Provizii pentru drum

“Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.” (Marcu 16:15).

”Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” (Matei 28:20).

 

proviziiÎn Ziua Cincizecimii Mântuitorul și-a onorat promisiunea iar Dumnezeu Tatăl a trimis cea de-a treia persoană din Sfânta Treime – Duhul Sfânt – care a inaugurat epoca  Bisericii lui Isus Christos. A fost momentul în care urmașii Mântuitorului au luat startul în ”aventura” de evanghelizare a lumii potrivit cu porunca și mandatul primit din partea Domnului Isus: “Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.” (Marcu 16:15). Însă pe lângă această însărcinare El le-a   făcut și o promisiune: aceea că Îi va împuternici și vor deveni ”ambasadori extraordinari și plenipotențiari” ai Împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Dar ce șanse aveau niște oameni obișnuiți, ”necărturari şi de rând” (F.A.4:13), fără apărare și fără posibilități financiare să proclame Vestea Bună într-o lume ostilă? Aveau la îndemână doar o poruncă și o promisiune din partea Celui Înviat din morți. A fost suficient ca să pornească  și să împlinească pentru generația lor însărcinarea primită deoarece istoria mărturisește că în prima sută de ani după pogorârea Duhului Sfânt Evanghelia era deja cunoscută în toată lumea, inclusiv în casa cezarului de la Roma. Vremurile au trecut dar mandatul și resursele lui Dumnezeu au rămas aceleași pentru toți cei ce L–au urmat și-L urmează pe Mântuitorul de-a lungul istoriei. Acum este rândul nostru să ducem la bun sfârșit marea însărcinare pentru generația noastră. Dar, haideți să vedem care sunt resursele și proviziile pe care Dumnezeu ni le pune la dispoziție. 

1. Putere. Lucrarea este atât de imensă și provocatoare încât este imposibil de realizat fără putere. Dar despre ce fel de putere este vorba? La Înălțare ucenicii erau interesați de puterea politică a acelei vremi și se gândeau la o implicare într-un eventual guvern pe care Domnul Isus Îl va instala la Ierusalim. Dar Fiul lui Dumnezeu le-a retezat-o scurt și le-a spus: “Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele …” (F.A.1:7), iar apoi le-a explicat ce fel de putere este puterea de care aveau ei nevoie – dar nu pentru a rămâne în Israel – ci pentru a pleca și a cuceri lumea pentru Christos: ”Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.” (F.A.1:8). De unde vine puterea? De la oameni? Din poziția și afacerile lor? Din banii celor bogați? Nicidecum! Puterea vine de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt dar numai atunci când acesta va inunda întreaga existență a urmașilor Săi. Când Duhul Sfânt Îi va umple și-I va boteza, pecetluindu-I pentru slujirea la care I-a rânduit. Cum se face așa ceva și când? Simplu: pot să fiu umplut cu Duhul numai când mă golesc. Mai întâi are loc golirea de tot ce nu-I aparține lui Dumnezeu în viața mea. Asta-i partea mea. Apoi vine umplerea. Asta-I partea Lui. Ucenicii au stat în camera de sus timp de zece zile și ”s-au golit.” Apoi a venit ”uraganul” Duhului și i-a umplut. Asta, însă nu se face o singură dată pentru totdeauna. Golirea și umplerea reprezintă un proces permanent: trebuie să se întâmple 24/7. Cum stau lucrurile în dreptul tău? Dacă nu se manifestă puterea Duhului Sfânt în viața(casa) ta verifică, te rog, cum stai cu golirea. Fii atent la ce spune Scriptura: ”Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?” (1Cor.6:19). Ori ești locuit și umplut de Duhul, ori ești posedat de duhuri! Șansa ta este să te pocăiești chiar cum.

