Odihnă în jug

Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.” /Matei 11:28-30/

jugMeditația aceasta urmează după cea intitulată ”Invitație la odihnă.” Am văzut că poți să trăiești în odihnă și liniște atunci când viața ta este în voia lui Dumnezeu. Cuvântul spune că ”pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.” /Fil. 4:7/. Lucrul acesta este adevărat și se întâmplă numai după ce ai primit odihnă, acceptându-L pe Domnul Isus în inima ta ca Mântuitor și Domn. Apoi o să găsești odihnă slujindu-L pe El. La sfârșit vei ajunge să moștenești odihnă împreună cu sfinții în glorie. Dumnezeu și-a terminat partea și lucrarea Lui când a dat pe Singurul Lui Fiu să moară în locul nostru. Însă lucrarea va fi completă doar atunci când și noi împlinim partea noastră. Cum trebuie să răspundem ca să beneficiem în mod practic de avantajele acestei binecuvântări?

1. Să-ți recunoști starea. Promisiunea odihnei este doar pentrucei trudiţi şi împovăraţi.” /Matei 11:28/. Domnul Isus nu are nimic pentru cei care se simt ”pe picioarele lor.” El a venit pentru cei care se deschid să primească ajutorul Lui. Dar oare este cineva pe acest pământ care să nu fie trudit și împovărat? Începând de la copilașul din leagăn până la bătrânul aflat în pragul veșniciei, toți oamenii sunt confruntați cu neputințe, singurătate, lipsuri, nevoi, boli, moarte. Unii, însă sunt aroganți și nu vor să-și recunoască starea; alții sunt sinceri și abia așteaptă mâna întinsă a Mântuitorului. Privind în Scriptură aflăm ”căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”  și că ”plata păcatului este moartea.” /Rom. 3:23, 6:23/. Concluzia care se impune de la sine este aceea că nu există ființă sub soare care să nu fie afectată de păcat și să n-aibă nevoie urgentă de ajutorul lui Dumnezeu. Fii sincer chiar acum și recunoaște că ești muritor și că ești în nevoie de Domnul Isus. În timp ce scriu meditația am primit mai multe mesaje despre situații dificile și care solicită ajutorul în rugăciune. Nu aștepta până ajungi să fii pus ”la colț” și atunci să strigi după ajutor. Domnul Isus te așteaptă chiar acum.

2. Să accepți invitația. El are o invitație specială pentru tine.Veniţi la Mine strigă Domnul Isus de peste două mii de ani,  continuând să ofere oamenilor darul Lui fără bani și fără plată. Înainte de a proclama aceste cuvinte ale vieții, El a vizitat Capernaumul, Horazinul și Betsaida, însă oamenii de acolo se socoteau neprihăniți și au respins oferta Lui. Ca urmare a refuzului lor Domnul Isus a pronunțat un cuvânt de osândă: “Vai de tine, Horazine!” a zis El. “Vai de tine, Betsaido!” /Matei 11:21/. Este teribil să respingi oferta plină de dragoste a Domnului Isus și să suporți consecințele. Când El spune Vai! să ști și să înțelegi că va veni dezastrul. Nu există decât o singură cale adevărată care te duce în cer: ”Isus i-a zis: “Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” /Ioan 14:6/Nu există mântuire în afară de Domnul Isus. De aceea este urgent să accepți invitația Lui și să te pocăiești. Oamenii nu pot rezolva problema sufletului tău. Nici religia și nici biserica. Pastorul sau preotul sunt neputincioși. La fel și poliția, tribunalul, dezalcoolizarea sau închisoarea și școala de corecție. Astăzi Domnul Isus strigă: ”Vino!” Mâine s-ar putea să strige ”Du-te de la Mine!” Mingea este în terenul tău și trebuie să te gândești în modul cel mai serios ce faci cu ea.

3. Să schimbi jugul. Există doi stăpâni în Univers: Dumnezeu, Stăpânul absolut și Diavolul, Stăpânul tolerat, îngăduit ”stăpânitorul lumii acesteia.” /Ioan 12:31/. Fiecare din ei are un jug la care oamenii se înjugă și trag. Prin nașterea fizică toți oamenii se nasc trăgând în jugul Diavolului. David recunoaște acest adevăr în Psalmul 51:5:  ”Iată că sunt născut în nelegiuire, şi în păcat m-a zămislit mama mea.”  Nu  ”cu șapte păcate” ci într-o natură păcătoasă; infestat cu microbul păcatului, microb care aduce moartea. Vine Domnul Isus și spune: “am și eu un jug.” Luaţi jugul Meu asupra voastră … Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.” /Matei 11:29-30/. Care este diferența? La jugul Diavolului, el te lasă singur și nu poți să faci față. Cazi sub povară. După ce ți-a luat sufletul, îți ia și trupul. Este ca un chelner la restaurant. Comanzi tot ce vrei și te servește, iar la sfârșit îți prezintă nota de plată. Pentru că n-ai cum să plătești îți ia viața. La jugul Domnului Isus situația se schimbă. Când accepți să tragi la jug, El trage alături de tine și toată greutatea sarcinii apasă asupra Lui. Ce deosebire! Cântarea veche spune: ”Isus al meu tovarăș scump/Din zorii tinereții/Cu Tine eu călătoresc/Pân’ la sfârșitul vieții./În zori de zi când mă trezesc/Smerit m-aplec sub cruce/Că-n toată lumea asta n-am/Un scut mai bun și dulce./Când am de suferit un chin/Tu Doamne-mi dai putere/și fie-amarul cât de greu./Eu simt o mângâiere …” Am schimbat jugul cu zeci de ani în urmă și sunt fericit. Dar vreau să fii și tu la fel de fericit. Primește provocarea acestei meditații și schimbă jugul chiar acum. Isus te-așteaptă!

RUGĂCIUNE

Dragă Tată, mulțumim că Te-ai gândit la noi și ne-ai oferit iertare și odihnă prin Domnul Isus. Ajută-ne să trăim în așa fel ca să onorăm Numele Tău! Dă-ne putere și viziune să împlinim misiunea de salvare a păcătoșilor din jurul nostru. Nu vrem să fim în Cer fără ei. Ai milă și îndurare te rugăm. Amin.


Leave a Reply

^