Revoluția de la Rusalii

”Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete. Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii, şi în rugăciuni. Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne.  Toţi cei ce credeau, erau împreună la un loc, şi aveau toate de obşte.  Îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii îi împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia. Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă, şi luau hrana, cu bucurie şi curăţie de inimă.  Ei lăudau pe Dumnezeu, şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.”  /F.A. 2:41-47/

rusaliEra sărbătoare la Ierusalim. Evreii s-au adunat să celebreze Ziua Cincizecimii, Sărbătoarea săptămânilor sau a secerișului. Își aminteau despre darea Legii pe Muntele Sinai și mulțumeau lui Dumnezeu pentru roadele câmpului.  ”Se aflau atunci în Ierusalim Iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer.” /F.A. 2:5/. Așa raportează doctorul Luca momentul sărbătorii ca să înțelegem că acest eveniment era unul global, având de-a face cu întreaga rasă umană. Dumnezeu alege să folosească această ocazie ca să facă public faptul că cea de-a treia persoană din Sfânta Treime Își începe lucrarea și inaugurează dispensația Duhului Sfânt și vremea  Bisericii lui Isus Christos pe pământ. S-a terminat legământul cel vechi și a început cel nou. S-a sfârșit vremea legii și a început epoca harului. A apărut în istorie o nouă eră: era Bisericii. O adevărată revoluție care schimbă radical viața, societatea și relațiile dintre oameni. Dar ce aduce nou Duhul Sfânt când coboară pe pământ?

1. UN MESAJ NOU. Orice orânduire și orice instituție când apare în istorie își începe misiunea având un program și un mesaj pentru popor. Dumnezeu procedează la fel. Îi scoate pe ucenici în față și-L trimite pe Petru drept purtător de cuvânt ca să facă de cunoscut programul și mesajul Lui pentru rasa umană. Dacă urmărim predica din Fapte 2 remarcăm argumentele cu care Petru vine în fața poporului, concluzionând în versetul 36: ”Să ştie bine dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn şi Hristos pe acest Isus, pe care L-aţi răstignit voi.” Proclamația Împărăției este cristologică și cristocentrică. Mesajul ei este format din 2 cuvinte: ”Acest Isus.” De peste 2000 de ani El este EROUL care a schimbat istoria și care face istoria. Era noastră este era lui Isus Christos, Fiul lui Dumnezeu, iar societatea Lui este Biserica lui Isus Christos. În biserici și catedrale, în săli și pe stadioane, la radio și televiziune, prin misionari și literatură, cel mai răspândit mesaj este ”Acest Isus!” Slăvit să fie Numele Lui! Întrebarea mea pentru tine este: ”care este mesajul pe care-l transmiți tu altora despre EL?”

2. UN OM NOU. Inaugurarea Împărăției este marcată și de apariția omului potrivit pentru ea. Iată cum arată el: Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii, şi în rugăciuni. Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne.  Toţi cei ce credeau, erau împreună la un loc, şi aveau toate de obşte.  Îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii îi împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia. Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi. /F.A.2:41-45/. Versetele de mai sus sunt suficiente pentru a privi portretul unui pocăit adevărat, om născut din nou, ambasador al Împărăției lui Dumnezeu în lumea aceasta. Viața primilor creștini a avut un impact extraordinar asupra oamenilor din jur încât aceștia au rămas uimiți spunând că: “Oamenii aceştia … au răscolit lumea,!”/F.A. 17:6/. În altă parte remarca autorităților este fără replică:s-au mirat, întrucât ştiau că erau oameni necărturari şi de rând; şi au priceput că fuseseră cu Isus.” /F.A. 4:13/. Așa a fost atunci dar cum stăm noi? Apostolul Petru ne întreabă /2 Petru 3:11/: ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă?”

3. UN MOD DE VIAȚĂ NOU. Când Duhul Sfânt naște din nou pe cineva viața lui nu mai este la fel ca înainte. Sinteza traiului de fiecare zi al primilor creștini îți taie respirația: ”Ei lăudau pe Dumnezeu, şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.” /F.A.2:47/Relația cauză-efect funcționează perfect. În adunare: “lăudau pe Dumnezeu,”  iar afară erau plăcuţi înaintea întregului norod.” Urmarea: Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.” În concluzie înțelegem că ei trăiau pentru slava și gloria lui Dumnezeu și pentru mântuirea oamenilor. Se pare că trebuie să ne întoarcem la crezul și traiul primilor creștini nu numai teoretic (ne numim creștini evanghelici neoprotestanți dar asta nu-i destul), ci și practic, trăind ”fără  prihană, fără vină și în pace.” /2Petru 3:14,b/. Pe ceasornicul lui Dumnezeu e târziu. Nevoia de trezire este urgentă. Nu crezi că ar trebui să înceapă cu tine? Dumnezeu să te binecuvinteze să spui DA chiar acum. Amin!

RUGĂCIUNE

Fii slăvit Tată pentru Duhul Sfânt care a fost revărsat peste omenire și care inspiră lucrarea Ta pe pământ. Mulțumim pentru că El înnoiește toate lucrurile când este acceptat în viața cuiva. Te rugăm să ne ajuți să trăim ca și creștini adevărați și să te folosești de noi în așa fel ca cei din jur să te vadă pe tine și să se pocăiască. Amin!


Leave a Reply

^