Aici puteți asculta și descărca predici recente de la New Life Romanian Church direct din website. De asemenea, înregistrările pot fi găsite și în podcasturile New Life Romanian Church prin RSS și iTunes.
 

 


Jun 13, 2021
Sami Crisan – De la indiferenta la grija fata de cei pierduti
Series: Iona
Iona 4:9-11 NTR
9Dumnezeu l‑a întrebat pe Iona:
– Oare faci bine că te mânii din cauza ricinului?
El a răspuns:
– Fac bine că mă mânii, chiar până la moarte!
10Atunci Domnul a zis:
– Ție ți s‑a făcut milă de acest ricin pentru care nu tu ai trudit și pe care nu tu l‑ai făcut să crească, ci într‑o noapte a răsărit și într‑o noapte a pierit. 11Și Mie să nu‑Mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care sunt mai mult de o sută douăzeci de mii de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor și în care se află și o mulțime de animale?!
WatchNotesDownloadDateTitle
 • Jun 13, 2021Sami Crisan – De la indiferenta la grija fata de cei pierduti
  Jun 13, 2021
  Sami Crisan – De la indiferenta la grija fata de cei pierduti
  Series: Iona
  Iona 4:9-11 NTR
  9Dumnezeu l‑a întrebat pe Iona:
  – Oare faci bine că te mânii din cauza ricinului?
  El a răspuns:
  – Fac bine că mă mânii, chiar până la moarte!
  10Atunci Domnul a zis:
  – Ție ți s‑a făcut milă de acest ricin pentru care nu tu ai trudit și pe care nu tu l‑ai făcut să crească, ci într‑o noapte a răsărit și într‑o noapte a pierit. 11Și Mie să nu‑Mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care sunt mai mult de o sută douăzeci de mii de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor și în care se află și o mulțime de animale?!
 • Jun 13, 2021Victor Braica – Promisiuni pretioase
  Jun 13, 2021
  Victor Braica – Promisiuni pretioase
  2 Petru 1:1-4 NTR
  1Simeon Petru, rob și apostol al lui Isus Cristos, către cei care, prin dreptatea Dumnezeului nostru și a Mântuitorului Isus Cristos, au primit, asemenea nouă, aceeași credință de neprețuit: 2harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Isus, Domnul nostru!
  Chemarea și alegerea creștinului
  3Dumnezeiasca Lui putere ne‑a dăruit toate cele necesare pentru viață și evlavie, prin cunoașterea Celui Ce ne‑a chemat prin slava și virtutea Lui, 4prin care El ne‑a dăruit promisiunile Lui prețioase și nespus de mari, pentru ca, prin acestea, scăpând de stricăciunea care este în lume din cauza poftei, să deveniți părtași ai naturii dumnezeiești.
 • Jun 6, 2021Enzo Stanciu – Lectii pentru sfinții maniosi
  Jun 6, 2021
  Enzo Stanciu – Lectii pentru sfinții maniosi
  By: Guest
  Series: Iona
  Iona 4:1-4 NTR
  1Iona s‑a supărat însă foarte tare din cauza aceasta și s‑a aprins de mânie.
  2El s‑a rugat Domnului și a zis:
  – Oh, Doamne, nu este aceasta tocmai ce spuneam eu pe când eram în țara mea? De aceea am încercat să fug la Tarșiș, pentru că știam că ești un Dumnezeu plin de har și milostiv, încet la mânie și plin de dragoste, un Dumnezeu gata să renunțe la a mai trimite nenorocirea. 3Iar acum, Doamne, Te rog, ia‑mi viața, căci este mai bine să mor, decât să trăiesc!
  4 Domnul a răspuns:
  – Oare faci bine că te mânii?
 • Jun 6, 2021Sami Crisan – Credincios in fata incertitudinii viitorului
  Jun 6, 2021
  Sami Crisan – Credincios in fata incertitudinii viitorului
  1 Petru 5:5-11 NTR
  5La fel și voi, tinerilor, supuneți‑vă bătrânilor. Și îmbrăcați‑vă toți cu smerenie unii față de alții, pentru că
  „Dumnezeu Se așază împotriva celor mândri,
