O slujbă duhovnicească

”Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.” (Romani 12:1-2)

serveCopiii lui Dumnezeu sunt chemați să depună mărturia nașterii lor din nou și să fie sarea pământului și lumina lumii. Acesta este statutul pe care Domnul Isus îl stabilește în Predica de pe munte. Iar Apostolul Petru întărește cele de mai sus când spune: ”Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.”/2Petru 4:9/. Ce onoare! Dar și ce responsabilitate enormă! Preoți. Oameni chemați să facă slujbă pentru alții. În Legământul harului preoția este transferată asupra tuturor celor ce sunt copii ai lui Dumnezeu. Nu mai există o clasă a preoților, ci o adunare de preoți. Oameni aleși să proclame puterea lui Dumnezeu pentru salvarea celor din întunerec și păcat. Poate că n-ați înțeles bine niciodată această chemare divină. Nimic complicat. Slujba aceasta se face în trei feluri:

1. Cu trupul. Îndemnul Scripturii este simplu și clar: ”… să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. /Rom.12:1/. O slujbă duhovnicească folosind trupul pe care Dumnezeu ni L-a dăruit prin nașterea noastră în această lume. Corpul nostru reprezintă un vehicul destinat să-L onoreze pe Creator. Nu un motiv de destrăbălare și de păcat, ci el este: ”Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi” iar slujba ce trebuie să o facem este:Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.”/1Cor.6:19-20/. Cum se face asta? Simplu: ”Păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, şi să nu mai ascultaţi de poftele lui.”/Rom.6:12/. Ai auzit de rugăciune și post? Dacă da, atunci este acesta modul tău de viață ca și copil al lui Dumnezeu? Este trupul tău o jertfă plăcută Lui și prin aceasta faci tu o slujbă duhovnicească? Iată cum creionează Apostolul Pavel portretul pocăiților adevărați: ”Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru.”/2Cor.4:10/. În trupul nostru… la modul general. Dar în trupul tău? (la modul personal). E timpul să te oprești și să trăiești în așa fel ca Domnul Isus să ia chip în tine. Altfel… te așteaptă iadul.

2. Cu mintea. În trupul nostru Dumnezeu a pus mintea. Ea reprezintă ”facultatea de a cugeta (medita), înțelege, concepe și judeca” precum și ”judecată sănătoasă, mod just de a raționa, înțelepciune, chibzuință.” (DEX). Ce vrea Dumnezeu să facem cu mintea și cum să o folosim ca să facem o slujbă spirituală? Răspunsul este foarte simplu și foarte clar: să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.”/Rom.12:2/. Este vorba aici de o transformare a minții (metanoia/grec/=înnoirea minții) proces care se numește naștere din nou sau – pe românește – pocăință. De-aici pornește totul. Din momentul convertirii, mintea noastră slujește lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt caută să-L cunoască pe El și să împlinească voia Lui 24/7, voie care este ”bună, plăcută și desăvârșită.” Asta presupune citirea Bibliei și cunoașterea Cuvântului Său precum și practicarea lui în viața de fiecare zi. Exact cum spune și mesajul unei cântări: ”Mintea-mi va gândi mereu, /Ne-ncetat la lucrul Tău.” Un pocăit are o singură dorință: ”să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui.”/Fil.3:10/. Este adevărat acest mesaj și în viața ta? Nu glumi cu pocăința! S-ar putea să te coste enorm.

3. Cu darurile. Când un om Îl primește pe Domnul Isus ca Mântuitor și Domn și se pocăiește, Duhul Sfânt intră în viața lui. Dar el nu vine cu mâna goală, ci îl echipează pe credincios cu daruri. Dar aceste daruri ca să fie eficiente trebuie puse la lucru ca să producă roada Duhului. /vezi Galateni 5:22-23/. Exact asta vrea să spună Fratele Pavel la Romani 12:6: ”… avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat” și pentru că nu se pune în discuție că nu le avem, trebuie să le identificăm și să ne apucăm de lucru. De la versetul 6 până la finele capitolului 12 există o listă impresionantă de daruri cu care se poate sluji și acoperi nevoile din lucrarea Lui. Necazul este că pocăiții sunt leneși și nu vor să-și cunoască darurile, iar dacă le cunosc nu le pun la lucru. Pedeapsa a fost mare pentru cel care și-a ascuns talantul ce l-a primit de la Stăpânul său. Cum stau lucrurile în dreptul tău? Întreabă-l pe Tata ce dar ți-a dat și recuperează ce-ai pierdut. Timpul este scurt și Domnul poate veni în orice moment. Va trebui să dai socoteală în ziua judecății de timpul tău, de sănătatea și libertatea ta, de casa, mașina, banii, diploma și tot ce El a îngăduit să ai pe acest pământ ca să administrezi și să aduci profit maxim pentru Împărăția Lui! A sosit timpul să te trezești și să te apuci de lucru. Astăzi! Mâine s-ar putea să fie prea târziu. Mă rog să se întâmple asta chiar în timp ce citești aceste rânduri scrise dintr-o inimă sinceră.

RUGĂCIUNE

Îți mulțumim Tată pentru că ai conceput ființa noastră ca să fie pusă în slujba Ta în întregime: duh, suflet și trup. Iartă nerodirea noastră și lucrează în noi pocăință sinceră ca să ne apucăm de lucru. Vei veni curând și dorim sa fim găsiți vrednici în acea zi. Dorim deasemenea ca și mulți nemântuiți din jurul nostru să te cunoască pe Tine. Amin!


One Response to “O slujbă duhovnicească”

  1. Emanuel Pintilie says:

    Foarte frumos!

Leave a Reply

^