Semănat și secerat

”Cine seamănă puţin, puţin va secera; iar cine seamănă mult, mult va secera.”/2Cor.9:6/

”Ce seamănă omul, aceea va şi secera.” /Gal. 6:7/

A venit toamna și suntem aproape de Ziua Mulțumirii și a Recunoștinței față de Dumnezeu pentru tot ce ne-a dăruit și în anul 2016. Am urmărit mass-media creștină din țară și am văzut că în România și Diaspora europeană bisericile evanghelice celebrează din plin Sărbătoarea roadelor. Este un timp de închinare înaintea Creatorului, Cel care face să rodească holda și astfel, să nu ducem lipsă de nimic. Privind mai profund la evenimentul mulțumirii și recunoștinței trebuie să înțelegem că în spatele tuturor lucrurilor se află o mână care lucrează pentru ca omul să beneficieze de ceea ce se vede. Întrucât Creatorul a stabilit legile după care funcționează natura și întreaga creație -”Cât va fi pământul, nu va înceta semănatul şi seceratul, frigul şi căldura, vara şi iarna, ziua şi noaptea!”/Gen.8:22/vă invit să medităm la câteva adevăruri despre semănat și secerat. Duhul Sfânt mi-a inspirat aceste gânduri în timp ce urmăream Cuvântul lui Dumnezeu transmis prin Dr. David Jeremiah în emisiunea” Turning Point.” Sunt nenumărate referiri în Scriptură la semănat și secerat dar și la aspectele practice ce decurg din această activitate umană privind domeniul spiritual. Dar haideți să privim la fermierul care se trezește dis de dimineață și se culcă seara târziu ca să lucreze pământul cu multă trudă și să aștepte o recoltă pe măsură și să vedem ce putem învăța pentru sufletul nostru și pentru slujirea la care ne-a chemat Stăpânul.

1. Întotdeauna seceri ceea ce semeni.”Ce seamănă omul, aceea va şi secera.”/Gal. 6:7/. Nu este nici un fel de filozofie în acest principiu. Totul este simplu și clar: în fiecare toamnă seceri ceea ce ai pus în pământ primăvara. Punct. O știe foarte bine țăranul (fermierul) de aceea caută să arunce o sămânță cât mai valoroasă într-un pământ cât mai roditor și la timpul cel mai potrivit. Dar tot atât de bine ar trebui să știe și un copil al lui Dumnezeu despre ceea ce seamănă în sufletul lui și al altora și să privească prin credință la recolta de la sfârșit și la timpul socotelilor când va primi răsplătirea. Domnul Isus în” Predica de pe Munte” întreabă: ”Culeg oamenii struguri din spini, sau smochine din mărăcini?”/Matei 7:16/, iar Nicolaie Iorga explică la fel de clar:” Semeni un gând, culegi o faptă; /semeni o faptă, culegi un obicei; /semeni un obicei, culegi un caracter; /semeni un caracter, culegi un destin.” Meditând la cele de mai sus în contextul vremurilor care le trăim se impune de la sine o întrebare în dreptul fiecăruia dintre noi: cum ne trăim viața și care sunt valorile pe care le investim în noi înșine precum și în familie și în slujirea la care ne-a chemat Stăpânul? Este un fel de” lucrare de control” care te obligă la cercetare de sine. Ce zici: accepți provocarea?

2. Întotdeauna seceri mai târziu decât semeni. Nici acest principiu nu trebuie demonstrat deoarece adevărul exprimat aici nu are nevoie de nici un comentariu. Semeni primăvara și aduni recolta la secerișul din toamnă. Așa spune și Apostolul Pavel la 2 Tim. 2:6: ”Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele.” N-am auzit despre cineva care a semănat dimineața și a așteptat recolta în seara aceleiași zile. Este aberant să gândești așa ceva. Câteodată semănăm noi dar culeg alții. Asta dorește Domnul Isus să înțeleagă ucenicii despre lucrarea de vestire a Evangheliei când spune: ”Căci în această privinţă, este adevărată zicerea: “Unul seamănă, iar altul seceră”. Eu v-am trimis să seceraţi acolo unde nu voi v-aţi ostenit; alţii s-au ostenit, şi voi aţi intrat în osteneala lor.”/Ioan 4:37-38/. Ce onoare să faci parte din echipa de semănători a Domnului dar și ce responsabilitate imensă. Să ai viziunea Lui și să nu obosești chiar dacă n-ai ajuns să seceri. Am auzit mărturia unui misionar la un trib de beduini din Sahara. Abia după 27 de ani de slujire a văzut primul rod. Mesajul cântării este încurajator:” Puneți dimineața sămânța cea bună/Nu-ncetați și de-ar fi chiar la miez de zi. /Semănați și dacă se-apropie seara/că-n sfârșit un mare seceriș va fi.” Sus privirea! Semănatul și seceratul în ogorul Evangheliei nu s-au sfârșit. Este nevoie de tine (casă, bani, mașină, timp, libertate, sănătate) în linia întâi!

3. Întotdeauna seceri mai mult decât semeni. A fost o vreme când am lucrat agrometeorolog. Făceam observații la culturi agricole: grâu, cartofi și pomi fructiferi. Toamna trebuia să seamăn grâu din două soiuri diferite din 5 în 5 zile și să urmăresc felul în care germinează și răsare precum și cum rezistă în timpul iernii. Observațiile continuau până la seceriș. Era uimitor să vezi cum dintr-un bob creștea un pai pe care apăreau alte boabe de grâu aranjate în spic. Era de-a dreptul fascinant să urmărești multiplicarea și transformarea. Numai Dumnezeu poate face așa ceva. Exact acest lucru explică Domnul Isus la Marcu 4: 26-29: “… atunci când aruncă un om sămânţa în pământ, fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua: sămânţa încolţeşte şi creşte fără să ştie el cum. Pământul rodeşte singur: întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu deplin în spic; şi când este coaptă roada, pune îndată secera în ea, pentru că a venit secerişul.”/Marcu 4: 26-29/. Bobul îngropat în țărână dă naștere boabelor din spic. Care este secretul acestei minuni? Ni-l descifrează Mântuitorul înainte de a fi El Însuși” Bobul”: ”Adevărat, adevărat, vă spun, că, dacă grăuntele de grâu, care a căzut pe pământ, nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce mult rod.”/Ioan 12:24/. Să seceri mult mai mult decât semeni. Asta vrea Stăpânul. Vrei și tu? Atunci te invit să iei aminte la provocarea psalmistului: ”Cei ce seamănă cu lacrimi, vor secera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând, când aruncă sămânţa, se întoarce cu veselie, când îşi strânge snopii.”/Ps.126:5-6/. Începe să semeni așa chiar din acest moment.” Tone” de binecuvântări vor veni în viața și în casa ta dar și în a celor ce vor fi atinși de slujirea ta!

RUGĂCIUNE

Mulțumim Tată pentru minunea semănatului și a seceratului. Dă-ne puterea să ne investim în totalitate, semănând cu lacrimi și secerând cu cântări de veselie. Cuprinde în slujirea noastră și pe cei dragi ai noștri și mântuie pe prinșii noștri de război. În Numele Domnului Isus, te rugăm și Îți mulțumim. Amin.


Leave a Reply

^