  dar celor smeriți El le dă har.“
  6Smeriți‑vă deci sub mâna tare a lui Dumnezeu pentru ca, la vreme potrivită, El să vă înalțe. 7Aruncați asupra Lui toată îngrijorarea voastră, fiindcă Lui Îi pasă de voi.
  8Fiți treji! Vegheați! Dușmanul vostru, diavolul, umblă ca un leu care rage, căutând să înghită pe cineva. 9Împotriviți‑vă lui tari în credință, știind că frații voștri din întreaga lume trec prin aceleași suferințe. 10După ce veți fi suferit pentru puțin timp, Dumnezeul oricărui har, Care v‑a chemat la slava Lui veșnică, în Cristos Isus, vă va desăvârși El Însuși, vă va statornici, vă va întări și vă va sprijini. 11A Lui este puterea, în veci! Amin.
 • May 30, 2021Mircea Mot – Marea trezire spirituala
  May 30, 2021
  Mircea Mot – Marea trezire spirituala
  Series: Iona
  Iona 3
 • May 30, 2021Sami Crisan – Faptele apostolilor 8:26-39
  May 30, 2021
  Sami Crisan – Faptele apostolilor 8:26-39
  Faptele apostolilor 8:26-39 NTR
  26Un înger al Domnului i‑a vorbit lui Filip astfel: „Ridică‑te și du‑te spre sud, pe drumul din pustie, care coboară din Ierusalim spre Gaza!“ 27Filip s‑a ridicat și s‑a dus. Și iată că un eunuc etiopian, înalt oficial al lui Kandake, regina etiopienilor, și responsabil peste toată vistieria ei, venise să se închine în Ierusalim, 28iar acum se întorcea, stând în careta lui și citindu‑l pe profetul Isaia. 29Duhul i‑a zis lui Filip: „Du‑te și prinde din urmă careta aceea!“ 30Filip a alergat către el și l‑a auzit pe eunuc citindu‑l pe profetul Isaia.
  El l‑a întrebat:
  – Înțelegi ce citești?
  31Acesta a zis:
  – Cum aș putea, dacă nu mă va îndruma cineva?
  Și l‑a rugat pe Filip să se suie în caretă și să se așeze lângă el. 32Pasajul din Scriptură pe care‑l citea era acesta:
  „Ca o oaie care este dusă la tăiere
  și ca un miel care stă mut înaintea celui ce‑l tunde,
  tot așa nici El nu‑Și deschide gura.
  33În smerenia Lui, judecata I‑a fost luată.
  Cine va putea istorisi despre generația Lui?
  Căci viața Îi este luată de pe pământ!“
  34Eunucul l‑a întrebat pe Filip, zicând:
  – Te rog fierbinte să‑mi spui despre cine vorbește profetul astfel? Despre sine sau despre altcineva?
  35Atunci Filip a luat cuvântul și, începând de la Scriptura aceasta, i‑a vestit Evanghelia despre Isus. 36În timp ce călătoreau de‑a lungul drumului, au ajuns la o apă.
  Eunucul a zis:
  – Uite apă! Ce mă împiedică să fiu botezat?
  37Filip i‑a zis:
  – Dacă crezi din toată inima ta, se poate!
  El a răspuns:
  – Cred că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu!
  38A poruncit să stea careta, au coborât amândoi în apă, atât Filip, cât și eunucul, iar Filip l‑a botezat. 39Când au ieșit din apă, Duhul Domnului l‑a răpit pe Filip, astfel că eunucul nu l‑a mai văzut și și‑a continuat drumul bucuros. 40Filip a apărut în Azot și, în timp ce călătorea prin acea regiune, a vestit Evanghelia în toate cetățile, până când a ajuns în Cezareea
 • May 23, 2021Mircea Filip – Rugaciunea unui fugar
  May 23, 2021
  Mircea Filip – Rugaciunea unui fugar
  Series: Iona
  Iona 1:17-2:1-4 NTR
  17 Domnul a trimis un pește mare să‑l înghită pe Iona, și Iona a fost în pântecul peștelui timp de trei zile și trei nopți.
  1Iona s‑a rugat Domnului, Dumnezeul său, din pântecul peștelui 2și a zis:
  „În strâmtorarea mea L‑am chemat pe Domnul
  și El mi‑a răspuns.
  Din pântecul Locuinței Morților am strigat după ajutor
  și Tu mi‑ai auzit glasul.
  3Mă aruncasei în adânc,
  în inima mărilor,
