Aici puteți asculta și descărca predici recente de la New Life Romanian Church direct din website. De asemenea, înregistrările pot fi găsite și în podcasturile New Life Romanian Church prin RSS și iTunes.
 

 


Sep 5, 2021
Sorin Badragan – Atentie la hotii credintei mantuitoare
By: Guest
Marcu 10:17-31 NTR
17Tocmai când pornea la drum, a alergat la El un om care a căzut în genunchi înaintea Lui și L‑a întrebat:
– Bunule Învățător, ce să fac ca să moștenesc viață veșnică?
18Isus i‑a zis:
– De ce Mă numești „bun“? Nimeni nu este bun, decât Unul: Dumnezeu. 19Cunoști poruncile: „Să nu ucizi“, „Să nu comiți adulter“, „Să nu furi“, „Să nu depui mărturie falsă“, „Să nu păgubești pe nimeni“, „Cinstește‑i pe tatăl tău și pe mama ta.“
20El I‑a spus:
– Învățătorule, pe toate acestea le‑am păzit încă din tinerețea mea.
21Uitându‑Se la el, Isus l‑a îndrăgit și i‑a zis:
– Îți lipsește un singur lucru: du‑te, vinde tot ce ai și dă săracilor, și vei avea astfel o comoară în cer. Apoi vino, urmează‑Mă!
22Mâhnit de aceste cuvinte, a plecat întristat, pentru că avea multe averi.
23Isus a privit în jur și le‑a zis ucenicilor Săi:
– Cât de greu va fi pentru cei bogați să intre în Împărăția lui Dumnezeu!
24Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele Lui.
Isus le‑a zis iarăși:
– Copii, cât de greu este pentru cei ce se încred în bogății să intre în Împărăția lui Dumnezeu! 25Este mai ușor să treacă o cămilă prin gaura acului, decât să intre cel bogat în Împărăția lui Dumnezeu!
26Ei au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții:
– Atunci cine poate fi mântuit?
27Uitându‑Se la ei, Isus a zis:
– Este imposibil pentru oameni, dar nu și pentru Dumnezeu, căci pentru Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile.
28Petru a început să‑I zică:
– Iată, noi am lăsat totul și Te‑am urmat.
29Isus a răspuns:
– Adevărat vă spun că nu este nimeni care să‑și fi lăsat casă sau frați sau surori sau mamă sau tată sau copii sau ogoare de dragul Meu și de dragul Evangheliei 30și care să nu primească acum, în vremea aceasta, de o sută de ori mai mult case, frați, surori, mame, copii și ogoare, împreună cu persecuții, iar în veacul care vine, viață veșnică. 31Dar mulți dintre cei dintâi vor fi cei din urmă, iar cei din urmă vor fi cei dintâi.
WatchNotesDownloadDateTitle
 • Sep 5, 2021Sorin Badragan – Atentie la hotii credintei mantuitoare
  Sep 5, 2021
  Sorin Badragan – Atentie la hotii credintei mantuitoare
  By: Guest
  Marcu 10:17-31 NTR
  17Tocmai când pornea la drum, a alergat la El un om care a căzut în genunchi înaintea Lui și L‑a întrebat:
  – Bunule Învățător, ce să fac ca să moștenesc viață veșnică?
  18Isus i‑a zis:
  – De ce Mă numești „bun“? Nimeni nu este bun, decât Unul: Dumnezeu. 19Cunoști poruncile: „Să nu ucizi“, „Să nu comiți adulter“, „Să nu furi“, „Să nu depui mărturie falsă“, „Să nu păgubești pe nimeni“, „Cinstește‑i pe tatăl tău și pe mama ta.“
  20El I‑a spus:
  – Învățătorule, pe toate acestea le‑am păzit încă din tinerețea mea.
