Ridicați-vă ochii și priviți

“Ridicaţi-vă ochii, şi priviţi holdele, care sunt albe acum, gata pentru seceriş.” (Ioan 4:35)

Este timpul să ne ridicăm ochii și să privim la câteva priorități urgente ale slujirii. Așa ne îndeamnă Cuvântul în această meditație. Era la puțin timp după întâlnirea Mântuitorului cu femeia samariteancă la fântâna lui Iacov de la Sihar. Ea plecase deja în cetate să spună oamenilor despre ce i s-a întâmplat la fântână și acum oamenii veneau spre El. Domnul Isus se folosește de o realitate fizică (secerișul) pentru a-i învăța pe ucenici atunci și pe noi acum o lecție spirituală majoră. Lucrarea lui Dumnezeu are întotdeauna nevoie de lucrători atât pentru semănat cât și pentru secerat și această nevoie acută este generată de faptul că” lanurile” sunt coapte, iar lucrarea nu suportă amânare. Ca să putem pricepe mesajul Mântuitorului și apelul insistent la implicare este necesar să ne ridicăm ochii și să privim la câteva realități cu care suntem confruntați în aceste zile de seceriș spiritual.

1. Priviți holdele. Domnul Isus vorbește despre holde care sunt albe… gata pentru seceriș.” (Ioan 4:35). Ele arată spre lumea din jurul nostru. Sunt peste tot suflete pierdute, pregătite pentru a fi evanghelizate. Săraci și necăjiți, orfani și văduve, oameni singuri și bolnavi. Flămânzi și fără bani. Alții au tot ce le trebuie dar sunt cu sufletul gol, flămânzi după cuvintele vieții. Tineri care caută fericirea în droguri și pornografie; alții o caută în băutură și în sex. Dar tot neîmpliniți rămân deoarece setea sufletului după împlinire fizică și sufletească nu se poate astâmpăra decât cu Domnul Isus. Cei aroganți și mândri, sfidători și plini de sine sunt goi pe dinăuntru și au nevoie urgentă de confruntare cu Evanghelia. Sunt și din cei care au fost binecuvântați sau botezați în adunare dar au plecat și de lângă părinți și de lângă Domnul și sunt “fii risipitori”. Câtă nevoie au de dragostea și de rugăciunile noastre. Provocarea Mântuitorului revine tulburător: Ridicați-vă ochii și priviți holdele!” Sunt gata pentru seceriș iar tu treci prin ele în fiecare zi. Mă rog ca Dumnezeu să te binecuvinteze și să te sensibilizeze să nu mai treci nepăsător. Să îți pese cu adevărat de cei ce se pierd în păcat. Stăpânul acestui univers s-a gândit la noi și a trimis pe Domnul Isus să ne salveze de la moarte veșnică. Acum e rândul nostru să ne ridicăm și să acționăm.

2. Priviți momentul. Acum”. Asta sună ca un S.O.S.; ceva care nu suportă amânare. Sunt oameni în pericol de moarte și trebuie salvați urgent. Domnul Isus îi face conștienți pe ucenici că în fața lor se așternea un câmp de evanghelizare fără sfârșit și că ei trebuiau să se apuce de treabă și să nu mai zăbovească. Lucrarea de câștigare a sufletelor este mereu la timpul prezent. Dumnezeu are un prezent continuu în salvarea omenirii și întotdeauna apelul este făcut pentru cei care trăiesc și slujesc “astăzi”. El are nevoie de tine ca să-L reprezinți în fața semenilor tăi. Este și motivul pentru care a îngăduit să te naști în acest moment al istoriei să fii ceea ce ești și să trăiești în locul în care te-a așezat. Acum Domnul are nevoie de timpul tău, de sănătatea și libertatea ta; are nevoie de mașina ta și de banii tăi; vrea să se folosească de casa ta și de poziția ta. Mi-am amintit de Zacheu și de momentul întâlnirii cu Domnul Isus. Ce transformare și ce deschidere pentru slujire. A fost dispus să dea totul pentru ca alții să fie salvați. Cum stă treaba în dreptul tău? A sosit timpul potrivit pentru implicare în salvarea celor nemântuiți. Holdele sunt coapte și Domnul caută secerători la seceriș. Atât de important și urgent este lucrul acesta încât EL strigă: “Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui.” (Matei 9:37-38). Ceasornicul lui Dumnezeu arată o oră târzie. Mă rog chiar acum să se întâmple ceva în inima ta și să te lași folosit de Tata din Cer în ogorul Lui.

3. Priviți răsplata. După muncă vine și răsplată. Cei care acceptă implicarea în salvarea sufletelor de la moarte veșnică vor avea parte de plată în viața de acum dar vor strânge și roadă pentru veșnicie. Cine seceră, primeşte o plată, şi strânge rod pentru viaţa veşnică.” (Ioan 4:36). Aceasta este promisiunea Domnului Isus pentru toți cei care primesc provocarea și se apucă de treabă. Aici El ne dă plată; în Cer ne va da răsplată. Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: “Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit; am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine.”Atunci cei neprihăniţi Îi vor răspunde: “Doamne, când Te-am văzut noi flămând, şi Ţi-am dat să mănânci? Sau fiindu-Ţi sete, şi Ţi-am dat de ai băut? Când Te-am văzut noi străin, şi Te-am primit? Sau gol, şi Te-am îmbrăcat? Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă, şi am venit pe la Tine?” Drept răspuns, Împăratul le va zice: “Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.” (Matei 25:34-40). Din închisoarea Romei, Apostolul Pavel privește la” podiumul de premiere” al Cerului și mărturisește:De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da, în “ziua aceea”, Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.” (II Tim. 4:8). Adică și mie și ție dacă vom rămâne alături de El până la sfârșit.

 

RUGĂCIUNE

Al judecății gong deja răsună peste munți/Și-n jurul nostru-atâția cad./Ce mulți se pierd, ce mulți… /Obligă Tu Biserica să ducă vestea Ta/și-ncepe lucrul sfânt chiar din inima mea. Amin. (Poet anonim)


One Response to “Ridicați-vă ochii și priviți”

  1. Ionutbuti says:

    frate Mihai Sirbu sa mai scrii devotionalele sunt foarte foarte foarte bune ,DOMNUL SA_TI DEA MULTA PUTERE .

Leave a Reply

^