Religia adevărată: Te leagă de biserică

” Un Samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el, şi când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de i-a legat rănile, şi a turnat peste ele untdelemn şi vin; apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han, şi a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului, şi i-a zis: “Ai grijă de el, şi orice vei mai cheltui, îţi voi da înapoi la întoarcere.”/Luca 10: 33-35/

    “Du-te de fă şi tu la fel”/Luca 10:37/         

 

religia bisericaCreștinismul zilelor noastre este foarte pestriț. O puzderie de biserici și bisericuțe ce apar ca ciupercile după ploaie cu nume cât mai sofisticate încearcă să atragă atenția asupra lor. Programe și proiecte, predicatori și preoți, clerici și ecleziaști, praznice și sărbători” pe bandă”, evenimente și conferințe de tot felul sunt lucruri” la ordinea zilei” în agenda unei națiuni ce se crede creștină începând de la Apostolul Andrei. Însă Domnul Isus spune în Predica de pe munte că: ”Îi veţi cunoaşte după roadele lor. ”/Matei 7:16/. Iar mărturia de cele mai multe ori infirmă crezul și crează confuzie în rândul căutătorilor sinceri după adevăr. Întrebările revin: ”La care biserică să mergem ca să găsim Calea?”, ”Cine are dreptate din moment ce toți spun că dețin adevărul?”, ”Care este religia adevărată?” Rămânem în continuare pe “drumul Ierihonului” să-l urmărim pe Samariteanul milostiv și să înțelegem care este religia adevărată. Ea te leagă de Dumnezeu dar și de aproapele tău. Dar înseamnă ceva mai mult. Adevărata religie te leagă și de biserică. Un creștinism autentic presupune apartenență la trupul lui Christos. Mădular, nu doar membru. Cetățean împreună cu sfinții, nu doar apatrid. Adunare, nu adunătură. Ceva activ și benefic. Care dă valoare și face ca viața să fie simțită. Împrăștie o mireasmă plăcută în jur. Coboară cerul pe pământ. Cum se traduce acest mesaj?

3. Religia adevărată te leagă de biserică. Ca să-L facă pe învățătorul legii să înțeleagă cine este aproapele lui, Domnul Isus relatează despre cel căzut între tâlhari și felul în care a fost tratat de reprezentanții religiei iudaice. Ei pretindeau a fi cineva însă practica lor le-a infirmat crezul. Ajungem să facem cunoștință cu un samaritean, disprețuit de evrei dar care dovedește practic superioritatea lui față de preot și levit. Urmăriți relatarea biblică: ”Isus a luat din nou cuvântul, şi a zis: “Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între nişte tâlhari, care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat, şi l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se cobora pe acelaşi drum un preot; şi, când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un Levit trecea şi el prin locul acela; şi când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un Samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el, şi când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de i-a legat rănile, şi a turnat peste ele untdelemn şi vin; apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han, şi a îngrijit de el.”/Luca 10:30-34/. Ce tablou de excepție. Fără teamă că va fi atacat de tâlhari el renunță la planurile lui (era în călătorie) și acordă ”primul ajutor” celui ce era aproape mort. Îi spală rănile, apoi îl urcă în” Mercedesul” lui și se oprește la un” han de cinci stele” unde nu-l abandonează, ci îngrijește de el. Samariteanul Îl reprezintă pe Mântuitorul, iar hanul din relatarea biblică este imaginea Bisericii. Biserica este locul unde se îngrijesc și se vindecă cei răniți de păcat și se recuperează pentru Cer toți păcătoșii care acceptă ajutorul Samariteanului milostiv. Dar, care este această biserică? Unde o găsim? Cum se numește? Este una singură! Biserica lui Isus Christos! Așa s-a numit atunci când a apărut în istorie și așa se va numi și în eternitate. Nu baptistă, penticostală, ortodoxă, catolică sau purtând alt nume, ci Biserica lui Isus Christos! Aleluia! Amin! Alcătuită din tot ce-i sfânt și curat, ”slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană.”/Ef. 5:27/. La o asemenea biserică te chemăm să fi parte din trupul lui Cristos împreună cu sfinții Lui. Este locul unde urmașii lui Isus Christos se închină și au părtășie, învață din Cuvânt și răspândesc Vestea Bună. Este trist că de atâtea ori în istorie biserica în loc să vindece răniții, i-a omorât. Iată cum descrie pastorul Daniel Brânzei Biserica lui Isus Christos în cartea” Strategia lui Dumnezeu în Biserica Locală:”

“În terminologia Scripturii, Biserica este:” locul unde locuiește Dumnezeu, prin Duhul” – cel mai important organism aflat în existență sub Soare. Ea nu este numai una din instituțiile pozitive din societate, alături de familie, stat, școli – ci, dintre toate, ea este cea mai importantă și mai copleșitoare în importanță. Biserica locală este un bastion al lui Dumnezeu într-o lume “care zace în cel rău”, “ambasada lui Dumnezeu” într-un pământ străin, “avanpostul” invaziei împărăției luminii într-o țară a întunerecului, o “avanpremieră” a ceea ce va fi și “o taină” pe care cei din lume nu o pot înțelege. Cei aflați în Biserică sunt singurii “extratereștri” aflați pe planeta noastră, oameni cu o dublă apartenență; una exterioară la neamul creat de Dumnezeu prin Adam și o a doua, interioară, la un neam nou, “dintr-o altă creație” începută cu “cel de-al doilea Adam, Isus Christos.”

“Biserica există în toate locurile în care Duhul Sfânt a adunat împreună câteva persoane care L-au primit pe Isus Christos ca Mântuitor, care se închină lui Dumnezeu în duh și se străduiesc să se păstreze neîntinați de lume și de poftele firii pământești.”

Ce imagine extraordinară a ceea ce intenționează Capul Bisericii să fie Trupul Său în lumea în care trăim. Dar ea (imaginea) va prinde viață numai în măsura în care noi ne vom înțelege menirea și vom trăi la nivelul pretențiilor Lui. Dumnezeu ne-a pus la dispoziție puterea și autoritatea Duhului Sfânt și în locul în care Acesta este lăsat să se manifeste, Biserica Domnului devine invincibilă. Pocăiților! A sosit vremea trezirii și a unui nou început în adunările noastre. Sus inima! Domnul Isus este viu și așteaptă să ne deschidem 100% pentru El și Împărăția Lui! Iar voi prieteni sunteți invitați cu toată dragostea să intrați în Biserica Lui prin pocăință și credință chiar acum.

RUGĂCIUNE

” Al judecății gong deja răsună peste munți/și-n jurul nostru-atâția cad. /Ce mulți se pierd, ce mulți! /Obligă Tu Biserica să ducă vestea Ta/și-ncepe lucrul sfânt chiar din inima mea.”/Autor necunoscut

Va urma…


Leave a Reply

^