  21Uitându‑Se la el, Isus l‑a îndrăgit și i‑a zis:
  – Îți lipsește un singur lucru: du‑te, vinde tot ce ai și dă săracilor, și vei avea astfel o comoară în cer. Apoi vino, urmează‑Mă!
  22Mâhnit de aceste cuvinte, a plecat întristat, pentru că avea multe averi.
  23Isus a privit în jur și le‑a zis ucenicilor Săi:
  – Cât de greu va fi pentru cei bogați să intre în Împărăția lui Dumnezeu!
  24Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele Lui.
  Isus le‑a zis iarăși:
  – Copii, cât de greu este pentru cei ce se încred în bogății să intre în Împărăția lui Dumnezeu! 25Este mai ușor să treacă o cămilă prin gaura acului, decât să intre cel bogat în Împărăția lui Dumnezeu!
  26Ei au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții:
  – Atunci cine poate fi mântuit?
  27Uitându‑Se la ei, Isus a zis:
  – Este imposibil pentru oameni, dar nu și pentru Dumnezeu, căci pentru Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile.
  28Petru a început să‑I zică:
  – Iată, noi am lăsat totul și Te‑am urmat.
  29Isus a răspuns:
  – Adevărat vă spun că nu este nimeni care să‑și fi lăsat casă sau frați sau surori sau mamă sau tată sau copii sau ogoare de dragul Meu și de dragul Evangheliei 30și care să nu primească acum, în vremea aceasta, de o sută de ori mai mult case, frați, surori, mame, copii și ogoare, împreună cu persecuții, iar în veacul care vine, viață veșnică. 31Dar mulți dintre cei dintâi vor fi cei din urmă, iar cei din urmă vor fi cei dintâi.
 • Sep 5, 2021Sorin Badragan – Superlativele din ziua rastignirii
  Sep 5, 2021
  Sorin Badragan – Superlativele din ziua rastignirii
  By: Guest
  Ioan 19:17-30 NTR
  L‑au luat deci pe Isus, 17iar El, ducându‑Și crucea, S‑a îndreptat spre locul numit „al Craniului“, care în ebraică se numește „Golgota“. 18L‑au răstignit acolo, iar împreună cu El au răstignit alți doi, unul într‑o parte și unul în cealaltă parte, cu Isus la mijloc. 19Pilat a scris și un titlu și l‑a pus pe cruce. Era scris: „Isus nazarineanul, Împăratul iudeilor.“ 20Mulți dintre iudei au citit acest titlu, pentru că locul unde fusese răstignit Isus era aproape de cetate. Era scris în ebraică, latină și greacă.
  21Atunci conducătorii preoților iudeilor i‑au zis lui Pilat:
  – Nu scrie „Împăratul iudeilor“, ci: „Acesta a zis: «Eu sunt Împăratul iudeilor!»“
  22Pilat a răspuns:
  – Ce‑am scris, am scris!
  23Când soldații L‑au răstignit pe Isus, I‑au luat hainele și le‑au împărțit în patru părți, câte o parte pentru fiecare soldat. De asemenea, I‑au luat și cămașa. Cămașa era fără nicio cusătură, fiind țesută dintr‑o singură bucată de sus până jos. 24Atunci și‑au zis unii altora: „Să n‑o sfâșiem, ci să alegem prin sorți a cui să fie!“ Aceasta s‑a întâmplat ca să se împlinească Scriptura, care zice:
  „Și‑au împărțit hainele Mele între ei
  și au aruncat sorții pentru cămașa Mea.“
  Soldații sunt deci cei ce au făcut aceste lucruri.
