May 2024

Mircea Filip – La Rusaliile de astăzi

Faptele Apostolilor 2.1-8 1. În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc.2. Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei.3. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei.4. Şi toţi […]Mircea Filip – Adevărata înțelepciune

Seria de mesaje din cartea Iov “Calea prin suferință”———————————————————————————–Iov 28.12-23 12. Dar înţelepciunea unde se găseşte? Unde este locuinţa priceperii?13. Omul nu-i cunoaşte preţul, ea nu se găseşte în pământul celor vii.14. Adâncul zice: „Nu este în mine”; şi marea zice: „Nu este la mine.”15. Ea nu se dă în schimbul aurului curat, nu se […]April 2024

Mircea Filip – Rămâi lângă Dumnezeu în incercări

Iov 2.1-10 1. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfăţişat înaintea Domnului. Şi a venit şi Satana în mijlocul lor şi s-a înfăţişat înaintea Domnului.2. Domnul a zis Satanei: „De unde vii?” Şi Satana a răspuns Domnului: „De la cutreierarea pământului şi de la plimbarea pe care am făcut-o pe el.”3. Domnul […]March 2024

Mircea Filip – Hristos este viu

1 Corinteni 15.1-6 1. Vă fac cunoscut, fraţilor, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas2. şi prin care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut.3. V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru păcatele […]Mircea Filip – Declarațiile lui Dumnezeu în Vinerea Mare

Romani 3.23-26 23. Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.24. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus.25. Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse […]Mircea Filip – Ferește-te de învățătorii falși

Seria de mesaje din 1 Timotei. “Casa lui Dumnezeu”————————————————————————————1 Timotei 6:3-5 3. Dacă învaţă cineva pe oameni învăţătură deosebită, şi nu se ţine de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos şi de învăţătura care duce la evlavie,4. este plin de mândrie şi nu ştie nimic; ba încă are boala cercetărilor fără rost şi a […]February 2024

Mircea Filip – Un bun slujitor al lui Hristos Isus (I)

Seria de mesaje din 1 Timotei. “Casa lui Dumnezeu”————————————————————————————1 Timotei 4.6-10 6. Dacă vei pune în mintea fraţilor aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Isus, fiindcă te hrăneşti cu cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături pe care ai urmat-o până acum.7. Fereşte-te de basmele lumeşti şi băbeşti. Caută să fii evlavios.8. […]Mircea Filip – Diaconii din biserică

1 Timotei 3.8-13 8. Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiţi, nu cu două feţe, nu băutori de mult vin, nu doritori de câştig mârşav,9. ci să păstreze taina credinţei într-un cuget curat.10. Trebuie cercetaţi întâi, şi, numai dacă sunt fără prihană, să fie diaconi.11. Femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase […]January 2024

Mircea Filip – Pericolul învățătorilor falși

Seria de mesaje din 1 Timotei. “Casa lui Dumnezeu”————————————————————————————1 Timotei 1.3-5 3. După cum te-am rugat, la plecarea mea în Macedonia, să rămâi în Efes, ca să porunceşti unora să nu înveţe pe alţii altă învăţătură4. şi să nu se ţină de basme şi de înşirări de neamuri fără sfârşit, care dau naştere mai mult […]Mircea Filip – Ce vede Domnul Isus în noul an?

Marcu 2:1-5 1. După câteva zile, Isus S-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă2. şi s-au adunat îndată aşa de mulţi, că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea uşii. El le vestea Cuvântul.3. Au venit la El nişte oameni care I-au adus un slăbănog, purtat de patru inşi.4. Fiindcă nu puteau […]December 2023

Mircea Filip – Nașterea Mântuitorului

Luca 2:1-7 1. În vremea aceea a ieşit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea.2. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius.3. Toţi se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui.4. Iosif s-a suit şi el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se […]Mircea Filip – Exemplul unor slujitori credincioși

Coloseni 4:7-177. Tot ce este cu privire la mine vă va spune Tihic, fratele preaiubit şi slujitorul credincios, tovarăşul meu de slujbă în Domnul.8. Vi l-am trimis înadins, ca să luaţi cunoştinţă despre starea noastră şi să vă mângâie inimile.9. L-am trimis împreună cu Onisim, fratele credincios şi preaiubit, care este dintre ai voştri. Ei […]November 2023

Mircea Filip – Modelul tău să fie Cristos

Coloseni 2:16-19 16. Nimeni, dar, să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de Sabat,17. care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos.18. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, […]Mircea Filip – Hristos asigură plinătatea și maturitatea spirituală

Coloseni 1:1-5 1. Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, şi fratele Timotei,2. către sfinţii şi fraţii credincioşi în Hristos care sunt în Colose: Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos.3. Mulţumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi4. […]October 2023

Mircea Filip – Simon Zelotul, luptatorul pentru libertate

Luca 6:12-16 12. În zilele acelea, Isus S-a dus pe munte să Se roage şi a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu.13. Când s-a făcut ziuă, a chemat pe ucenicii Săi şi a ales dintre ei doisprezece, pe care i-a numit apostoli, şi anume:14. pe Simon, pe care l-a numit şi Petru; pe Andrei, […]

^