October 2022

Mircea Filip – Ce este scris despre Hristos in Psalmi

Luca 24:44-47 VDC 44. Apoi le-a zis: „Acestea sunt lucrurile pe care vi le spuneam când încă eram cu voi, şi anume că trebuie să se împlinească tot ceea ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Profeţi şi în Psalmi.“45. Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile,46. şi le-a zis: „Aşa […]September 2022

Mircea Filip – Perspectivele rugaciunii

Ioan 14:14-16 14. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.15. Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.16. Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac;August 2022

Mircea Filip – Maria, Marta si Lazar, familia iubita de Isus

Ioan 11:1-5 1. Un oarecare Lazăr din Betania, satul Mariei şi al Martei, sora ei, era bolnav. –2. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir şi I-a şters picioarele cu părul ei, şi Lazăr cel bolnav era fratele ei. –3. Surorile au trimis la Isus să-I spună: „Doamne, iată că acela pe […]Mircea Filip – Familia femeii din Sarepta, familia ospitaliera

1 Imparati 17:8-118. Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel:9. „Scoală-te, du-te la Sarepta, care ţine de Sidon, şi rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească.”10. Ilie s-a sculat şi s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetăţii, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a […]July 2022

Mircea Filip – Familia lui Noe, familia credinței

Geneza 6:8-14 8. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. 9. Iată care sunt urmaşii lui Noe. Noe era un om neprihănit şi fără pată între cei din vremea lui: Noe umbla cu Dumnezeu. 10. Noe a născut trei fii: Sem, Ham şi Iafet. 11. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de […]June 2022

Mircea Filip – Cunoasterea adevaratului om

Psalmii 11. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori!2. Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!3. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care […]Mircea Filip – Raspunsul lui Nabot

1 Imparati 21:1-6 1. După aceste lucruri, iată ce s-a întâmplat: Nabot din Izreel avea o vie la Izreel, lângă casa lui Ahab, împăratul Samariei.2. Şi Ahab a vorbit astfel lui Nabot: „Dă-mi mie via ta, să fac din ea o grădină de verdeţuri, căci este foarte aproape de casa mea. În locul ei îţi […]Mircea Filip – Valorile Cinei Domnului

1 Corinteni 11:26-28 26. Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, până va veni El.27. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul şi sângele Domnului.28. Fiecare să se cerceteze, dar, pe sine însuşi, […]May 2022

Mircea Filip – Cand cel tare ajunge slab

Judecatorii 16:28-31 1. Pacatul l-a dus mult mai departe decit ar fi vrut sa mearga. 14:1-32. Pacatul l- a tinut acolo mult mai mult decat ar fi vrut sa stea .16:43. Pacatul l-a costat mult mai mult decit ar fi vrut sa plateasca. 16:19April 2022

Mircea Filip – Invierea Domnului Isus

Faptele Apostolilor 2:22-24 22. Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, Om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele şi lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine ştiţi;23. pe Omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât şi după ştiinţa mai […]

^