  25Lângă crucea lui Isus stăteau mama Lui, sora mamei Lui, Maria – soția lui Clopa – și Maria Magdalena. 26Când a văzut‑o Isus pe mama Lui și pe ucenicul pe care‑l iubea stând lângă ea, i‑a zis mamei Sale: „Femeie, iată‑l pe fiul tău!“ 27Apoi i‑a zis ucenicului: „Iat‑o pe mama ta!“ Și din ceasul acela ucenicul a luat‑o la el acasă.
  Moartea lui Isus
  (Mt. 27:45-56; Mc. 15:33-41; Lc. 23:44-49)
  28După aceea, Isus, Care știa că acum totul s‑a sfârșit, ca să se împlinească Scriptura, a zis: „Mi‑e sete!“ 29Acolo era pus un vas plin cu oțet de vin. Au pus într‑o ramură de isop un burete plin cu vinul oțetit și I l‑au dus la gură. 30Când a primit vinul, Isus a zis: „S‑a sfârșit!“ Apoi Și‑a plecat capul și Și‑a dat duhul.
 • Aug 29, 2021Vali Simion – Ce ne invata Isus despre casatorie si divort?
  Aug 29, 2021
  Vali Simion – Ce ne invata Isus despre casatorie si divort?
  Marcu 10:1-12 NTR
  1Apoi a plecat de acolo și a venit în hotarele Iudeei și dincolo de Iordan. Mulțimile s‑au adunat din nou în jurul Lui, iar El, după cum Îi era obiceiul, a început iarăși să‑i învețe.
  2Niște farisei au venit la El ca să‑L pună la încercare și L‑au întrebat dacă îi este îngăduit unui soț să divorțeze de soția lui.
  3 Isus, răspunzând, le‑a zis:
  – Ce v‑a poruncit Moise?
  4Ei au zis:
  – Moise a dat voie ca soțul să‑i scrie soției o scrisoare de despărțire și să divorțeze de ea.
  5Dar Isus le‑a zis:
  – Din cauza inimilor voastre împietrite v‑a scris el această poruncă, 6însă la începutul creației Dumnezeu „i‑a făcut bărbat și femeie“. 7„De aceea bărbatul își va lăsa tatăl și mama și se va alipi de soția lui, 8iar cei doi vor fi un singur trup.“ Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. 9Deci, ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă!
  10În casă, ucenicii L‑au întrebat iarăși cu privire la aceasta. 11El le‑a zis: „Oricine divorțează de soția lui și se căsătorește cu alta comite adulter împotriva ei. 12Și dacă o soție divorțează de soțul ei și se căsătorește cu altul, comite adulter.“
 • Aug 29, 2021Mircea Filip – Secretul trairii in sfintenie
  Aug 29, 2021
  Mircea Filip – Secretul trairii in sfintenie
  1 Ioan 2:1-2 NTR
  1Copilașii mei, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva păcătuiește, avem la Tatăl un Apărător, pe Isus Cristos cel drept. 2El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.
 • Aug 22, 2021Mircea Mot – Costul urmarii lui Cristos
  Aug 22, 2021
  Mircea Mot – Costul urmarii lui Cristos
  Marcu 8:34-37 NTR
  34Apoi i‑a chemat pe cei din mulțime alături de ucenicii Săi și le‑a zis: „Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să‑și ia crucea și să Mă urmeze. 35Căci oricine vrea să‑și salveze viața, o va pierde, dar cel ce‑și pierde viața de dragul Meu și de dragul Evangheliei, o va salva. 36Într-adevăr, la ce i‑ar folosi unui om să câștige întreaga lume, dacă și‑ar pierde sufletul? 37Sau ce va da un om în schimbul sufletului său?
 • Aug 22, 2021Sami Crisan – Cum sa ai partasie cu Dumnezeu?
  Aug 22, 2021
  Sami Crisan – Cum sa ai partasie cu Dumnezeu?
  1 Ioan 1:8-9 NTR
