Oamenii Sodomei

”Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla aidoma: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau; dar, în ziua când a ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer, şi i-a pierdut pe toţi. Tot aşa va fi şi în ziua când Se va arăta Fiul omului.” (Luca 17:28-30)

oameniiSăptămâna trecută am avut în prim plan situația generată de decizia Curții Supreme a Statelor Unite care a instituționalizat căsătoria dintre două persoane de același sex și a adus această țară în starea Sodomei și Gomorei, cetățile din vechime care au plătit prețul nelegiuirii lor. Când vorbește despre revenirea Sa, Domnul Isus amintește de vremea lui Noe și vremea lui Lot, episoade care se vor repeta ”aidoma” în zilele de la sfârșit. Dincolo de a fi o relatare biblică, povestea Sodomei și Gomorei reprezintă o stare de spirit și un mod de viață ce caracterizează lumea în care trăim. În ultimul weekend (4 Iulie, 2015) milioane de gay și lesbiene din toată lumea au ieșit în stradă și au manifestat fiind încurajați de decizia americanilor. Privind la jumătatea goală a sticlei avem motive reale să ne întristăm, așa cum a făcut și Lot dar privind la jumătatea plină a sticlei ar trebui să privim spre Cer și să strigăm ”Maranata” adică ”Domnul nostru vine” gândind la izbăvirea care se apropie. Întrucât în aceste zile trăim deja printre oamenii Sodomei și Gomorei vă invit să-i urmărim împreună și să vedem cum arată și cum se manifestă ei. Scriptura ni-i prezintă ca fiind:

1. Oameni nelegiuiți/stricați. Sunt majoritatea. Ei fac legea și își impun punctul de vedere încercând să domine totul. Sunt materialiști din cale afară: ”mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau;” (Luca 17:28) dar și stricați și destrăbălați fără egal. Rămân etalon pentru întreaga lume la capitolul stricăciune. ”Tot aşa va fi şi în ziua când Se va arăta Fiul omului”   relatează Scriptura la Luca 17:28-30. Societate de consum și de destrăbălare! Cel mai bine caracterizează starea acestor oameni însuși Cuvântul lui Dumnezeu când vorbește despre:viaţa destrăbălată a acestor stricaţiși de faptele lor nelegiuite.” – (2Petru 2:7-8), fapte care se traduc în faptul că: ”în pofta lor necurată, umblă poftind trupul altuia, şi dispreţuiesc stăpânirea. Ca nişte îndrăzneţi şi încăpăţânaţi ce sunt, ei nu se tem să batjocorească dregătoriile, (2Petru 2:10). Seamănă tare mult cu ceea ce citim zilnic în media și urmărim la știrile de la radio și televiziune. Acum sunt în ofensivă propagandistică; mâine vor avea puterea și vor face legea. Când Fratele Iuda vorbește despre ”credinţa, care a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna” (Iuda v.5) nu uită să amintească și de: ”Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care se dăduseră ca şi ele la curvie şi au poftit după trupul altuia,” și care ”ne stau înainte ca o pildă.” Pildă pentru că: ”oamenii aceştia, târâţi de visările lor, îşi pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea şi batjocoresc dregătoriile.” (Iuda 7,8). Ce tablou clar și complet pentru zilele noastre. ”Pâine și circ” era dictonul ce exprimă modul de viață din vremea cezarilor și care – mod de viață – a adus nenorocirea peste ei. Am ajuns să trăim din nou asemenea vremuri când oameni stricați și nelegiuiți nu doresc altceva decât pâine și circ; mâncare și băutură fără muncă și distracții nonstop; perversiuni sexuale la nivel subanimalic și o viață de destrăbălare fără limite și rușine. Rețeta lui Dumnezeu pentru o națiune bolnavă este la fel de clară: ”dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele, – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi-i voi tămădui ţara.” (2Cr.7:14). Așa că nu uita: mingea este în terenul nostru. Dumnezeu ne spune ce trebuie să facem ca să vindece țara. Se uită la mine și la tine și așteaptă!

