Să ştiţi că este o judecată

Temeţi-vă de sabie: căci pedepsele date cu sabia sunt grozave! Şi să ştiţi că este o judecată.” (Iov 19:29)

judecataNu este plăcut să mergi la tribunal. De obicei acolo mergi cu citație. Am fost o singură dată în viața mea în vremea comunismului. Construiam Biserica ”Betleem” din orașul Hațeg și cuiva i s-a părut că n-am respectat proiectul, fapt pentru care am fost trimis în judecată. N-am avut avocat – doar eu și Dumnezeu – dar a fost suficient. Am prezentat dovada ca suntem în regulă și cu toate acestea justiția comunistă a cerut să plătim o amendă ”ca să se liniștească lucrurile” (așa au spus ei). Judecată înseamnă confruntare cu fapte, vorbe, oameni, evenimente și împrejurări. Este cutremurător însuși gândul de a merge în fața justiției și de a suporta pedeapsa și rigorile legii, știind că judecata oamenilor este relativă și subiectivă. Dacă mutăm lucrurile în plan spiritual, situația se schimbă. Dumnezeu este ”Cel ce judecă fără părtinire” (1Petru 1:17). El nu poate fi corupt, nici cumpărat sau influențat. Dreptatea Lui este fără cusur și într-o zi va fi aplicată fiecărei persoane care a trăit vreodată pe pământ. Conștient de acest adevăr Dreptul Iov strigă de pe grămada de gunoi: să ştiţi că este o judecată.” (Iov 19:29). Cum va fi această judecată și care ar trebui să fie atitudinea noastră în fața acestui fapt de necontestat?

1. Este anunțată. Dumnezeu nu face nimic în ascuns; întotdeauna anunță dinainte ceea ce urmează să întreprindă. Teologia judecății este foarte clar marcată, atât în Vechiul, cât și în Noul Testament. Doar trebuie să citești Scriptura și vei înțelege ușor acest adevăr. Fii atent la câteva ”telegrame” directe pe care Stăpânul Universului le transmite oamenilor: ”Îmi voi rosti judecăţile ” (Ier.1:16); ”Apoi va veni judecata” (Dan.7:26); ”pe când vorbea Pavel … despre judecata viitoare”; ”a rânduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate” (F.A.24:25, 17:31); ”ziua mâniei şi a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu” (Rom.2:5);”oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata” (Evr.9:27). Dovezi suficiente ca să nu poți argumenta în fața lui Dumnezeu în ziua aceea. Istoria, natura, societatea, Israelul și Biserica vin să întărească argumentele de mai sus cu privire la dreptatea Lui. Există o zi în calendarul lui Dumnezeu numită ”ziua judecății” care se va întâmpla și despre care ai fost anunțat. Dacă n-ai știu până acum, de azi încolo nu te mai poți dezvinovăți. Tot ce trebuie să faci este să-ți pui viața în rânduială în așa fel ca venirea acelui moment să nu te surprindă.

2. Este necesară. Bunul simț cere așa ceva. La fel pretinde și dreptatea lui Dumnezeu. Păcatul trebuie să fie pedepsit deoarece înseamnă fărădelege (călcare de lege). Din când în când Dumnezeu face judecată și aici așa cum spune Cuvântul: când se împlinesc judecăţile Tale pe pământ” cu scop educativ la gândul că: ”locuitorii lumii învaţă dreptatea.” (Isaia 26:8). Dezastre de tot felul, foamete, ciumi (boli necunoscute), războaie, terorism, semne în cosmos și multe alte lucruri ne atenționează că Dumnezeu există și că lucrurile merg spre un final. Trebuie să fie o dreptate pentru toți hoții, mincinoșii, curvarii, corupții, tâlharii și răufăcătorii acestei lumi. Întocmai cum strigă și poetul când proclamă: ”Există o dreptate și trebuie să vie!” (Alexandru Vlahuță – Triumful așteptării). Iuda, fratele Domnului Isus vorbind despre: ”judecata zilei celei mari” (v6) arată că este nevoie să existe o zi în care Dumnezeusă facă o judecată împotriva tuturor, şi să încredinţeze pe toţi cei nelegiuiţi, de toate faptele nelegiuite, pe care le-au făcut în chip nelegiuit, şi de toate cuvintele de ocară, pe care le-au rostit împotriva Lui aceşti păcătoşi nelegiuiţi.” (v.15). Dreptatea lui Dumnezeu spune că este necesară o zi a judecății (Ier.30:11). La fel ca și conștiința omului care cere ca binele să fie răsplătit, iar răul să fie pedepsit. Mulțimea celor nedreptățiți reclamă dreptatea lui Dumnezeu și impune o zi a socotelilor. Ascultă și poetul anonim când scrie: Plâng în strâmtorare, plâng copiii Tăi, / Alungaţi de lume şi de oameni răi; / Suspinând Te cheamă fiii asupriţi, / Tu, dreptatea celor neîndreptăţiţi.” (Anonim – Vei veni Isuse). Să nu te înșeli că vei scăpa. În ziua confruntării finale unii vor fi chemați, iar alții vor fi respinși. Mai bine gândește cum să faci ca în ziua aceea să primești răsplată, nu osândă veșnică.