  8Dacă zicem că nu avem păcat, ne ducem în rătăcire pe noi înșine și adevărul nu este în noi. 9Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate.
 • Aug 15, 2021Sami Crisan – Amnezie spirituala
  Aug 15, 2021
  Sami Crisan – Amnezie spirituala
  Marcu 8:1-33
 • Aug 15, 2021Mircea Mot – Creștinismul Autentic
  Aug 15, 2021
  Mircea Mot – Creștinismul Autentic
  1 Ioan 1:1-4 NTR
  1Ceea ce era de la început, ceea ce am auzit, ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am privit și ceea ce mâinile noastre au atins cu privire la Cuvântul vieții 2–  căci viața a fost arătată, iar noi am văzut și mărturisim și vă vestim viața veșnică care era cu Tatăl și care ne‑a fost arătată – 3deci ceea ce am văzut și am auzit, vă vestim și vouă, pentru ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Cristos. 4Scriem aceste lucruri pentru ca bucuria noastră să fie deplină.
 • Aug 8, 2021Mircea Filip – Evanghelia credintei
  Aug 8, 2021
  Mircea Filip – Evanghelia credintei
  Marcu 7:24-28 NTR
  24 Isus a plecat de acolo și S‑a dus în hotarele Tyrului și ale Sidonului. Dorind să nu știe nimeni că Se află acolo, a intrat într‑o casă, dar n‑a putut rămâne neobservat, 25ci imediat, o femeie care auzise despre El și a cărei fetiță avea un duh necurat, a venit la El și I‑a căzut la picioare. 26Femeia era o grecoaică, originară din Siro-Fenicia.
  Ea L‑a rugat să alunge demonul din fiica ei, 27dar Isus i‑a zis:
  – Lasă să se sature mai întâi copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor și s‑o arunci la căței.
  28Însă ea a răspuns și i‑a zis:
  – Da, Doamne, dar și cățeii de sub masă mănâncă din firimiturile copiilor.
 • Aug 8, 2021Mircea Filip – Cum sa traim in asteptarea revenirii Lui Isus
  Aug 8, 2021
  Mircea Filip – Cum sa traim in asteptarea revenirii Lui Isus
  2 Petru 3:11-18 NTR
  11Așadar, fiindcă toate aceste lucruri se vor topi astfel, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, având o purtare sfântă și evlavioasă 12și așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu? În ziua aceea, cerurile vor fi distruse prin foc, iar elementele vor fi topite prin ardere. 13Dar noi, conform promisiunii Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care locuiește dreptatea.
  14De aceea, preaiubiților, în timp ce așteptați aceste lucruri, străduiți‑vă să fiți găsiți de El în pace, fără pată și fără vină. 15Considerați îndelunga răbdare a Domnului nostru ca fiind mântuire, așa cum v‑a scris și preaiubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea care i‑a fost dată, 16căci așa face în toate scrisorile lui, când vorbește despre aceste lucruri. În ele sunt lucruri greu de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le interpretează greșit, ca și pe celelalte Scripturi, spre propria lor distrugere. 17Voi deci, preaiubiților, cunoscând acestea mai dinainte, păziți‑vă, ca să nu fiți duși de rătăcirea acestor nelegiuiți și să cădeți din fermitatea voastră, 18ci creșteți în harul și în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Cristos! A Lui să fie slava acum și în ziua veșniciei! Amin

