Pe cine mai ai aici?

“Bărbaţii aceia au zis lui Lot: “Pe cine mai ai aici? Gineri, fii şi fiice, şi tot ce ai în cetate: scoate-i din locul acesta. Căci avem să nimicim locul acesta, pentru că a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis Domnul, ca să-l nimicim.”/Gen.19:12-13

Mesajul acestei meditații este urgent. Nu suportă amânare. E la imperativ. El reprezintă aducerea aminte a ceea ce s-a întâmplat la Sodoma și Gomora în vremea lui Lot, lucruri care se vor repeta la revenirea Domnului Isus:”Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla aidoma: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau; dar, în ziua când a ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer, şi i-a pierdut pe toţi. Tot aşa va fi şi în ziua când Se va arăta Fiul omului.” (Luca 1728-30). Iar vremuri ca acestea se desfășoară sub ochii noștri. Nimic neclar în această relatare. Doar trebuie să ai voință și să vezi în jurul tău împlinirea acestui” buletin de știri” pe care Dumnezeu ni-L transmite la sfârșitul anului 2012. În spatele scenei stă Regele care conduce istoria și universul; Cel care are primul dar și ultimul cuvânt; Atotștiutor, Atotprezent, Atotputernic! Haideți să-L urmărim și să înțelegem ceea ce face pentru salvarea omului de la dezastru.

1. Dumnezeu se interesează. “Pe cine mai ai aici?” (Gen. 19:12). Cu această întrebare începe dialogul dintre trimișii lui Dumnezeu și Lot. Când Dumnezeu se interesează de cineva nu merge la primărie ci la biserică. El ne face responsabili pentru cei din jurul nostru. Misiunea pe care Domnul Isus ne-a încredințat-o este să evanghelizăm lumea începând din casa noastră. De aceea întrebarea revine:”Pe cine mai ai aici? Gineri, fii și fiice și tot ce ai în cetate: scoate-i din locul acesta.” (Gen. 19:12). Dumnezeu nu glumește. Problema e serioasă. Poetul creștin întreabă și el:” Tu ești pe cale către cer/dar copiii tăi unde-s? /De ce nu sunt ei cu tine? /Vrei fericirea singur?” Omule care citești aceste rânduri, înțelege că Dumnezeu este motivat să te salveze, atât pe tine cât și pe cei dragi ai tăi. Părinți, copii, frați, rude, prieteni, cunoscuți, vecini și chiar dușmani – toți sunt în atenția Cerului însă aici pe pământ El are nevoie de tine ca să-I salveze. Nu mai trece nepăsător pe lângă ei pentru că într-o zi vei fi întrebat de soarta lor. Apostolul Pavel strigă:”Vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. (ICor.9:16) și simțind povara pentru semenii lui merge până acolo că dorește să fie el lepădat dar să fie salvați cei din neamul lui:simt o mare întristare, şi am o durere necurmată în inimă. Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărţit de Hristos, pentru fraţii mei, rudele mele trupeşti.” (Rom.9:2-3). E timpul trezirii în poporul lui Dumnezeu, începând cu tine.

2. Dumnezeu informează. Dialogul continuă cu o informare detaliată despre ceea ce Dumnezeu a hotărât deja cu privire la Sodoma și Gomora.Avem să nimicim locul acesta, pentru că a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis Domnul, ca să-l nimicim.” (Gen.19:13). Niciodată Dumnezeu n-a intervenit împotriva cuiva înainte de a-l avertiza. A făcut-o atunci și o face și astăzi. La 2 Petru 3:10 găsim” telegrama” divină cu privire la acțiunea finală a Creatorului asupra creației:Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde.” Sute de versete biblice argumentează revenirea Domnului, așa că nimeni nu se va putea dezvinovăţi. Nici tu.

3. Dumnezeu intervine. El a informat dar a și acționat pe baza a ceea ce a spus. Relatarea biblică este clară:”Atunci Domnul a făcut să ploaie peste Sodoma şi peste Gomora pucioasă şi foc de la Domnul din cer. A nimicit cu desăvârşire cetăţile acelea, toată Câmpia şi pe toţi locuitorii cetăţilor, şi tot ce creştea pe pământ.” (Gen.19:24-25). Asta s-a întâmplat cu cei ce L-au sfidat pe Dumnezeu. Despre Lot Scriptura spune că Domnul”a scăpat pe neprihănitul Lot.” (2Petru 2:7). Iată cum relatează dezastrul de la Sodoma un mesaj descoperit de arheologi pe o tăbliţă de lut scris în limba acadiană:” Din mijlocul adâncimii cerului s-a pogorât furtuna; din mijlocul tăriei se ivi pedeapsa meritată. Sabia fulgerului a tocat pământul ca pe niște iarbă. În cele patru vânturi vâlvâia fulgerul asemenea focului distrugând totul. El a lovit pe oameni în orașele lor, a nimicit trupurile lor. În oraș și în țară s-a instalat jalea. Pe cel liber și pe cel rob l-a lovit el de-o potrivă. El a umplut pământul de durere; în cer și pe pământ a bântuit el asemenea unei grozave furtuni și totul a fost făcut scrum.” Fără comentarii! Domnul va interveni în mod diferit: ca să salveze pe cei ce se tem de El și ca să aducă judecată pentru cei care nu trăiesc după voia Lui. El ne-a rezervat ”un an de îndurare și o zi de răzbunare.” (Isaia 61:2). Acum trăim finalul. Profită de clipa pe care Tata din Cer ți-o pune la dispoziție și împacă-te cu El. Iar tu care te chemi copil al lui Dumnezeu, verifică-ți viața. Hotărăşte chiar acum să treci la treabă. Este așa mult de lucru și sunt miliarde de oameni care trebuie salvați.

RUGĂCIUNE

Mulțumim că nu ne-ai lăsat în necunoștință despre întreg planul Tău cu privire la existența noastră pământească dar și veșnică. Ne-ai dăruit Cuvântul ca să ne informeze, astfel ca să nu ne putem dezvinovăţi în Ziua Veșniciei. Iartă-ne, te rugăm pentru timpul pierdut și mișcă inimile noastre ca să lucrăm non stop la salvarea celor nemântuiți, începând din casele noastre. Strigăm după trezire. Ascultă-ne și rămâi cu noi. Amin.


Leave a Reply

^