Te rugăm să o binecuvintezi cum ști Tu mai bine; să-I dai sănătate și pace și să o Ții credincioasă până la sfârșit.Iar nouă, dă-ne sensibilitatea să o cinstim și să o prețuim. Amin.


Leave a Reply

^