S-a Înălțat la Cer…

După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor.” F.A. 1:9

Înălțarea Domnului Isus la cer reprezintă apogeul slujirii Mântuitorului pe acest pământ. A zdrobit boldul morții prin înviere, apoi s-a ocupat de urmașii Lui timp de 40 de zile și într-o zi i-a luat la plimbare în Muntele Măslinilor. O discuție amicală cu ucenicii, apoi un moment simbolic al părtășiei descris excelent de Dr. Luca în prima lui scriere: El i-a dus afară până spre Betania. Şi-a ridicat mâinile, şi i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei, şi a fost înălţat la cer.” (Luca 24:50-51).

Fără rachete și zgomot s-a înălțat la cer într-un zbor triumfal care a marcat profund pe cei prezenți pentru tot restul vieții. Haideți să înțelegem câteva motive pentru care El este ACOLO.

1. Ca să coboare Duhul Sfânt. La Înălțare a rămas un loc gol și singura persoana care îl putea ocupa era Cea de-a treia persoana din Sfânta Treime, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. “ Și Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor,care să rămână cu voi în veac; şi anume, Duhul adevărului.” (Ioan 14:16-17) Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu.”(Ioan 14:26).” Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine.”(Ioan 15:26). Avem situații în viață când ni se pare că Domnul Isus nu mai este prezent:un nor L-a ascuns din ochii lor.”( F.A. 1:9). Ei bine, în asemenea momente nu vă grăbiți să umpleți locul acela gol cu altceva sau altcineva în afara Duhului Sfânt! Domnul Isus a fost înălțat în glorie dar în locul Lui a trimis Duhul Sfânt. Umblă călăuzit de El și trăiește sub autoritatea Lui ca să te poți bucura de toate binecuvântările și împlinirile pe care le are pentru tine.

2 . Ca să mijlocească. Eu mă duc la Tatăl şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul.” (Ioan 14:12-13). Aceasta este declarația pe care o face Domnul Isus înainte de Înălțare pentru a da asigurare urmașilor despre misiunea Lui în glorie. Iată ce afirmă și Apostolul Iubirii in I Ioan 2:1: avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit.”  Stefan, primul martir îl vede stând la dreapta lui Dumnezeu: “Iată, văd cerurile deschise, şi pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu.” (F.A. 7:56). La rândul său, Ioan îl vede după Înviere și Înălțare din Insula Patmos în toată splendoarea cerului într-un trup cosmic, slăvit în Apoc. la cap. 1:  “Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Şi-a pus mâna dreaptă peste mine, şi a zis: “Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.” (v 17, 18)Este sigur ACOLO în glorie ca să ne reprezinte la Tatăl. Apostolul Pavel avea să proclame și el acest adevăr la I Timotei 2:5 ”Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos.”   Nu ești singur în acest univers: El este ACOLO tocmai ca să te ajute și să intervină la Tatăl pentru tine. Nu există problemă prea mare pentru Cel care a biruit moartea ca să n-o poată rezolva. Te invit să te deschizi înaintea Lui și să-I dai libertatea să trăiască plenar în viața ta ca să te poți bucura de “vagoane” de binecuvântări și de “tone” de fericire pe care numai El ți le poate oferi prin credință.

3. Ca să revină. Ucenicii au rămas cu ochii pironiți spre cer, fiind nevoie de doi mesageri din Cer să le explice ce s-a întâmplat atunci și ce se va întâmpla în viitor: Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.” (F.A. 1:11).  Acest Isus va reveni; se va întoarce după ce își va termina lucrarea din Glorie. (Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.” Ioan 14:2-3). Sus capul! Se întoarce! A spus-o chiar El în Ioan 14 de 2 ori: Mă voi întoarce …” (Ioan 14:3,18), iar in Apoc. strigă:”Eu vin curând!”  Și n-a mințit niciodată. Istoria, societatea, natura, cosmosul, biserica, Israelul … totul strigă “Vine Isus.” Iar “Duhul și Mireasa” acompaniază acest cor și zic “Vino!” M-aș bucura să poți și tu să strigi “Amin! Vino Doamne Isuse!” Dacă tot trebuie să te întâlnești cu El, fie să o faci chiar acum ca să ai  păcatele iertate și viitorul asigurat. Dacă nu ești sigur de aceste lucruri este timpul să-ți predai viața, viitorul și destinul tău în mâna lui străpunsă pe Crucea de la Golgota. Dumnezeu să te binecuvânteze cu curajul de a nu te rușina de El.

RUGĂCIUNE

Slăvit să fi numai Tu Doamne Isuse că te-ai coborât din Cer să vii în mizeria noastră umană și să trăiești fără păcat ca să poți să iei povara noastră pe Cruce și să guști răcoarea mormântului iar după trei zile să înviezi și să te înalți la dreapta Tatălui ca să ne reprezinți pe noi și să mijlocești la El pentru nevoile noastre. Ce har ai revărsat peste noi și L-ai trimis pe Duhul Sfânt ca să ne mângâie, să ne mustre și să ne călăuzească în tot Adevărul. Dar n-a fost destul atât: ne-ai promis că vei reveni să ne duci la Tine ca să fim pentru veșnicie împreună. Ne este dor de Tine. Te așteptăm privind spre cer și strigăm: “Vino, Doamne Isuse!” Amin.


^