2. Perspectivă. Puterea Duhului Sfânt trebuie să fie vizibilă și eficientă, iar ca să se întâmple asta este nevoie de viziune. Domnul Isus a dat urmașilor Săi perspectiva completă a misiunii încredințate când le-a explicat că: ”Îmi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.” (F.A.1:8). Aceasta este ”harta” sau ”foaia de parcurs,” itinerarul care le-a fost pus la îndemână de Creatorul. El I-a instruit pentru misiune iar apoi I-a trimis. Le-a dat puterea necesară și le-a asigurat logistica corectă. Există o logică perfectă în acest plan și niște priorități clare pe care ucenicii le-au urmat întocmai și au dus la bun sfârșit partea lor de slujire folosindu-se de puterea și autoritatea Celui ce I-a trimis la lucru.   Totul începe din casa ta (Ierusalim) apoi se continuă cu aria în care locuiești (Iudeea); se trece prin locurile unde sunt cei nemântuiți (Samaria) și se ajunge până în cele mai îndepărtate locuri posibile (marginile pământului). Exact asta face Domnul Isus când Îi instruiește pe ucenici și le explică: “Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” (Matei 28:18-20). Ai ”toată puterea” și logistica pe care ți le oferă Regele. Nu-ți lipsește nimic ca să te apuci de treabă. Nu poți să ajungi până la marginile pământului dar  poți să mărturisești despre Domnul Isus în ”Ierusalimul tău” sau în Iudeea și Samaria. Nu-i opțional să faci asta: trebuie! Este poruncă. Dacă nu tu, cine? Dacă nu acum, când? Dacă nu aici, atunci unde? Vezi ce trebuie să faci! Domnul Isus așteaptă răspunsul tău.

3. Provocare. Lucrarea misionară este epuizantă atât din punct de vedere fizic, cât și spiritual. Bătălia cu puterile întunericului cere să plătești prețul care uneori este jertfa supremă. Iată de ce este nevoie de refacere și înviorare în mod continuu pentru a termina cu bine alergarea. Așa cum șoferul merge la stația de benzină să umple rezervorul care se golește sau pune bateria descărcată la redresor pentru încărcare, exact așa și urmașii  Mântuitorului trebuie să își umple ființa cu putere fizică și spirituală. Priviți la primii creștini care treceau prin persecuție: ce au făcut ei? Urmăriți relatarea: ”… s-au dus la ai lor, şi le-au istorisit tot ce le spuseseră preoţii cei mai de seamă şi bătrânii.  Când au auzit ei aceste lucruri, şi-au ridicat glasul toţi împreună către Dumnezeu …” (F.A.4:23-24). Ce face Dumnezeu? Răspunde în mod supranatural: ”După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt, şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.” (F.A.4:31). Nici vorbă să renunțe, ci sunt din nou ”pe baricade” plini de Duhul Sfânt și proclamând Vestea Bună fără frică. Pentru a nu cădea sub greul poverilor slujirii, Dumnezeu ne provoacă să acceptăm valorile Lui: părtășia cu El și părtășia cu urmașii Lui. Când mă închin, Îl întâlnesc pe  Cel Prea Înalt, am părtășie cu El și sunt umplut de Duhul Său.  Când mă întâlnesc cu sfinții pentru mărturie și rugăciune am părtășie cu ei și sunt încurajat și întărit să merg mai departe în bătălia de cucerire a sufletelor pentru Christos. Fantastic! Lucrurile acestea sunt la îndemâna fiecărui copil al lui Dumnezeu. Și a ta prietenul meu care ai obosit pe cale. Iată de ce te provoc să te ridici din starea în care te afli și să-L cauți pe Dumnezeu, căutând pe frații tăi deoarece: ”În ziua de azi Biserica nu are nevoie de o instalație mai superioară, de organizații mai noi și mai bune sau de metode mai noi și mai bune, ci ea are nevoie de oameni pe care Duhul Sfânt să-I poată folosi – oameni ai rugăciunii; oameni puternici în rugăciune. El nu se revarsă prin metode, ci prin oameni. El nu unge planuri, ci pe oameni: oameni ai rugăciunii.” (E.M.Bounds – Putere prin rugăciune). La sfârșitul acestei meditații te invit să faci liniște să asculți strigătul disperat al poetului anonim: ”Al judecății gong deja răsună peste munți / Și-n jurul nostru-atâția cad. / Ce mulți se pierd. Ce mulți. / Obligă Tu Biserica să ducă vestea Ta / Și-ncepe lucrul sfânt chiar din inima mea.” Amin.

RUGĂCIUNE

  1. ”Fie peste noi bunăvoinţa Domnului Dumnezeului nostru! Şi întăreşte lucrarea mâinilor noastre, da, întăreşte lucrarea mâinilor noastre!” (Ps.90:17)

Leave a Reply

^