  și curentul de apă mă învăluise.
  Toate talazurile și valurile Tale
  treceau peste mine.
  4Ziceam: «Sunt alungat
  dinaintea ochilor Tăi.
  Totuși, mă voi uita din nou
  la Templul Tău cel sfânt!»
 • May 23, 2021Mircea Filip – Lucrarea Duhului Sfant
  May 23, 2021
  Mircea Filip – Lucrarea Duhului Sfant
  Fapte 2:1-4 NTR
  1Când a sosit ziua Cincizecimii, erau cu toții la un loc. 2Și deodată, din cer a venit un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa în care ședeau ei. 3Li s‑au arătat niște limbi ca de foc, care s‑au împărțit și s‑au așezat pe fiecare dintre ei. 4Toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.
 • May 16, 2021Mircea Mot – Poti fugi, dar nu te poti ascunde
  May 16, 2021
  Mircea Mot – Poti fugi, dar nu te poti ascunde
  Series: Iona
  Iona 1:4-16 NTR
  4 Domnul însă a dezlănțuit pe mare un vânt năprasnic și astfel s‑a stârnit o furtună atât de puternică, încât corabia amenința să se sfărâme. 5Marinarii s‑au temut și fiecare a strigat către dumnezeul său, iar pentru a face corabia mai ușoară, au aruncat în mare uneltele care erau în ea.
  Iona însă coborâse în cala corabiei, unde se întinsese și adormise adânc. 6Căpitanul s‑a apropiat de el și i‑a zis: „Cum poți să dormi? Scoală‑te și strigă către Dumnezeul tău! Poate că Dumnezeu Se va gândi la noi și nu vom pieri!“
  7Apoi fiecare i‑au zis semenului său: „Haideți să aruncăm sorții, ca să aflăm din cauza cui a venit peste noi nenorocirea aceasta!“ Ei au aruncat sorții, iar sorțul a căzut pe Iona.
  8Atunci ei l‑au întrebat:
  – Spune‑ne, te rugăm, din cauza cui a venit peste noi această nenorocire? Care este meseria ta și de unde vii? Care este țara ta și din ce popor ești?
  9El le‑a răspuns:
  – Sunt evreu și mă tem de Domnul, Dumnezeul cerurilor, Care a făcut marea și uscatul!
  10Bărbații aceia s‑au temut foarte tare și l‑au întrebat:
  – Ce‑ai făcut?
  (Ei aflaseră că fugea de fața Domnului, întrucât el le spusese acest lucru.)
  11Marea era din ce în ce mai învolburată, astfel că ei l‑au întrebat iarăși:
  – Ce să‑ți facem, pentru ca marea să se liniștească față de noi?
  12El le‑a răspuns:
  – Luați‑mă și aruncați‑mă în mare, iar marea se va liniști față de voi, căci știu că din cauza mea a venit peste voi această furtună puternică!
  13Bărbații aceia au încercat totuși să vâslească pentru a se putea întoarce pe uscat, dar n‑au reușit, căci marea se învolbura tot mai tare împotriva lor. 14Atunci au strigat către Domnul și au zis: „Oh, Doamne, Te rugăm, nu ne lăsa să pierim din cauza vieții acestui om! Nu lăsa să cadă asupra noastră sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, ai făcut așa cum Ți‑a plăcut!“ 15Apoi l‑au luat pe Iona și l‑au aruncat în mare, iar marea și‑a potolit furia. 16Atunci bărbații aceia s‑au temut foarte tare de Domnul. Ei I‑au adus Domnului o jertfă și au făcut jurăminte.
 • May 16, 2021Victor Braica – Chemat la a fi o binecuvantare
  May 16, 2021
  Victor Braica – Chemat la a fi o binecuvantare
  1 Petru 3:8-10 NTR
  8În cele din urmă, toți să fiți plini de armonie, înțelegători, cu dragoste de frați, plini de compasiune, smeriți, 9să nu răsplătiți cu rău pentru rău sau cu insultă pentru insultă, ci dimpotrivă, să binecuvântați, pentru că la aceasta ați fost chemați, ca să moșteniți binecuvântarea.
  10„Căci cel ce dorește să iubească viața
  și să vadă zile bune,
  să‑și oprească limba de la rău,
  iar buzele lui să nu rostească înșelătoria!

