Rămâneți tari

”Rămâneţi dar tari, şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei.” (Gal.5:1)

tareViața de copil al lui Dumnezeu este o bătălie spirituală permanentă. Diavolul nu renunță așa de ușor la clienții lui și din momentul în care te-ai pocăit va încerca să lovească în tine în fel și chip. Mulți pleacă entuziaști pe cale dar nu toți ajung la final. Iată de ce Scriptura ne face atenți cu privire la războiul în care suntem angrenați și ne cere să ne verificăm ”garderoba” spunând: ”Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului.” (Ef.6:11). Nu știu cum stau lucrurile în dreptul tău dar este cert că nu vei fi scutit de atacurile: ”căpeteniilor, domniilor,  stăpânitorilor întunericului acestui veac, duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.” (Ef.6:12). Doresc să ajungi cu bine la sfârșit și să ne întâlnim în glorie împreună cu sfinții și cu Domnul Isus. Iată de ce mesajul acestei meditații te pune în gardă asupra riscului care te pândește ca și copil al lui Dumnezeu dar prezintă în același timp și remediul ca să nu cazi în plasa celui răuÎn final te vei bucura de răsplata pe care Domnul a pregătit-o pentru cei statornici și biruitori. Urmărește cu atenție:

1. Riscul. Avertizarea Cuvântului cu privire la riscul care ne confruntă pe fiecare dintre cei mântuiți este clară: Duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur.” (Fil.2:12). Ce înțelegem din această avertizare? Că este posibil să te oprești din alergare la jumătatea drumului și să nu mergi până la capăt. Riscul este atât de periculos încât avertizarea continuă: ”Cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă.” (1Cor.10:12). Wow! Nu e glumă! Înștiințarea e foarte serioasă de aceea în ultima carte a Bibliei atenționarea revine: ”Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa.” (Apoc.3:11). Altfel spus: există posibilitatea să pierzi ceea ce deja ai primit. Poetul creștin Vasile Militaru scrie: ”Poți să pierzi averi și ranguri, / Bogății cu rai în spic. / Dacă n-ai pierdut credința / Încă n-ai pierdut nimic”. Nu dorim să intrăm în discuții teologice despre păstrarea sfinților în har, ci doar să lăsăm Cuvântul să-și facă efectul și să înțelegi că nu poți să te joci cu pocăința și să trăiești cum vrei doar pentru că la evanghelizare ai ridicat mâna și ai rostit rugăciunea păcătosului. Dumnezeu și-a făcut partea Lui în întregime dar pretinde ca și noi să ne facem partea. Nu putem adăuga nimic la ceea ce a făcut El pentru mântuirea noastră dar suntem provocați să păstrăm ceea ce deja am primit. Așa că, ai grijă! S-ar putea să mergi în aceiași direcție cu sfinții dar să nu fi pe cale, ci pe lângă ea. Satana e maestru în imitații. Dacă e nevoie se preface în ”înger de lumină.” Oprește-te și revizuiește-ți traiul. Ai multe lucruri de pus la punct. Lasă-L pe El să-ți arate ce ai de făcut și pune-ți viața în ordine! Urmează confruntarea finală!

