Puterea care transformă

” …  să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui” (Fil.3:10)

“Oare nu vă rătăciţi voi, din pricină că nu pricepeţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu?” (Marcu 12:24)

putereaÎn această meditație rămânem tot în atmosfera sărbătorii Învierii Domnului Isus. Trăim tare puțin pe acest pământ și nu ne gândim că viața ne este dăruită ca și un timp în care ne pregătim pentru veșnicie. Am afirmat într-o postare anterioară că o putere supranaturală necunoscută s-a manifestat mai presus de puterea romană, cea care deținea autoritatea supremă pe pământ în acel moment al istoriei, iar Domnul Isus cel pus într-un mormânt a înviat și este viu în vecii vecilor. Vă invit să privim la această putere despre care vorbește Scriptura și să înțelegem cum ne afectează. Toate puterile generate de mintea omului sunt în marea lor majoritate destructive. Au fost concepute cu scopul de a ține captivi oamenii și de a-i subjuga atât fizic, cât și psihic și moral. Cu totul altfel acționează puterea manifestată la învierea Domnului Isus. E puterea care aduce viață, regenerează ființa umană, eliberează și împlinește caracterul omului sincer, căutător după Adevăr. Iată de ce scopul vieții Apostolului Pavel este nimic mai mult decât:  ” … să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui” (Fil.3:10). Cum se manifestă această forță uriașă și ce spune Scriptura despre ea? Putem să o cunoaștem și să beneficiem de ea? Fii curios și urmărește mesajul în continuare. Ea – puterea – este:

1. ”Puterea învierii Lui.” Eliberare de trecut. E puterea care te regenerează și te schimbă din om păcătos în om pocăit (născut din nou). La vremea scrierii epistolei către Filipeni  Fratele Pavel era în temniță însă el se manifestă ca un om liber. Și-a făcut ”inventarul” vieții  și ajunge la concluzia că CV-ul lui ”de nota zece” nu reprezintă decât ”gunoaie” deoarece și-a găsit scopul adevărat al vieții  – ” … să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui” (Fil.3:10) – în momentul când a fost atins de puterea învierii Domnului Isus. De aceea declară că ”legea Duhului de viaţă în Hristos Isus, m-a izbăvit de Legea păcatului şi a morţii.” (Rom.8:2). După întâlnirea cu Fiul lui Dumnezeu și convertirea lui, nimic și nimeni nu l-a mai putut opri să proclame vestea bună în Numele Celui viu în vecii vecilor. Explicația este una simplă. După ce ai găsit secretul și ai experimentat întâlnirea cu Cel Înviat atunci începi să proclami și să provoci și pe alții să înțeleagă și să accepte această putere care te salvează din păcat și moarte deoarece: ” … ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede;” (Rom.1:16). Este sigur că ”puterea învierii Lui” este singura putere care te eliberează de păcat și de moarte. Este forța care te regenerează și te naște din nou. Este autoritatea cosmică ce aduce înnoirea minții și schimbarea gândirii, adică ”metanoia,” o nouă concepție despre lume și viață generată de relația cu Domnul Isus prin credință și pocăință. Numai așa cineva poate să devină ”om nou pentru o lume nouă.” Mă gândesc la tine care încă n-ai avut o întâlnire adevărată cu El. Poate ai o religie dar n-ai relație cu Mântuitorul. Ai nume dar n-ai viață din El. Ai legea (ritualul, liturghia, ceremonialul) dar n-ai credința. Este vremea să-ți faci socoteala și să te întorci cu fața și inima spre El. De când te așteaptă!