 


Nov 26, 2017
Mircea Mot – Ucenicul si multumirea
 
WatchNotesDownloadDateTitle

 

 


Aug 20, 2017
Nelu Sabou – Isus si cei apasati
By: Guest
 
WatchNotesDownloadDateTitle
 • Aug 20, 2017Nelu Sabou – Isus si cei apasati
  Aug 20, 2017
  Nelu Sabou – Isus si cei apasati
  By: Guest
   
 • Aug 13, 2017Vali Simion – Isus iarta vina
  Aug 13, 2017
  Vali Simion – Isus iarta vina
  "Vali Simion Isus iarta vina".
 • Aug 6, 2017Mircea Filip – Isus si cei religiosi
  Aug 6, 2017
  Mircea Filip – Isus si cei religiosi
  Matei 23:1-12
 • Jul 30, 2017Sami Crisan – Isus si cei marginalizati
  Jul 30, 2017
  Sami Crisan – Isus si cei marginalizati
   
 • Jul 16, 2017Mircea Mot – In lume dar nu din lume
  Jul 16, 2017
  Mircea Mot – In lume dar nu din lume
   
 • Jul 9, 2017Valentin Simion – Ucenicii, lumina lumii
  Jul 9, 2017
  Valentin Simion – Ucenicii, lumina lumii
   
 • Jul 2, 2017Mircea Filip – Un ucenic ca sarea
  Jul 2, 2017
  Mircea Filip – Un ucenic ca sarea
   

 


Jun 25, 2017
Victor Braica – Despre casatorie divort si recasatorie
 
WatchNotesDownloadDateTitle
 • Jun 25, 2017Victor Braica – Despre casatorie divort si recasatorie
  Jun 25, 2017
  Victor Braica – Despre casatorie divort si recasatorie
   
 • Jun 18, 2017Mircea Mot – Rolul sotului in familie
  Jun 18, 2017
  Mircea Mot – Rolul sotului in familie
   
 • Jun 11, 2017Valentin Simion – Intelegerea vremurilor
  Jun 11, 2017
  Valentin Simion – Intelegerea vremurilor
   
 • Jun 4, 2017Samuel Crisan – Raportarea la parinti
  Jun 4, 2017
  Samuel Crisan – Raportarea la parinti
   
 • May 28, 2017Victor Braica – Cresterea si disciplinarea copiilor
  May 28, 2017
  Victor Braica – Cresterea si disciplinarea copiilor
   
 • May 14, 2017Valentin Simion – Rolul sotiei din perspectiva Creatiei, Israelului si al Bisericii
  May 14, 2017
  Valentin Simion – Rolul sotiei din perspectiva Creatiei, Israelului si al Bisericii
   
 • May 7, 2017Daniel Chiu – Istoria unei familii binecuvantate
  May 7, 2017
  Daniel Chiu – Istoria unei familii binecuvantate
  By: Guest
   
 • Apr 23, 2017Samuel Crisan – Caramizile casniciei
  Apr 23, 2017
  Samuel Crisan – Caramizile casniciei

Mar 26, 2017
Valentin Simion – Ucenicul si venirea Domnului
 
WatchNotesDownloadDateTitle
 • Mar 26, 2017Valentin Simion – Ucenicul si venirea Domnului
  Mar 26, 2017
  Valentin Simion – Ucenicul si venirea Domnului
   
 • Mar 19, 2017Mircea Mot – Dumnezeu si ucenicul secolului 21
  Mar 19, 2017
  Mircea Mot – Dumnezeu si ucenicul secolului 21
   
 • Mar 12, 2017Samuel Crisan – Ucenicul si Biserica
  Mar 12, 2017
  Samuel Crisan – Ucenicul si Biserica
   
 • Mar 5, 2017Victor Braica – Ucenicul si Mantuirea
  Mar 5, 2017
  Victor Braica – Ucenicul si Mantuirea
   
 • Feb 26, 2017Valentin Simion – Duhul Sfant in viata ucenicului
  Feb 26, 2017
  Valentin Simion – Duhul Sfant in viata ucenicului
   
