Opriți-vă ca să știți …

“Opriţi-vă, şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ.  Domnul oştirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi.” – (Ps.46:10-11)

”Dumnezeu este Cel ce judecă: El coboară pe unul, şi înalţă pe altul.” (Ps.75:7)

 

opritiDin când în când Dumnezeu apare pe scena istoriei într-un mod aparte și transmite câte un mesaj de atenționare, fie națiunilor, fie liderilor. Tocmai ce a fost ales președintele României într-un mod dramatic, evidențele arătând fără drept de apel intervenția Celui Prea Înalt. Săptămâni de zile creștinii evanghelici au fost jigniți și insultați de către creștinii tradiționali majoritari, având în frunte preoții și politicienii. Ei n-au ripostat, ci s-au unit la post și rugăciune, iar Stăpânul universului a răspuns pe măsură. Jurnalistul Moise Guran  tocmai a scris că: ”Dumnezeu are ironiile sale. Pentru că nu le înțelegem, noi le numim minuni. Una tocmai s-a  întâmplat.”  Ce dorește Dumnezeu să comunice omului când strigă ”Opriți-vă!” De ce trebuie să ne oprim și să luăm aminte?  În momentele de răscruce prin care îngăduie să trecem, Creatorul dorește să înțelegem care este:

1. Numele Lui – ”Eu sunt Dumnezeu”. Vrea să ne aducă aminte cum îl cheamă: să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu!” (Ps. 46:10). El este Cel Omniștient, Omnipotent și Omniprezent, Creatorul și Susținătorul universului. “Eu sunt Cel ce sunt.” (Ex.3:14) este numele cu care Dumnezeu se prezintă înaintea lui Moise. Este ”Cel ce există prin Sine Însuși; cauza necauzată, ființa neființată.”(definiție teologică). El este Cel etern: ”din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu!” (Ps.90:2) și Cel Sfânt: ”Fiți sfinți căci Eu sunt sfânt!”(Lev.11:44). Are câte o nuanță pentru fiecare nevoie a noastră. Este Iehova Iire (Cel care poartă de grijă), Iehova Nisi (Cel care poartă bătăliile) și Iehova Shalom (Dumnezeul păcii). Îl mai cheamă și Iehova Rafa (Cel care vindecă) precum și Iehova Țidkenu (Dumnezeu, neprihănirea noastră). Nu uita că El este și Iehova Șama (Cel Atotprezent) și Iehova Rohe (Păstorul cel bun). Ce provocare dar și ce responsabilitate! Luați aminte la avertizare: “Oricine rosteşte Numele Domnului, să se depărteze de fărădelege!” (2Tim.2:19). Nu-i de jucat cu Numele Lui! La pocăință și la sfințire!

2. Autoritatea Lui – ”Eu stăpânesc pe pământ”. Regele David declară că ”Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el …”(Ps.24:1), iar Creatorul Însuși proclamă că: ”a mea este lumea şi tot ce cuprinde ea”.(Ps.50:12). Numele Lui generează statutul Lui. Autoritatea Lui este expresia identității Sale. Iată cum îl descrie Apostolul Pavel în cuvântarea ținută înaintea filozofilor greci:  ”Dumnezeu, care a făcut lumea şi tot ce este în ea, este Domnul cerului şi al pământului, şi nu locuieşte în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omeneşti … El, care dă tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile. El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite vremuri şi a pus anumite hotare locuinţei lor … în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa … nu trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meşteşugirea şi iscusinţa omului.”(Fapte 17:24-29). Iată de ce în fața prezenței cosmice a Creatorului omul lui Dumnezeu strigă: ”Unde mă voi duce departe de Duhul Tău, şi unde voi fugi departe de Faţa Ta?” (Ps. 139:7). Nu poți să scapi de prezența Lui și nici nu găsești vreun loc unde să te ascunzi.

3. Perspectiva Lui – ”Turnul de scăpare”. Dacă tot nu poți să scapi de prezența Lui și să te ascunzi, cel mai înțelept lucru este să înțelegi ce perspectivă îți oferă atât pentru existența ta efemeră, cât și pentru cea eternă. Ia aminte la ceea ce declară El în finalul psalmului 46: ”Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi.”(Ps.46:11). Sunt unul care am experimentat din plin prezența Lui și pot să proclam împreună cu omul lui Dumnezeu că El este: Binefăcătorul meu şi Cetăţuia mea, Turnul meu de scăpare şi Izbăvitorul meu, Scutul meu de adăpost.”(Ps.144:2). Am fost de mai multe ori la ”porțile veșniciei” și de fiecare dată am beneficiat de promisiunile Lui. El îmi dă putere și înțelepciune; este prietenul și speranța mea; este protectorul și conducătorul meu dar și bucuria mea. L-am experimentat ca și ajutorul și apărătorul meu, cel care îmi umple inima de pace. Este sfătuitorul meu și viața mea.  Nu M-a mințit și nici nu M-a trădat vreodată. Mi-a făcut numai bine dăruindu-Mi ”tone” de binecuvântări și ”vagoane” de fericire împreună cu tot atâtea încercări. Sunt un om împlinit și binecuvântat deși inima mea funcționează doar 20-25%. Contează pe El și trăiește în așa fel ca viața ta să-L onoreze. Este stânca veacurilor, turnul de scăpare, locul de adăpost, cetățuia ta. Nu mai poate de dragul tău și abia așteaptă să-ţi facă bine. Acceptă provocarea psalmistului și înțelege că: ”Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor, care nu lipseşte niciodată în nevoi.”(Ps.46:1). Trăiește viața de pocăit la nivel de excelență, iar când vei ajunge ”l-acele țărmuri dincol’ de râu” tot El te va întâmpina și-Ți va spune: “Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău.” (Matei 25:21). Mă rog ca această meditație să fie cu folos pentru sufletul tău și să ne putem întâlni într-o zi în veșnicie.

RUGĂCIUNE

”Doamne, deschide-mi buzele, şi gura mea va vesti lauda Ta.” (Ps.51:15)


Leave a Reply

^