 


Nov 26, 2017
Mircea Mot – Ucenicul si multumirea
 
WatchNotesDownloadDateTitle

 

 


Aug 20, 2017
Nelu Sabou – Isus si cei apasati
By: Guest
 
WatchNotesDownloadDateTitle
 • Aug 20, 2017Nelu Sabou – Isus si cei apasati
  Aug 20, 2017
  Nelu Sabou – Isus si cei apasati
  By: Guest
   
 • Aug 13, 2017Vali Simion – Isus iarta vina
  Aug 13, 2017
  Vali Simion – Isus iarta vina
  "Vali Simion Isus iarta vina".
 • Aug 6, 2017Mircea Filip – Isus si cei religiosi
  Aug 6, 2017
  Mircea Filip – Isus si cei religiosi
  Matei 23:1-12
 • Jul 30, 2017Sami Crisan – Isus si cei marginalizati
  Jul 30, 2017
  Sami Crisan – Isus si cei marginalizati
   
 • Jul 16, 2017Mircea Mot – In lume dar nu din lume
  Jul 16, 2017
  Mircea Mot – In lume dar nu din lume
   
 • Jul 9, 2017Valentin Simion – Ucenicii, lumina lumii
  Jul 9, 2017
  Valentin Simion – Ucenicii, lumina lumii
   
 • Jul 2, 2017Mircea Filip – Un ucenic ca sarea
  Jul 2, 2017
  Mircea Filip – Un ucenic ca sarea
   

 


Jun 25, 2017
Victor Braica – Despre casatorie divort si recasatorie
 
WatchNotesDownloadDateTitle
 • Jun 25, 2017Victor Braica – Despre casatorie divort si recasatorie
  Jun 25, 2017
  Victor Braica – Despre casatorie divort si recasatorie
   
 • Jun 18, 2017Mircea Mot – Rolul sotului in familie
  Jun 18, 2017
  Mircea Mot – Rolul sotului in familie
   
 • Jun 11, 2017Valentin Simion – Intelegerea vremurilor
  Jun 11, 2017
  Valentin Simion – Intelegerea vremurilor
   
 • Jun 4, 2017Samuel Crisan – Raportarea la parinti
  Jun 4, 2017
  Samuel Crisan – Raportarea la parinti
   
 • May 28, 2017Victor Braica – Cresterea si disciplinarea copiilor
  May 28, 2017
  Victor Braica – Cresterea si disciplinarea copiilor
   
 • May 14, 2017Valentin Simion – Rolul sotiei din perspectiva Creatiei, Israelului si al Bisericii
  May 14, 2017
  Valentin Simion – Rolul sotiei din perspectiva Creatiei, Israelului si al Bisericii
   
 • May 7, 2017Daniel Chiu – Istoria unei familii binecuvantate
  May 7, 2017
  Daniel Chiu – Istoria unei familii binecuvantate
  By: Guest
   
 • Apr 23, 2017Samuel Crisan – Caramizile casniciei
  Apr 23, 2017
  Samuel Crisan – Caramizile casniciei

Mar 26, 2017
Valentin Simion – Ucenicul si venirea Domnului
 
WatchNotesDownloadDateTitle
 • Mar 26, 2017Valentin Simion – Ucenicul si venirea Domnului
  Mar 26, 2017
  Valentin Simion – Ucenicul si venirea Domnului
   
 • Mar 19, 2017Mircea Mot – Dumnezeu si ucenicul secolului 21
  Mar 19, 2017
  Mircea Mot – Dumnezeu si ucenicul secolului 21
   
 • Mar 12, 2017Samuel Crisan – Ucenicul si Biserica
  Mar 12, 2017
  Samuel Crisan – Ucenicul si Biserica
   
 • Mar 5, 2017Victor Braica – Ucenicul si Mantuirea
  Mar 5, 2017
  Victor Braica – Ucenicul si Mantuirea
   
 • Feb 26, 2017Valentin Simion – Duhul Sfant in viata ucenicului
  Feb 26, 2017
  Valentin Simion – Duhul Sfant in viata ucenicului
   