2. Oameni nepăsători/indiferenți. Nu sunt ca cei de mai sus. Sunt ”oameni buni” dar indiferenți la tot ce se întâmplă în jurul lor. Nu fac rău nimănui; sunt ca apa sfințită: nici n-ajută, nici nu strică. Nu se implică în nici un fel. E plină lumea de ei. Când îi provoci să ia atitudine împotriva nelegiuiri îți răspund că: ”E treaba lor. Facă ce vor ei. Dacă li se permite … .” În fața celor ce trăiesc după poftele lor și a judecății ce va să vie, acest soi de oameni vor zice: “Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci de când au adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii!” (2Petru2:4). Când îngerii au ajuns la Sodoma cu misiunea de a distruge cetatea dar de a-l salva pe Lot și familia lui: ”ginerii lui credeau că glumeşte.” (Gen.19:14). Câtă nepăsare și indiferență. Era chestiune de minute până să vină prăpădul dar oamenii aceștia rămân insensibili la glasul Salvatorului și trăiesc într-o nepăsare fără egal. Ar fi putut beneficia de ”ultima strigare” dar au preferat să rămână în starea lor de împietrire. Am întâlnit asemenea oameni aici în State. Mai ales cei ce au fugit din țară pe vremea Răposatului îți spun în față: ”Lăsați-ne în pace. Ne-am riscat viața și am venit aici ca să trăim liberi!” Dar, privind la viața lor îți dai seama că deși locuiesc în case mari și confortabile, conduc mașini scumpe și au ceva adunat prin bănci sunt goi pe dinăuntru și fără nici un motiv de bucurie și zâmbet. Sunt de compătimit și nu de invidiat. Pentru asemenea oameni, omul lui Dumnezeu întreabă: cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare?” (Evrei 2:3). Fă o pauză chiar acum și meditează la viața ta. Este vremea să-ți schimbi atitudinea față de oamenii și evenimentele cu care te confrunți. Ieși din starea de letargie/”la dolce vita,”/ ridică-te din hamacul nepăsării și trăiește o viață de implicare ca să nu vină dezastrul și să pieri împreună cu cei nelegiuiți!

3. Oameni neprihăniți/cucernici. Din fericire sunt și asemenea oameni. Puțini și rari. Au venit în Sodoma să trăiască mai bine dar s-au expus la pericolul unui mod de viață păgân și fără Dumnezeu. Priviți la: ”neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viaţa destrăbălată a acestor stricaţi; (căci neprihănitul acesta, care locuia în mijlocul lor, îşi chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit, din pricina celor ce vedea şi auzea din faptele lor nelegiuite.” (2Petru 2:7-8). Ce preț trebuie să plătești ca să supraviețuiești într-o asemenea lume! Sus pe munte unchiul său Avraam trăia în liniște și pace și în părtășie cu Domnul lui. Jos în vale, Lot își chinuia sufletul, plătind pentru bruma de confort și de prosperitate. Avea un oarecare statut privilegiat (era la poarta cetății – un fel de consiliu local – când au venit îngerii) și a încercat să ia atitudine în fața sodomiților dar fără nici o șansă. Era aproape să-și piardă viața și familia. De fapt, soția lui avea inima împărțită și a ajuns stâlp de sare. Este foarte riscant să faci asta, însă Cel Atotputernic are în evidență și asemenea situații pentru că:”Domnul ştie să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici.” (2Petru 2:9). Câtă mângâiere la gândul acesta! Sodoma și Gomora sunt reale. Presiunea sodomiților pentru a converti la modul lor de viața chiar și pe copiii lui Dumnezeu va fi imensă. Trebuie să te împotrivești și să îți aduci aminte de: ”Evanghelia lui Hristos; deoarece în ea este descoperită o neprihănire, pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: “Cel neprihănit va trăi prin credinţă.” (Rom.1:16-17). Întoarce-te la Biblie! Înapoi la post și rugăciune! Numai așa vei supraviețui în fața avalanșei de păcat și nelegiuire. Vrei să trăiești fericit așa cum pretinde Scriptura? Dacă DA, se poate, dar asta înseamnă să înțelegi și să accepți provocarea Domnului Isus din Predica de pe Munte când rostește cuvintele vieții, spunând:”Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!” (Mat.5:6). Sus privirea! Izbăvirea este la orizont! Înțelege mesajul poetului care spune că: ”Mai avem puțin de dus / Crucea pregătirii noastre, / Și zbura-vom mult mai sus / către zările albastre. / Mai avem puțin, puțin / Pân’ la sfânta întâlnire / în văzduhul cristalin / cu Isus, Preasfântul Mire.”(N. Moldoveanu – Mai avem puțin). Asta te așteaptă și pe tine. Fii treaz și veghează! Vine Mirele! Maranata! ”Amin! Vino, Doamne Isuse” (Apoc.22:21).

RUGĂCIUNE

”Întăreşte-mi paşii în Cuvântul Tău, şi nu lăsa nici o nelegiuire să stăpânească peste mine! Izbăveşte-mă de asuprirea oamenilor, ca să păzesc poruncile Tale!” (Ps.119: 133-134)

 


Leave a Reply

^