S-a pogorât Duhul Sfânt

”Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a pogorât Duhul Sfânt peste toţi cei ce ascultau Cuvântul.” (F.A.10:44)

”Ei lăudau pe Dumnezeu, şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.” (F.A.2:47)

 

duhPogorârea Duhului Sfânt este punctul culminant al evenimentelor legate de viața și slujirea Domnului Isus. La Rusalii (termenul laic al sărbătorii pogorârii Duhului Sfânt) se împlinește cuvântul lăsat de Mântuitorul în seara din joia mare: “Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; şi anume, Duhul adevărului.” (Ioan 14:16-17). A fost o dimineață specială la Ierusalim în care Dumnezeu inaugurează dispensația Duhului Sfânt în mod supranatural și anunță evenimentul printr-un” spectacol de sunet și lumină:” “Un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic; Nişte limbi ca de foc.” (F.A.2:2-3). După mai bine de două mii de ani nimeni nu poate să conteste realitatea Duhului Sfânt. Istoria, societatea, biserica au fost marcate de prezența celei de-a treia persoane din Sfânta Treime. Nu ne propunem o dezbatere teologică asupra persoanei și lucrării Duhului Sfânt, ci dorim să urmărim valoarea și impactul Duhului Sfânt în lucrări obișnuite aflate la îndemâna fiecăruia dintre noi. Întrebarea la care Scriptura răspunde în această meditație este:” De ce s-a pogorât Duhul Sfânt?”

 1. Să umple golul. Cel mai trist lucru este ca cineva drag și apropiat să te părăsească. Asta s-a întâmplat cu urmașii Învățătorului. Un gol imens a rămas în inima și-n grupul ucenicilor prin plecarea Domnului Isus la cer. Ce aveau să facă? Nimic altceva decât ceea ce li s-a spus: să se întoarcă în cetate și să aștepte acolo făgăduința Tatălui. El le-a spus clar:”Nu vă voi lăsa orfani”, ci”Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.” (Ioan 14:18,26). Vă amintiți de Ilie când fugea de Izabela? În criza din peșteră rezolvarea n-a fost nici uraganul care despica munții, nici cutremurul de pământ și nici focul, ci prezența lui Dumnezeu din susurul blând și subţire. În camera de sus s-a pogorât Duhul Sfânt și totul s-a schimbat pentru totdeauna. Dacă l-ai pierdut pe Domnul Isus nimic și nimeni nu poate umple golul din inima ta: nici religia, nici biserica, nici preotul sau pastorul, ci numai Duhul Sfânt. Strigă după el. Golește-te de tine însuți și deschide inima ca să fi umplut cu Duhul.

 2. Să te scoată din anonimat. În Ziua Cincizecimii un grup de oameni” necărturari și de rând” s-au ridicat și au proclamat Numele Domnului Isus, iar câteva mii de pelerini veniți la sărbătoare au fost atinși de Duhul care s-a revărsat peste mulțime și astfel ia naștere Biserica lui Isus Christos. Fără voia lor,”Petru s-a sculat în picioare cu cei unsprezece” (F.A.2:14) și după ce predică Cuvântul Vieții ajungmartori ai Lui.” (F.A.2:32) -” vedete” și eroi – purtători de cuvânt ai Celui Viu. Din niște anonimi devin persoane foarte importante în economia lui Dumnezeu. Toată cartea Faptelor Apostolilor relatează despre slujirea lor în Împărăția lui Dumnezeu care tocmai se înfiripase pe pământ. Numai Duhul Sfânt poate realiza așa ceva. Din bețiv și curvar, hoț și mincinos, depravat și tâlhar să devii copilul lui Dumnezeu. Cei ce ce strigau altădată” păcătosu” să-ți spună acum” pocăitu.” Dintr-un necunoscut să ajungi” number one” atât pentru pământ, cât și pentru cer. Ce mărturie! Să recunoască și dușmanii autoritatea Duhului în viața ta și să aibă o singură explicație:”au priceput că fuseseră cu Isus.” (F.A. 4:13). Cum stau lucrurile cu tine? Dar cu familia ta?

3. Să se pocăiască oamenii. În ziua pogorârii Duhului Sfânt a început perioada/era Bisericii lui Isus Christos. Harul a fost dăruit și neamurilor. Și asta pentru că Duhul sfânt:”… va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata” iar” Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul… şi vă va descoperi lucrurile viitoare.” (Ioan 16:8,13). Aproape trei mii de păcătoși mântuiți s-au adăugat într-o singură zi la trupul lui Christos. Apoi, mii și mii și mii de mii. În Apocalipsa ni se prezintă o mulțime pe care nu putea s-o numere nimeni. Din toate etniile de pe pământ. Este lucrarea pe care o săvârșește Duhul Sfânt: aceea de a convinge oamenii de păcat și a le oferi salvarea prin credința în jertfa Fiului lui Dumnezeu săvârșită pe Golgota. S-a întâmplat cu mine mai bine de 40 de ani în urmă. Sunt fericit cu Dumnezeul meu, însă nu sunt împlinit până când nu te știu și pe tine copilul lui Dumnezeu. Mă rog să se întâmple asta chiar acum. Vremea harului e pe sfârșit. Profită de ziua de azi și împacă-te cu El.

RUGĂCIUNE

 “Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vină împărăţia Ta;

Facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.” Amin!


Leave a Reply

^