2. Rețeta. Privind la primejdia care ne paște, Scriptura ne prezintă și modalitatea de a face față presiunilor și de a rezista atacurilor puterilor întunericului: nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei.” (Gal.5:1). Bine, dar ce să facem? Iată ce trebuie făcut: luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea, şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul.” (Ef.6:13). Ca mesajul să fie complet, Cuvântul lui Dumnezeu continuă cu detalii: Fiţi treji, şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să înghită.  Împotriviţi-vă lui tari în credinţă. ” (1Petru 5:8-9). Realitatea este dură. Diavoul este turbat ca un leu care nu are alt scop decât să devoreze pe urmașii Mântuitorului. Ești expus la tot ce este mai rău în lumea aceasta: păcat, mizerie, corupție, sex, droguri, pornografie și lista ar putea continua.  Cum vei putea să rămâi tare și să fi învingător la sfârșit? Ascultă strigătul final al Sripturii: ”Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine.” (Rom. 12:21). Asta trebuie să faci! Dar – vei spune – trăim vremuri când se împlinește Biblia sub ochii noștri și: ”mulţi vor cădea, se vor vinde unii pe alţii, şi se vor urî unii pe alţii.” (Matei 24:10). Cum să rezist și cum să trăiesc în așa fel ca să rămân în picioare? Cine-mi poate da rețeta adevărată ca să supraviețuiesc atacurilor celui rău și să stau tare până la sfârșit? Iată ce spune Domnul Isus urmașilor Săi în cel mai întunecat moment la omenirii: ” … şi le-a zis: “Pentru ce dormiţi? Sculaţi-vă şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită.” (Luca 22:46). Înțelegi care este rezolvarea? Acum că ști care este remediul, mingea este în terenul tău din nou. Fă ce îți cere Cuvântul și vei trăi pe înălțimile biruinței ca un alergător de cursă lungă invincibil. De ce? Pentru că: ”în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.” (Rom. 8:37)Nici nu îți trebuie mai mult!

3. Răsplata. Înțelegând riscul la care ești expus ca și urmaș al Mântuitorului și acceptând soluția Lui pentru a rămâne tare, tot ce urmează/rezultatul nu este altceva decât răsplătirea pe care a pregătit-o El pentru noi. Iar garanția pe care ne-o oferă Scriptura este clară. Dumnezeu: ”ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile!” De ce? Pentru că El: ”n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi.” (Rom. 8:32). Ne oprim în cartea de la sfârșitul Bibliei ca să urmărim câteva din surprizele pe care Le-a pregătit Tatăl pentru copiii Lui: “Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu.” (Apoc.2:7). Wow! Raiul cu pomul vieții! Apoi:Cel ce va birui, nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte.” (Apoc.2:11). Ai viață veșnică cu Cel Viu în Vecii vecilor! Dar răsplătirile continuă: ”Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din cartea vieţii, şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui.” (Apoc.3:5). Aproape că nu mai pricep! Oare toate acestea sunt pentru mine? Și pentru tine? Da! Daca ne vom încadra în categoria ”Cel ce va birui.” Mai este ceva fantastic: ”Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.” (Apoc.3:21)Înțelegi? Pe mine mă depășește. Fiul lui Dumnezeu nu se simte bine fără noi în cerul Său. A plătit prețul răscumpărării și are de gând ceva inimaginabil: să împartă scaunul Lui de domnie cu mine și cu tine. Nu sunt povești mărturiile acestea. Sunt ”cuvântul de onoare” al Fiului lui Dumnezeu care n-a mințit niciodată. Aceasta te așteaptă și pe tine. Numai, ai grijă! Suntem ”pe ultima sută” când este cel mai greu. Privește la recompensă! Dar nu uita riscul la care ești expus, cât și felul în care poți să rămâi biruitor până la capăt. Mai e puțin și va suna trâmbița! Iar stadionul olimpic la Cerului este pregătit pentru cea mai extraordinară sărbătoare din univers. Mă rog să nu lipsești! Nici cei din casa ta. Ridică privirea în sus și rămâi pe înălțimile Lui!

RUGĂCIUNE

 ”Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic!” (Ps.51:10)


2 Responses to “Rămâneți tari”

  1. Gaby&Cristi says:

    Multumim de mesaj si de intarire. Avem nevoie sa ne aduca cineva aminte. Domnul sa va intareasca si sa va mai lase printre noi. Va iubim!

  2. cotlet Vasile Viorel says:

    cuvinte tari pline de esenta ce pot imbarbata si pe cel mai prapadit dintre noi , sper ca fiecare dintre noi sa-si gaseasca reazim si sa-si ia in serios existenta pentru a nu face voia celui rau.

Leave a Reply

^