May 2023

Mircea Filip – Aratarile Celui inviat

Marcu 16:9-14 9. (Isus, după ce a înviat, în dimineaţa zilei dintâi a săptămânii, S-a arătat mai întâi Mariei Magdalena, din care scosese şapte draci.10. Ea s-a dus şi a dat de ştire celor ce fuseseră împreună cu El, care plângeau şi se tânguiau.11. Când au auzit ei că este viu şi că a fost […]April 2023

Mircea Filip – Toma, indoielnicul convins

Ioan 20:24-29 24. Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Isus.25. Ceilalţi ucenici i-au zis deci: „Am văzut pe Domnul!” Dar el le-a răspuns: „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor şi dacă nu voi pune […]Mircea Filip – Trilogia invierii

Ioan 20:15-18 15. „Femeie”, i-a zis Isus, „de ce plângi? Pe cine cauţi?” Ea a crezut că este grădinarul şi I-a zis: „Domnule, dacă L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus, şi mă voi duce să-L iau.”16. Isus i-a zis: „Marie!” Ea s-a întors şi I-a zis în evreieşte: „Rabuni!”, adică: „Învăţătorule!”17. „Nu mă ţine”, i-a […]March 2023

Mircea Filip – Cele sapte imperative ale rugaciunii

Ioan 14:12-14  12. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl;13. şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în […]Mircea Filip – Conectat prin evanghelizare personala

Ioan 4:27-30  27. Atunci au venit ucenicii Lui şi se mirau că vorbea cu o femeie. Totuşi niciunul nu I-a zis: „Ce cauţi?” sau: „Despre ce vorbeşti cu ea?”28. Atunci femeia şi-a lăsat găleata, s-a dus în cetate şi a zis oamenilor:29. „Veniţi de vedeţi un Om care mi-a spus tot ce am făcut; nu […]February 2023

Mircea Filip – Conectat prin evanghelizare

Ioan 4:1-10 1. Domnul a aflat că fariseii au auzit că El face şi botează mai mulţi ucenici decât Ioan.2. Însă Isus nu boteza El însuşi, ci ucenicii Lui.3. Atunci a părăsit Iudeea şi S-a întors în Galileea.4. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria,5. a ajuns lângă o cetate din ţinutul Samariei, numită Sihar, aproape […]January 2023

Mircea Filip – Nevoia de calauzire

Psalmii 25:1-5  1. La Tine, Doamne, îmi înalţ sufletul. 2. În Tine, Dumnezeule, mă încred: să nu fiu dat de ruşine, ca să nu se bucure vrăjmaşii mei de mine! 3. Da, toţi cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi daţi de ruşine: ci de ruşine vor fi daţi cei ce Te părăsesc fără […]Mircea Filip – Omul evlavios

Psalmul 16 1. Păzeşte-mă, Dumnezeule, căci în Tine mă încred.2. Eu zic Domnului: „Tu eşti Domnul meu, Tu eşti singura mea fericire!”3. Sfinţii care sunt în ţară, oamenii evlavioşi, sunt toată plăcerea mea.4. Idolii se înmulţesc, oamenii aleargă după dumnezei străini, dar eu n-aduc jertfele lor de sânge şi nu pun numele lor pe buzele […]Mircea Filip – Psalmul chivotului

Psalmul 29 1. Fiii lui Dumnezeu, daţi Domnului, daţi Domnului slavă şi cinste.2. Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Lui! Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi cu podoabe sfinte!3. Glasul Domnului răsună pe ape, Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul: Domnul este pe ape mari.4. Glasul Domnului este puternic, glasul Domnului este măreţ.5. Glasul Domnului sfărâmă cedrii; Domnul […]December 2022

Mircea Filip _ La nasterea lui Hristos

Luca 2:10-11 10. Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul:11. astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.

^