3. Este obligatorie. Aici pe pământ mai există posibilități să fugi de judecată. Fie că te ascunzi, fie că inventezi fel și fel de scuze care să te scape de tribunal. Nu așa este și cu Dumnezeu. Fii atent la ”decretul de lege” promulgat de Dumnezeu în Cuvântul Său: ”Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul, pe care-l va fi făcut când trăia în trup.” (2Cor.5:10). Trebuie! Nu e după cum îți imaginezi tu. N-ai cum să scapi. E obligatoriu! Ia aminte la strigătul Scripturii: ”crezi tu, omule, … că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu?” (Rom.3:5) și înfioară-te! Nu-i glumă: ”toţi ne vom înfăţişa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos.” (Rom 14:10). Din toate cimitirele din lume și din toate locurile unde – știuți și neștiuți – toți cei care au trăit vreodată pe pământ sunt morți, GPS-ul lui Dumnezeu îi va repera și-i va aduce înaintea scaunului Lui de domnie. Scena este cutremurătoare: ”Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea.” (Apoc.20:12). Ce scrie despre tine în cărțile lui Dumnezeu? Dar – mai ales – în care dintre ele îți vei regăsi numele? La Golgota pe cruce a murit Singurul Fiu al lui Dumnezeu în locul tău: ”pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16). Mingea este în terenul tău. Vezi ce faci cu ea. Poți alege să nu mergi la judecată. Cum? Ai șansa să-ți pui un avocat care să te reprezinte în ziua aceea. Există doar Unul singur în tot Universul: Domnul Isus Christos, Fiul lui Dumnezeu. Fii atent ce trebuie să faci și cât este de simplu: Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede, a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.” (Ioan 3:18). În final Pastorul Petru Popoviciîți iasă în cale plin de dragoste când scrie: Pe marginea apelor care formează râul Niagara, înainte de a-şi lua iureşul năvalnic spre cascadă, există o inscripţie cu cuvintele: „Dincolo nu-i scăpare”. Nici cel mai iscusit înotător nu se încumetă să treacă de acest punct, căci înseamnă pierzarea. Tu eşti în acest punct. De aceea îţi strig şi vreau să-ţi arunc colacul de salvare: credinţa în Cristos. Apucă-l, agăţa-te de El. Cristos e singurul Mântuitor. Azi, acum, e încă Mântuitor, mâine va fi Judecător. Aruncă-te chiar acum la picioarele Lui şi primeşte jertfa Lui ca făcută în locul tău. El a purtat şi osânda ta. A fost judecat El ca să nu mai fi judecat tu. A suferit El pedeapsa pentru păcat, ca să nu mai suferi tu. Ah, crede în El, crede în El acum, predându-i Lui viaţa ta murdară ca să fie spălată în sângele Lui şi apoi slujeşte-L cu toată scumpătatea.” (P.Popovici – Ești sigur?). Doresc să te întâlnesc în Cer împreună cu cei răscumpărați și cu Domnul Isus. Hotărăște-te chiar acum să accepți provocarea și să te pocăiești. Mă rog ca să se întâmple și Dumnezeu să-ți ajute.

RUGĂCIUNE

Învaţă-mă căile Tale, Doamne! Eu voi umbla în adevărul Tău. Fă-mi inima să se teamă de Numele Tău.” (Ps.86:11)

Fă dar să pătrundă înţelepciunea înăuntrul meu!” (Ps.51:6)


Leave a Reply

^