2. ”Puterea care lucrează în noi.” Motivare pentru prezent. Este puterea care produce sfințire (eliberare, curățire, vindecare), care te motivează la acțiune și te transformă din spectator în slujitor. Eliberarea de trecutul tău cu toate consecințele lui nu te lasă suspendat, ci te face conștient că trăiești într-o nouă realitate numită prezent. Primul argument că în viața ta s-a întâmplat pocăința și nașterea din nou este acela că nu mai poți să taci. Apostolul neamurilor declară public: ” … mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos!” (Rom.1:16), iar mai târziu strigă cu toată responsabilitatea:   vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia!” (1Cor.9:16). Bătut, batjocorit, prigonit, defăimat, neînțeles de frați, singur, de multe ori închis pentru Evanghelie, el nu dă înapoi ci explică de unde vine autoritatea de a sluji: ”Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.” (2Tim.2:17). Iată de ce Scriptura consemnează că: Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus.” (F.A.4:33), iar lui Timotei îi scrie: … propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi ne la timp …”(2Tim.4:1-2). Dumnezeu ne-a pus la dispoziție tot ce trebuie să avem ca să împlinim marea însărcinare de la Matei 28:18-20 și de la F.A. 1:8. Ne-a lăsat viziunea, logistica și resursele pe care nu un om de pe pământ, ci însuși ”Șeful Universului” ni le pune la dispoziție. Întrebarea este: “Oare nu vă rătăciţi voi, din pricină că nu pricepeţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu?” (Marcu 12:24). De ce se pocăiesc atât de puțini oameni dacă Dumnezeu a făcut tot ce era de făcut? A lăsat în sarcina noastră să împlinim Marea Poruncă dar se pare că pocăiții au ațipit și trăiesc ”la dolce vita” legănându-se în hamacul nepăsării. Strigătul meu disperat este ca să ne facem socotelile, să ne trezim și să înțelegem că Cel Viu  ”prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi”(Ef.3:20). Acest cuvânt este urgent și ne somează să ne ștergem la ochi și să ne spălăm pe față cu apă rece ca să ne înviorăm și să trecem la treabă. Milioane de oameni ajung în iad pentru că nimeni nu le spune despre Domnul Isus și despre salvarea pe care El o oferă. Mulți dintre ei sunt lângă tine.

3. ”Nemărginita mărime a puterii Sale.” Certitudine pentru viitor. Puterea Lui e fără limite și într-o zi te va transfera din sfera efemerității în cea a eternității. Va veni un moment când existența noastră vremelnică se va sfârși. Oare există certitudine pentru ceea ce va urma după moarte? Categoric DA! Biblia nu ne lasă să bâjbâim, ci ne oferă perspectiva Celui Înviat până la capăt. Amintiţi-vă că Dumnezeu L-a înviat pe Fiul Său făcând uz de ”nemărginita mărime a puterii Sale …” (Ef.1:19). Cel Înviat este numit ”pârga celor adormiți” (1Cor.15:20), adică ”primul rod,” cel care ne asigură că va urma și recolta. Va veni ziua – și pocăiții adevărați o așteaptă – când Stăpânul Universului va face o nouă demonstrație de putere și Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi, va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.” (Rom. 8:11). Câtă pace și liniște! Nici o teamă și nici o îndoială. Siguranță deplină! Pentru că există o altă realitate pe care Cuvântul o proclamă, iar poetul creștin o descrie: ”Sus asupra stelelor, Aleluia, Amin! / E mulțimea sfinților, Aleluia, Amin! / Care aici s-au ostenit / Care mult au suferit / Acolo s-or odihni, Aleluia, Amin! (C.Ev. #456). Iată de ce îndemnul final al acestei meditații este: rugaţi-vă, ca să aveţi putere” (Luca 21:36)  și să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru.”(Ef.3:16). La judecată nu vei avea nici o scăpare deoarece Dumnezeu a făcut absolut totul, iar eu mi-am deschis inima și ți-am ieșit în cale să te provoc să-ți schimbi viața și să-ți reînnoiești relația ta cu El ca să-ți faci partea ta. Este urgent! De aceea te rog din inimă, pocăiește-te cu adevărat și apucă-te de lucru.

 

RUGĂCIUNE 

”… îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos …  şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru” (Ef.3:14,16)


Leave a Reply

^