Feb 21, 2021
Mircea Filip – Ziua in care soarele a stat pe loc
Series: Indrazneste
Iosua 10:12-14 NTR
12În ziua în care Domnul i‑a dat pe amoriți în mâna fiilor lui Israel, Iosua I‑a vorbit Domnului și a zis în văzul lui Israel: „Soare, rămâi nemișcat deasupra Ghivonului și lună, rămâi peste valea Aialon.“ 13Soarele a rămas nemișcat, iar luna s‑a oprit până când poporul s‑a răzbunat pe dușmanii lui. Nu este scris lucrul acesta și în „Cartea lui Iașar“? Soarele a rămas nemișcat în mijlocul cerului și nu s‑a grăbit să apună aproape o zi întreagă. 14N‑a mai fost nicio zi ca aceea, nici înainte, nici după, o zi în care Domnul să fi ascultat de glasul unui om. Căci Domnul lupta pentru Israel.
WatchNotesDownloadDateTitle
 • Feb 21, 2021Mircea Filip – Ziua in care soarele a stat pe loc
  Feb 21, 2021
  Mircea Filip – Ziua in care soarele a stat pe loc
  Series: Indrazneste
  Iosua 10:12-14 NTR
  12În ziua în care Domnul i‑a dat pe amoriți în mâna fiilor lui Israel, Iosua I‑a vorbit Domnului și a zis în văzul lui Israel: „Soare, rămâi nemișcat deasupra Ghivonului și lună, rămâi peste valea Aialon.“ 13Soarele a rămas nemișcat, iar luna s‑a oprit până când poporul s‑a răzbunat pe dușmanii lui. Nu este scris lucrul acesta și în „Cartea lui Iașar“? Soarele a rămas nemișcat în mijlocul cerului și nu s‑a grăbit să apună aproape o zi întreagă. 14N‑a mai fost nicio zi ca aceea, nici înainte, nici după, o zi în care Domnul să fi ascultat de glasul unui om. Căci Domnul lupta pentru Israel.
 • Feb 14, 2021Mircea Filip – Credinta apreciata de Domnul Isus
  Feb 14, 2021
  Mircea Filip – Credinta apreciata de Domnul Isus
  Matei 15:21-28 NTR
  21Isus S‑a retras de acolo și S‑a dus în părțile Tyrului și ale Sidonului. 22Și iată că o femeie canaanită, venind din hotarele acelea, striga, zicând: – Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este posedată cumplit de un demon! 23 Isus nu i‑a răspuns niciun cuvânt. Ucenicii s‑au apropiat și L‑au rugat, zicând: –  Ajut‑o și las‑o să plece, căci strigă după noi. 24El însă, răspunzând, a zis: – Nu am fost trimis decât la oile pierdute ale Casei lui Israel. 25Dar ea a venit și I s‑a închinat, zicând: – Doamne, ajută‑mă! 26 Isus, răspunzând, a zis: – Nu este bine să iei pâinea copiilor și s‑o arunci la căței. 27Însă ea a zis: – Da, Doamne, dar și cățeii mănâncă din firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor. 28Atunci Isus, răspunzând, i‑a zis: – O, femeie, mare este credința ta! Să ți se facă după cum dorești. Și fiica ei a fost vindecată chiar în ceasul acela.
