S.P.P.-ul lui Dumnezeu

”Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi!” (1Petru 1:5)

sppSigla SPP reprezintă ”Serviciul de Protecție și Pază, organ de stat specializat în asigurarea protecției demnitarilor români și a celor străini pe timpul șederii lor în România precum și a familiilor acestora. Deasemenea asigură paza sediilor de lucru și a reședințelor lor.” (www.spp.ro). Este foarte important ca oamenii care conduc sau ne vizitează țara să se bucure de protecție și să poată lucra în pace la binele cetățenilor. Exact în felul acesta (dar la scara Lui) înțelege și Dumnezeu lucrurile. Cei care L-au acceptat prin credință și pocăință devin copiii Lui și beneficiază de un statut special. Scriptura ne asigură că: ”Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El, şi-i scapă din primejdie.” (Ps.34:7). Se pare că Dumnezeu pune pe urmele copiilor Săi o gardă de îngeri care-i urmăresc și protejează 24/7. Ce onoare! Să ai ”clauza națiunii celei mai favorizate” a lui Dumnezeu și să fi în atenția specială a Celui Atotputernic. Ca să nu existe nici o îndoială asupra acestui fapt și lucrurile să fie clare Cuvântul Său infailibil întărește acest adevăr când proclamă: ”Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă … !” (1Petru 1:5). N-a mințit niciodată Dumnezeu; tot ce a spus a fost adevărat. Și de data aceasta cuvântul Lui este vrednic de crezare și de luat în seamă. Haideți să urmărim ce ne descoperă el:

1. Siguranța protecției Lui. Dumnezeu garantează și ne asigură de protecția Lui când își dă ”cuvântul de onoare” (daca se poate spune așa) și spune: Voi sunteţi păziţi !” (1Petru 1:5). Este vorba de un prezent continuu, de ceva permanent. Este în caracterul lui de Tată să facă așa ceva. Scriptura este plină de asigurările protecției Lui. Ia aminte la câteva: ”Cel ce te păzeşte, nu va dormita. … Domnul este Păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. … Domnul te va păzi de orice rău, îţi va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare şi la venire, de acum şi până în veac.” (Ps.121:3,5,7-8). Iar omul lui Dumnezeu aduce atâta mângăiere când scrie: ”Ce bine e ca să ști / Că ai în cer Tată. / Asupra-ți orice-ar veni, / Uitat nu te lasă.” (C.Ev. #183). Știind că beneficiezi de asemenea pază cerească poți să fi liniștit și să te unești cu psalmistul când spune: ”Eu mă culc şi adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai linişte deplină în locuinţa mea.” (Ps.4:8). Într-o lume agitată și scăpată de sub control Dumnezeu este ”singurul punct fix” din Univers în care te poți ancora sigur. Intră sub autoritatea Lui chiar acum și vei beneficia de cea mai selectă companie.

2. Sursa protecției Lui. După ce avem garanția că suntem sub paza Lui,  Dumnezeu ne prezintă și sursa de care dispune: Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu!” (1Petru 1:5). Ca să înțelegem că nu glumește înainte de înălțarea la Cer Domnul Isus reînnoiește această asigurare și recunoaște clar că: “Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. … Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” (Matei 28:18,20). Toată puterea Lui  o pune la dispoziția urmașilor Săi ca să acopere toate nevoile lor în pelerinajul spre veșnicie. Iar când Îi învață să se roage Domnul Isus are grijă să-i facă să nu uite și să proclame: ”Căci a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!” (Matei 6:13). Câtă mângăiere la gândul că Cineva nu doarme și se gândește la tine în permanență. Iar acest Cineva nu este altul decât ”Împăratul împăraților, Domnul domnilor, Regele regilor și Președintele președinților.” Te invit să fredonezi împreună cu poetul fiind asigurat că așa este: ”El e cu noi, zilnic ne ocrotește. / Mâna Lui  sfântă ne poartă mereu. / Prin Duhul Său El ne călăuzește / Până ajunge-vom la tronul Său.” (C.Ev.# 724). Bucură-te! Ești în cea mai sigură mână din Univers și ești păzit de puterea Lui. Ești cineva!

3. Secretul protecției Lui. Ca să fi păzit și să beneficiezi de puterea lui Dumnezeu trebuie să cunoști modul în care să intri și să rămâi sub ”scutul Lui de protecție”. Mă gândesc la Uniunea Europeană care pune la dispoziția fiecărei țări sume enorme pentru ajutor dar acești bani – ca să poată satisface nevoile cuiva –  trebuie să fie accesați, iar pentru aceasta este nevoie să cunoști secretele care îți deschid ușile. Iată care este modalitatea prin care poți accesa resusele Cerului: ”Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă!” (1Petru 1:5). Atât de important este acest lucru încât Dumnezeu este categoric când atenționează spunând: ”Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.” (Evrei 11:6). Nu se poate fără credință. Acea credință care trece dincolo de minte și coboară în inimă. Care înseamnă mai mult decât ”a crede;” înseamnă ”a te încrede!” Este aventura vieții cu Domnul Isus. Ca și când te arunci în gol cu parașuta așteptând ca la momentul potrivit să se dechidă.  Credinta adevărată: ”vede invizibilul, crede incredibilul si primeste de la Dumnezeu imposibilul” (Anonim).Convins de acest adevăr poetul avea să proclame că: ”Cine în El se-ncrede / Pe nisip nu mai zidește!” (C.Ev.#264). E timp de cercetare. Cum stai la capitolul încrederii totale în Dumnezeu?

4. Scopul protecției Lui. Oare ce urmărește Dumnezeu prin faptul că atât de mult ne bagă în seamă și se interesează de noi? Răspunsul vine tot din pasajul biblic care a inspirat această meditație: ”Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi!” (1Petru 1:5). Dumnezeu nu se mulțumește cu jumătăți de măsură. A conceput cel mai mare proiect de salvare din Univers și a plătit prețul suprem, iar acum trebuie să-L ducă la sfârșit, iar tu să ajungi cu bine la destinație. Este vorba de mântuirea mea și a ta. Există mântuire la timpul trecut (justificare) și la timpul prezent (sfințire) dar există mântuire și la timpul viitor (glorificare). Iată de ce asigurarea Cuvântului lui Dumnezeu cu privire la acest adevăr este certă: ”acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este.” (1Ioan 3:2). Știm că vom fi ca El! Aleluiaaaaaaaaa! Nemuritori și veșnici! Vom avea trupuri cosmice, slăvite ca al Domnului Isus la înviere și ne vom bucura de ”Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte” (P. Ispirescu – Basme). Iată de ce în final doresc să fi atent la avertizarea plină de dragoste a Cuvântului care te face atent și te îndeamnă: ”duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur,” (Fil.2:12), știind că ”cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos.” (Fil.3:20). El a făcut totul  ca tu să nu lipsești de la sărbătoarea din glorie. Fă tot ce trebuie ca să ajungi acolo și să te bucuri o veșnicie împreună cu Mântuitorul și cu sfinții!

RUGĂCIUNE

”Păzeşte-mă ca lumina ochiului, ocroteşte-mă, la umbra aripilor Tale!” (Ps. 17:8)


One Response to “S.P.P.-ul lui Dumnezeu”

  1. rusu camelia simona says:

    amin…cu adevarat ….

Leave a Reply

^