 • Feb 19, 2017Doru Hriscu – Isus, asa cum este
  Feb 19, 2017
  Doru Hriscu – Isus, asa cum este
  By: Guest
  Apocalipsa 1:1-3
  "1. Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscută trimiţând prin îngerul Său la robul Său Ioan, 2. care a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Isus Hristos și a spus tot ce a văzut. 3. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!"
 • Feb 12, 2017Mircea Mot – Ucenicul si inchinarea
  Feb 12, 2017
  Mircea Mot – Ucenicul si inchinarea
  Ioan 4:23-24
  23. Dar vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. 24. Dumnezeu este Duh; și cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh și în adevăr.”
 • Feb 5, 2017Samuel Crisan – Ucenicul si disciplina postului
  Feb 5, 2017
  Samuel Crisan – Ucenicul si disciplina postului
  Ioel 2:11-17
  11. Domnul face să tune glasul Lui înaintea oștirii Sale, căci tabăra Lui este foarte mare și cel ce împlinește cuvântul este puternic. Dar mare este ziua Domnului și foarte înfricoșată. Cine o poate suferi? 12. „Dar chiar acum”, zice Domnul, „întoarceţi-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet!” 13. Sfâșiaţi-vă inimile, nu hainele, și întoarceţi-vă la Domnul Dumnezeul vostru! Căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și-I pare rău de relele pe care le trimite. 14. Cine știe dacă nu Se va întoarce și nu Se va căi? Cine știe dacă nu va lăsa după El o binecuvântare, daruri de mâncare și jertfe de băutură pentru Domnul Dumnezeul vostru? 15. Sunaţi cu trâmbiţa în Sion! Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare! 16. Strângeţi poporul, ţineţi o adunare sfântă! Aduceţi pe bătrâni, strângeţi copiii și chiar pruncii de la ţâţă! Să iasă mirele din cămara lui și mireasa din odaia ei! 17. Preoţii, slujitorii Domnului, să plângă între tindă și altar și să zică: „Doamne, îndură-Te de poporul Tău! Nu da de ocară moștenirea Ta, n-o face de batjocura popoarelor! Pentru ce să se zică printre neamuri: ‘Unde este Dumnezeul lor?’”
 • Jan 29, 2017Victor Braica – Ucenicul si studiul Scripturii
  Jan 29, 2017
  Victor Braica – Ucenicul si studiul Scripturii
  Iosua 1:8
  Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înţelepciune.
 • Jan 22, 2017Valentin Simion – Ucenicul si puterea rugaciunii
  Jan 22, 2017
  Valentin Simion – Ucenicul si puterea rugaciunii
  Matei 6:9-13
  9.Iată dar cum trebuie să vă rugaţi: ‘Tatăl nostru care ești în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; 10.vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. 11.Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi 12.și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiţilor noștri 13.și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Căci a Ta este împărăţia și puterea și slava în veci. Amin!’

Dec 24, 2017
Mircea Mot – Youth
Series: Youth
 
WatchNotesDownloadDateTitle
 • Dec 24, 2017Mircea Mot – Youth
  Dec 24, 2017
  Mircea Mot – Youth
  Series: Youth
   
 • Dec 17, 2017Cosmin Olari – Testimony
  Dec 17, 2017
  Cosmin Olari – Testimony
  By: Guest
  Series: Youth
   
 • Dec 17, 2017Sami Crisan – The first carolers
  Dec 17, 2017
  Sami Crisan – The first carolers
  Series: Youth
   
 • Dec 10, 2017Jean Balizou – Youth message
  Dec 10, 2017
  Jean Balizou – Youth message
  By: Guest
  Series: Youth
   
 • Dec 10, 2017Eli Chirla – The song of Zechariah
  Dec 10, 2017
  Eli Chirla – The song of Zechariah
  Series: Youth
   
 • Nov 26, 2017Mircea Mot – Thankful disciple
  Nov 26, 2017
  Mircea Mot – Thankful disciple
  Series: Youth
   
 • Nov 19, 2017Mircea Mot – Forgiving like Jesus
  Nov 19, 2017
  Mircea Mot – Forgiving like Jesus
  Series: Youth
   
 • Nov 5, 2017Vali Simion – Sound doctrine
  Nov 5, 2017
  Vali Simion – Sound doctrine
  Series: Youth
   
 • Oct 29, 2017Sami Crisan – Acts 19:13-15
  Oct 29, 2017
  Sami Crisan – Acts 19:13-15
  Series: Youth
   
 • Oct 22, 2017Vali Simon – Scientism
  Oct 22, 2017
  Vali Simon – Scientism
  Series: Youth