Aug 29, 2021
Mircea Filip – Secretul trairii in sfintenie
1 Ioan 2:1-2 NTR
1Copilașii mei, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva păcătuiește, avem la Tatăl un Apărător, pe Isus Cristos cel drept. 2El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.
WatchNotesDownloadDateTitle
 • Aug 29, 2021Mircea Filip – Secretul trairii in sfintenie
  Aug 29, 2021
  Mircea Filip – Secretul trairii in sfintenie
  1 Ioan 2:1-2 NTR
  1Copilașii mei, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva păcătuiește, avem la Tatăl un Apărător, pe Isus Cristos cel drept. 2El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.
 • Aug 8, 2021Mircea Filip – Evanghelia credintei
  Aug 8, 2021
  Mircea Filip – Evanghelia credintei
  Marcu 7:24-28 NTR
  24 Isus a plecat de acolo și S‑a dus în hotarele Tyrului și ale Sidonului. Dorind să nu știe nimeni că Se află acolo, a intrat într‑o casă, dar n‑a putut rămâne neobservat, 25ci imediat, o femeie care auzise despre El și a cărei fetiță avea un duh necurat, a venit la El și I‑a căzut la picioare. 26Femeia era o grecoaică, originară din Siro-Fenicia.
  Ea L‑a rugat să alunge demonul din fiica ei, 27dar Isus i‑a zis:
  – Lasă să se sature mai întâi copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor și s‑o arunci la căței.
  28Însă ea a răspuns și i‑a zis:
  – Da, Doamne, dar și cățeii de sub masă mănâncă din firimiturile copiilor.
 • Aug 8, 2021Mircea Filip – Cum sa traim in asteptarea revenirii Lui Isus
  Aug 8, 2021
  Mircea Filip – Cum sa traim in asteptarea revenirii Lui Isus
  2 Petru 3:11-18 NTR
  11Așadar, fiindcă toate aceste lucruri se vor topi astfel, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, având o purtare sfântă și evlavioasă 12și așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu? În ziua aceea, cerurile vor fi distruse prin foc, iar elementele vor fi topite prin ardere. 13Dar noi, conform promisiunii Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care locuiește dreptatea.
  14De aceea, preaiubiților, în timp ce așteptați aceste lucruri, străduiți‑vă să fiți găsiți de El în pace, fără pată și fără vină. 15Considerați îndelunga răbdare a Domnului nostru ca fiind mântuire, așa cum v‑a scris și preaiubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea care i‑a fost dată, 16căci așa face în toate scrisorile lui, când vorbește despre aceste lucruri. În ele sunt lucruri greu de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le interpretează greșit, ca și pe celelalte Scripturi, spre propria lor distrugere. 17Voi deci, preaiubiților, cunoscând acestea mai dinainte, păziți‑vă, ca să nu fiți duși de rătăcirea acestor nelegiuiți și să cădeți din fermitatea voastră, 18ci creșteți în harul și în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Cristos! A Lui să fie slava acum și în ziua veșniciei! Amin
 • Jul 25, 2021Mircea Filip – Cand demonii sunt tolerati, iar Isus respins
  Jul 25, 2021
  Mircea Filip – Cand demonii sunt tolerati, iar Isus respins
  Marcu 5:1-8 NTR
  1Au ajuns de cealaltă parte a mării, în ținutul gherasenilor. 2Când a coborât Isus din barcă, L‑a întâmpinat imediat un om care ieșea din morminte și avea în el un duh necurat. 3El își avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să‑l țină legat nici chiar cu un lanț. 4Fusese de multe ori legat cu lanțuri și cu cătușe, dar rupsese lanțurile și sfărâmase cătușele și nimeni nu‑l putea stăpâni. 5Toată noaptea și toată ziua era prin morminte sau prin munți, urlând și tăindu‑se cu pietre.
  6Când L‑a văzut pe Isus de departe, a alergat, I s‑a închinat 7și a strigat cu glas tare, zicând:
  – Ce am eu de‑a face cu Tine, Isuse, Fiu al Dumnezeului cel Preaînalt? Te pun să juri pe Dumnezeu, să nu mă chinui!
