August 2022

Mircea Filip – Familia femeii din Sarepta, familia ospitaliera

1 Imparati 17:8-118. Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel:9. „Scoală-te, du-te la Sarepta, care ţine de Sidon, şi rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească.”10. Ilie s-a sculat şi s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetăţii, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a […]July 2022

Mircea Filip – Familia lui Noe, familia credinței

Geneza 6:8-14 8. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. 9. Iată care sunt urmaşii lui Noe. Noe era un om neprihănit şi fără pată între cei din vremea lui: Noe umbla cu Dumnezeu. 10. Noe a născut trei fii: Sem, Ham şi Iafet. 11. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de […]June 2022

Mircea Filip – Cunoasterea adevaratului om

Psalmii 11. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori!2. Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!3. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care […]Mircea Filip – Raspunsul lui Nabot

1 Imparati 21:1-6 1. După aceste lucruri, iată ce s-a întâmplat: Nabot din Izreel avea o vie la Izreel, lângă casa lui Ahab, împăratul Samariei.2. Şi Ahab a vorbit astfel lui Nabot: „Dă-mi mie via ta, să fac din ea o grădină de verdeţuri, căci este foarte aproape de casa mea. În locul ei îţi […]Mircea Filip – Valorile Cinei Domnului

1 Corinteni 11:26-28 26. Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, până va veni El.27. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul şi sângele Domnului.28. Fiecare să se cerceteze, dar, pe sine însuşi, […]May 2022

Mircea Filip – Cand cel tare ajunge slab

Judecatorii 16:28-31 1. Pacatul l-a dus mult mai departe decit ar fi vrut sa mearga. 14:1-32. Pacatul l- a tinut acolo mult mai mult decat ar fi vrut sa stea .16:43. Pacatul l-a costat mult mai mult decit ar fi vrut sa plateasca. 16:19April 2022

Mircea Filip – Invierea Domnului Isus

Faptele Apostolilor 2:22-24 22. Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, Om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele şi lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine ştiţi;23. pe Omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât şi după ştiinţa mai […]March 2022

Mircea Filip – Izbavirea prin Debora

Judecatori 4:1-4Mircea Filip – Testul nasterii din nou

1 Ioan 5:1-4 1. Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu; şi oricine iubeşte pe Cel ce L-a născut iubeşte şi pe cel născut din El.2. Cunoaştem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu şi păzim poruncile Lui.3. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. […]February 2022

Mircea Filip – Biserica ce transforma lumea (2)

Efeseni 2:19-22 19. Aşadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu,20. fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.21. În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul.22. Şi […]

^