 • Jan 24, 2021Mircea Filip – Pe urmele pasilor Lui
  Jan 24, 2021
  Mircea Filip – Pe urmele pasilor Lui
  Matei 11:1-5 NTR
  1După ce a terminat de dat îndrumări celor doisprezece ucenici ai Săi, Isus a plecat de acolo ca să dea învățătură și să predice în cetățile lor. 2Ioan, auzind în închisoare despre lucrările lui Cristos, a trimis un mesaj prin ucenicii săi, 3zicându‑I: – Tu ești Cel Care urmează să vină sau să așteptăm pe altul? 4Isus, răspunzând, le‑a zis: – Duceți‑vă și anunțați‑l pe Ioan cu privire la lucrurile pe care le auziți și le vedeți: 5cei orbi văd, cei ologi umblă, cei leproși sunt curățiți, cei surzi aud, cei morți sunt înviați, iar celor săraci li se vestește Evanghelia
 • Jan 3, 2021Mircea Filip – Un indemn la incredere
  Jan 3, 2021
  Mircea Filip – Un indemn la incredere
  Psalmii 46:1-4 NTR
  1Dumnezeu este adăpostul și tăria noastră. El este un mare ajutor care nu lipsește în necazuri. 2De aceea nu ne temem, chiar dacă s‑ar schimba pământul și s‑ar zgudui munții în inima mărilor, 3chiar dacă le‑ar vui și le‑ar spumega apele și s‑ar cutremura munții la revărsarea lor! Selah 4Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, Locul Sfânt al locuințelor Celui Preaînalt.
 • Jan 1, 2021Mircea Filip – La cumpana anilor
  Jan 1, 2021
  Mircea Filip – La cumpana anilor
  Isaia 46:1-4 NTR
  1Bel se apleacă, Nebo se îndoaie. Idolii lor sunt puși pe animale și pe vite; idolii pe care‑i purtați sunt o povară pentru animalele obosite. 2Se îndoaie, se apleacă împreună; nu pot să salveze povara, ei înșiși mergând în captivitate. 3„Ascultați‑Mă, Casă a lui Iacov și întreaga rămășiță a Casei lui Israel, voi, cei pe care v‑am purtat încă de la naștere, cei pe care v‑am ridicat de la pântec! 4Până la bătrânețea voastră Eu voi fi Același, până veți încărunți vă voi purta. Eu v‑am făcut și Eu vă voi sprijini; vă voi purta și vă voi scăpa.
 • Dec 25, 2020Mircea Filip – La nasterea lui Mesia cu primii colindatori
  Dec 25, 2020
  Mircea Filip – La nasterea lui Mesia cu primii colindatori
  Luca 2:10-14 NTR
  10Îngerul le‑a zis: „Nu vă temeți, pentru că iată, vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot poporul: 11astăzi, în cetatea lui David, vi S‑a născut un Mântuitor, Care este Cristos, Domnul! 12Iată care va fi semnul pentru voi: veți găsi un Copilaș, înfășat și culcat într‑o iesle.“ 13Și deodată, împreună cu îngerul s‑a unit o mulțime din oștirea cerească, lăudându‑L pe Dumnezeu și zicând: 14„Slavă lui Dumnezeu în înălțimi și pace pe pământ, între oamenii peste care se odihnește bunăvoința Lui!"
 • Dec 20, 2020Mircea Filip – Promisiunea prezentei
  Dec 20, 2020
  Mircea Filip – Promisiunea prezentei
  Filipeni 2:8-11 NTR
  8S‑a smerit și a devenit ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. 9De aceea și Dumnezeu L‑a înălțat nespus de mult și I‑a dăruit Numele care este mai presus de orice nume, 10pentru ca în Numele lui Isus să se aplece orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ, 11și orice limbă să mărturisească că Isus Cristos este Domn, spre slava lui Dumnezeu Tatăl.
 • Dec 13, 2020Mircea Filip – Demnitatile lui Mesia
  Dec 13, 2020
  Mircea Filip – Demnitatile lui Mesia
  Isaia 9:6 VDCC
  6Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii.
 • Nov 15, 2020Mircea Filip – Ca a dat pe singurul Lui Fiu
  Nov 15, 2020
  Mircea Filip – Ca a dat pe singurul Lui Fiu
  Ioan 3:16 NTR 16
  Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L‑a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
 • Nov 1, 2020Sami Crisan – Faca-se voia Ta
  Nov 1, 2020
  Sami Crisan – Faca-se voia Ta
  Matei 6:9-10
  9Iată deci cum trebuie să vă rugați:
  «Tatăl nostru, Care ești în ceruri,
  sfințească‑se Numele Tău!
  10Vie Împărăția Ta,
  facă‑se voia Ta,
  precum în cer, așa și pe pământ!
^