 • Feb 19, 2017Doru Hriscu – Isus, asa cum este
  Feb 19, 2017
  Doru Hriscu – Isus, asa cum este
  By: Guest
  Apocalipsa 1:1-3
  "1. Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscută trimiţând prin îngerul Său la robul Său Ioan, 2. care a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Isus Hristos și a spus tot ce a văzut. 3. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!"
 • Feb 12, 2017Mircea Mot – Ucenicul si inchinarea
  Feb 12, 2017
  Mircea Mot – Ucenicul si inchinarea
  Ioan 4:23-24
  23. Dar vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. 24. Dumnezeu este Duh; și cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh și în adevăr.”
 • Feb 5, 2017Samuel Crisan – Ucenicul si disciplina postului
  Feb 5, 2017
  Samuel Crisan – Ucenicul si disciplina postului
  Ioel 2:11-17
  11. Domnul face să tune glasul Lui înaintea oștirii Sale, căci tabăra Lui este foarte mare și cel ce împlinește cuvântul este puternic. Dar mare este ziua Domnului și foarte înfricoșată. Cine o poate suferi? 12. „Dar chiar acum”, zice Domnul, „întoarceţi-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet!” 13. Sfâșiaţi-vă inimile, nu hainele, și întoarceţi-vă la Domnul Dumnezeul vostru! Căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și-I pare rău de relele pe care le trimite. 14. Cine știe dacă nu Se va întoarce și nu Se va căi? Cine știe dacă nu va lăsa după El o binecuvântare, daruri de mâncare și jertfe de băutură pentru Domnul Dumnezeul vostru? 15. Sunaţi cu trâmbiţa în Sion! Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare! 16. Strângeţi poporul, ţineţi o adunare sfântă! Aduceţi pe bătrâni, strângeţi copiii și chiar pruncii de la ţâţă! Să iasă mirele din cămara lui și mireasa din odaia ei! 17. Preoţii, slujitorii Domnului, să plângă între tindă și altar și să zică: „Doamne, îndură-Te de poporul Tău! Nu da de ocară moștenirea Ta, n-o face de batjocura popoarelor! Pentru ce să se zică printre neamuri: ‘Unde este Dumnezeul lor?’”
 • Jan 29, 2017Victor Braica – Ucenicul si studiul Scripturii
  Jan 29, 2017
  Victor Braica – Ucenicul si studiul Scripturii
  Iosua 1:8
  Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înţelepciune.
 • Jan 22, 2017Valentin Simion – Ucenicul si puterea rugaciunii
  Jan 22, 2017
  Valentin Simion – Ucenicul si puterea rugaciunii
  Matei 6:9-13
  9.Iată dar cum trebuie să vă rugaţi: ‘Tatăl nostru care ești în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; 10.vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. 11.Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi 12.și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiţilor noștri 13.și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Căci a Ta este împărăţia și puterea și slava în veci. Amin!’

Dec 24, 2017
Mircea Mot – Youth
Series: Youth
 
WatchNotesDownloadDateTitle
 • Dec 24, 2017Mircea Mot – Youth
  Dec 24, 2017
  Mircea Mot – Youth
  Series: Youth
   
 • Dec 17, 2017Cosmin Olari – Testimony
  Dec 17, 2017
  Cosmin Olari – Testimony
  By: Guest
  Series: Youth
   
 • Dec 17, 2017Sami Crisan – The first carolers
  Dec 17, 2017
  Sami Crisan – The first carolers
  Series: Youth
   
 • Dec 10, 2017Jean Balizou – Youth message
  Dec 10, 2017
  Jean Balizou – Youth message
  By: Guest
  Series: Youth
   
 • Dec 10, 2017Eli Chirla – The song of Zechariah
  Dec 10, 2017
  Eli Chirla – The song of Zechariah
  Series: Youth
   
 • Nov 26, 2017Mircea Mot – Thankful disciple
  Nov 26, 2017
  Mircea Mot – Thankful disciple
  Series: Youth
   
 • Nov 19, 2017Mircea Mot – Forgiving like Jesus
  Nov 19, 2017
  Mircea Mot – Forgiving like Jesus
  Series: Youth
   
 • Nov 5, 2017Vali Simion – Sound doctrine
  Nov 5, 2017
  Vali Simion – Sound doctrine
  Series: Youth
   
 • Oct 29, 2017Sami Crisan – Acts 19:13-15
  Oct 29, 2017
  Sami Crisan – Acts 19:13-15
  Series: Youth
   
 • Oct 22, 2017Vali Simon – Scientism
  Oct 22, 2017
  Vali Simon – Scientism
  Series: Youth