February 2024

Mircea Filip – Un bun slujitor al lui Hristos Isus (I)

Seria de mesaje din 1 Timotei. “Casa lui Dumnezeu”————————————————————————————1 Timotei 4.6-10 6. Dacă vei pune în mintea fraţilor aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Isus, fiindcă te hrăneşti cu cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături pe care ai urmat-o până acum.7. Fereşte-te de basmele lumeşti şi băbeşti. Caută să fii evlavios.8. […]Mircea Filip – Diaconii din biserică

1 Timotei 3.8-13 8. Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiţi, nu cu două feţe, nu băutori de mult vin, nu doritori de câştig mârşav,9. ci să păstreze taina credinţei într-un cuget curat.10. Trebuie cercetaţi întâi, şi, numai dacă sunt fără prihană, să fie diaconi.11. Femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase […]January 2024

Mircea Filip – Pericolul învățătorilor falși

Seria de mesaje din 1 Timotei. “Casa lui Dumnezeu”————————————————————————————1 Timotei 1.3-5 3. După cum te-am rugat, la plecarea mea în Macedonia, să rămâi în Efes, ca să porunceşti unora să nu înveţe pe alţii altă învăţătură4. şi să nu se ţină de basme şi de înşirări de neamuri fără sfârşit, care dau naştere mai mult […]Mircea Filip – Ce vede Domnul Isus în noul an?

Marcu 2:1-5 1. După câteva zile, Isus S-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă2. şi s-au adunat îndată aşa de mulţi, că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea uşii. El le vestea Cuvântul.3. Au venit la El nişte oameni care I-au adus un slăbănog, purtat de patru inşi.4. Fiindcă nu puteau […]December 2023

Mircea Filip – Nașterea Mântuitorului

Luca 2:1-7 1. În vremea aceea a ieşit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea.2. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius.3. Toţi se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui.4. Iosif s-a suit şi el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se […]Mircea Filip – Exemplul unor slujitori credincioși

Coloseni 4:7-177. Tot ce este cu privire la mine vă va spune Tihic, fratele preaiubit şi slujitorul credincios, tovarăşul meu de slujbă în Domnul.8. Vi l-am trimis înadins, ca să luaţi cunoştinţă despre starea noastră şi să vă mângâie inimile.9. L-am trimis împreună cu Onisim, fratele credincios şi preaiubit, care este dintre ai voştri. Ei […]November 2023

Mircea Filip – Modelul tău să fie Cristos

Coloseni 2:16-19 16. Nimeni, dar, să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de Sabat,17. care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos.18. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, […]Mircea Filip – Hristos asigură plinătatea și maturitatea spirituală

Coloseni 1:1-5 1. Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, şi fratele Timotei,2. către sfinţii şi fraţii credincioşi în Hristos care sunt în Colose: Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos.3. Mulţumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi4. […]October 2023

Mircea Filip – Simon Zelotul, luptatorul pentru libertate

Luca 6:12-16 12. În zilele acelea, Isus S-a dus pe munte să Se roage şi a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu.13. Când s-a făcut ziuă, a chemat pe ucenicii Săi şi a ales dintre ei doisprezece, pe care i-a numit apostoli, şi anume:14. pe Simon, pe care l-a numit şi Petru; pe Andrei, […]September 2023

Mircea Filip – Atacurile dușmane împotriva încrederii în Dumnezeu

2 Împărați 18:1-7 1. În al treilea an al lui Osea, fiul lui Ela, împăratul lui Israel, a început să domnească Ezechia, fiul lui Ahaz, împăratul lui Iuda.2. Avea douăzeci şi cinci de ani când a ajuns împărat şi a domnit douăzeci şi nouă de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abi, fata lui […]August 2023

Mircea Filip – Apostolul Filip, omul de acțiune

Ioan 1:43-46 43. A doua zi Isus a vrut să Se ducă în Galileea şi a găsit pe Filip. Şi i-a zis: „Vino după Mine.”44. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei şi a lui Petru.45. Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: „Noi am găsit pe Acela despre care a scris Moise în […]Mircea Filip – Iacov, primul martir dintre cei 12 apostoli

Marcu 1:19-20 19. A mers puţin mai departe şi a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, şi pe Ioan, fratele lui, care, şi ei, erau într-o corabie şi îşi dregeau mrejele.20. Îndată i-a chemat; şi ei au lăsat pe tatăl lor, Zebedei, în corabie cu cei ce lucrau pe plată şi au mers după El.July 2023

Mircea Filip – Părtași la nunta Mielului

Apocalipsa 19:1-5 1. După aceea, am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă care zicea: „Aleluia! A Domnului, Dumnezeului nostru, este mântuirea, slava, cinstea şi puterea!2. Pentru că judecăţile Lui sunt adevărate şi drepte. El a judecat pe curva cea mare, care strica pământul cu curvia ei, şi a răzbunat sângele robilor […]June 2023

Mircea Filip – Pe calea credinței

Marcu 5:21-24  21. După ce a trecut Isus iarăşi de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul Lui. El stătea lângă mare.22. Atunci a venit unul din fruntaşii sinagogii, numit Iair. Cum L-a văzut, fruntaşul s-a aruncat la picioarele Lui23. şi I-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare: „Fetiţa mea trage să moară; rogu-Te, […]Mircea Filip – Botezul Nou Testamental

1 Petru 3:21-22 21. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţare de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos,22. care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce S-a înălţat la cer şi Şi-a supus îngerii, stăpânirile şi puterile.

^