  8Căci Isus îi zicea: „Duh necurat, ieși afară din acest om!“
 • Jul 25, 2021Mircea Filip – Biserica trebuie sa fie treaza
  Jul 25, 2021
  Mircea Filip – Biserica trebuie sa fie treaza
  2 Petru 3:1-2 NTR
  1Preaiubiților, aceasta este deja a doua scrisoare pe care v‑o scriu. În ambele încerc să vă trezesc mintea sinceră printr‑o înștiințare, 2ca să vă amintiți de cuvintele spuse mai înainte de sfinții profeți și de porunca Domnului și Mântuitorului, dată prin apostolii voștri.
 • Jun 27, 2021Mircea Filip – Marcu 1:16-18
  Jun 27, 2021
  Mircea Filip – Marcu 1:16-18
  Marcu 1:16-18 NTR

  16În timp ce trecea pe lângă Marea Galileei, Isus i‑a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând un năvod în mare, căci erau pescari. 17Isus le‑a zis: „Veniți după Mine și vă voi face să fiți pescari de oameni!“ 18Ei și‑au lăsat imediat năvoadele și L‑au urmat.
 • Jun 20, 2021Mircea Filip – Tatal meu m-a invatat
  Jun 20, 2021
  Mircea Filip – Tatal meu m-a invatat
  Proverbe 3:1-6 NTR

  1Fiule, nu uita învățătura mea,
  ci păstrează în inima ta poruncile mele,
  2căci ele vor adăuga lungime la zilele tale și ani la viața ta
  și‑ți vor da pace.
  3Îndurarea și credincioșia să nu te părăsească!
  Leagă‑ți‑le la gât, scrie‑le pe tăblița inimii tale!
  4Atunci vei găsi bunăvoință și un bun discernământ
  înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor.
  5Încrede‑te în Domnul din toată inima ta
  și nu te sprijini pe priceperea ta.
  6Recunoaște‑L în toate căile tale,
  iar El îți va netezi cărările.
 • May 23, 2021Mircea Filip – Rugaciunea unui fugar
  May 23, 2021
  Mircea Filip – Rugaciunea unui fugar
  Series: Iona
  Iona 1:17-2:1-4 NTR
  17 Domnul a trimis un pește mare să‑l înghită pe Iona, și Iona a fost în pântecul peștelui timp de trei zile și trei nopți.
  1Iona s‑a rugat Domnului, Dumnezeul său, din pântecul peștelui 2și a zis:
  „În strâmtorarea mea L‑am chemat pe Domnul
  și El mi‑a răspuns.
  Din pântecul Locuinței Morților am strigat după ajutor
  și Tu mi‑ai auzit glasul.
  3Mă aruncasei în adânc,
  în inima mărilor,
  și curentul de apă mă învăluise.
  Toate talazurile și valurile Tale
  treceau peste mine.
  4Ziceam: «Sunt alungat
  dinaintea ochilor Tăi.
  Totuși, mă voi uita din nou
  la Templul Tău cel sfânt!»
 • May 23, 2021Mircea Filip – Lucrarea Duhului Sfant
  May 23, 2021
  Mircea Filip – Lucrarea Duhului Sfant
  Fapte 2:1-4 NTR
  1Când a sosit ziua Cincizecimii, erau cu toții la un loc. 2Și deodată, din cer a venit un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa în care ședeau ei. 3Li s‑au arătat niște limbi ca de foc, care s‑au împărțit și s‑au așezat pe fiecare dintre ei. 4Toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.
 • May 2, 2021Mircea Filip – Ce fel de oameni cauta Isus?
  May 2, 2021
  Mircea Filip – Ce fel de oameni cauta Isus?
  Matei 24:45-51 NTR
  45Cine este deci robul credincios și înțelept, pe care stăpânul l‑a pus responsabil peste ceilalți robi ai săi, ca să le dea hrana la timp? 46Fericit este robul acela, pe care stăpânul, la venirea lui, îl va găsi făcând așa! 47Adevărat vă spun că îl va pune responsabil peste toate bunurile sale! 48Dar, dacă robul acela rău zice în inima lui: „Stăpânul meu întârzie!“ 49și începe să‑i bată pe confrații lui și să mănânce și să bea cu bețivii, 50stăpânul acelui rob va veni într‑o zi în care el nu se așteaptă și la o oră pe care n‑o știe. 51El îl va tăia în două și‑i va hotărî partea la un loc cu ipocriții. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților!
^