May 23, 2021
Mircea Filip – Rugaciunea unui fugar
Series: Iona
Iona 1:17-2:1-4 NTR
17 Domnul a trimis un pește mare să‑l înghită pe Iona, și Iona a fost în pântecul peștelui timp de trei zile și trei nopți.
1Iona s‑a rugat Domnului, Dumnezeul său, din pântecul peștelui 2și a zis:
„În strâmtorarea mea L‑am chemat pe Domnul
și El mi‑a răspuns.
Din pântecul Locuinței Morților am strigat după ajutor
și Tu mi‑ai auzit glasul.
3Mă aruncasei în adânc,
în inima mărilor,
și curentul de apă mă învăluise.
Toate talazurile și valurile Tale
treceau peste mine.
4Ziceam: «Sunt alungat
dinaintea ochilor Tăi.
Totuși, mă voi uita din nou
la Templul Tău cel sfânt!»
WatchNotesDownloadDateTitle
 • May 23, 2021Mircea Filip – Rugaciunea unui fugar
  May 23, 2021
  Mircea Filip – Rugaciunea unui fugar
  Series: Iona
  Iona 1:17-2:1-4 NTR
  17 Domnul a trimis un pește mare să‑l înghită pe Iona, și Iona a fost în pântecul peștelui timp de trei zile și trei nopți.
  1Iona s‑a rugat Domnului, Dumnezeul său, din pântecul peștelui 2și a zis:
  „În strâmtorarea mea L‑am chemat pe Domnul
  și El mi‑a răspuns.
  Din pântecul Locuinței Morților am strigat după ajutor
  și Tu mi‑ai auzit glasul.
  3Mă aruncasei în adânc,
  în inima mărilor,
  și curentul de apă mă învăluise.
  Toate talazurile și valurile Tale
  treceau peste mine.
  4Ziceam: «Sunt alungat
  dinaintea ochilor Tăi.
  Totuși, mă voi uita din nou
  la Templul Tău cel sfânt!»
 • May 23, 2021Mircea Filip – Lucrarea Duhului Sfant
  May 23, 2021
  Mircea Filip – Lucrarea Duhului Sfant
  Fapte 2:1-4 NTR
  1Când a sosit ziua Cincizecimii, erau cu toții la un loc. 2Și deodată, din cer a venit un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa în care ședeau ei. 3Li s‑au arătat niște limbi ca de foc, care s‑au împărțit și s‑au așezat pe fiecare dintre ei. 4Toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.
 • May 2, 2021Mircea Filip – Ce fel de oameni cauta Isus?
  May 2, 2021
  Mircea Filip – Ce fel de oameni cauta Isus?
  Matei 24:45-51 NTR
  45Cine este deci robul credincios și înțelept, pe care stăpânul l‑a pus responsabil peste ceilalți robi ai săi, ca să le dea hrana la timp? 46Fericit este robul acela, pe care stăpânul, la venirea lui, îl va găsi făcând așa! 47Adevărat vă spun că îl va pune responsabil peste toate bunurile sale! 48Dar, dacă robul acela rău zice în inima lui: „Stăpânul meu întârzie!“ 49și începe să‑i bată pe confrații lui și să mănânce și să bea cu bețivii, 50stăpânul acelui rob va veni într‑o zi în care el nu se așteaptă și la o oră pe care n‑o știe. 51El îl va tăia în două și‑i va hotărî partea la un loc cu ipocriții. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților!
 • Apr 11, 2021Mircea Filip – Pilda platilor egale pentru munca inegala
  Apr 11, 2021
  Mircea Filip – Pilda platilor egale pentru munca inegala
  Matei 20:1-4,16 NTR
  1– Căci Împărăția Cerurilor se aseamănă cu stăpânul unei case, care a ieșit dis‑de‑dimineață să‑și angajeze lucrători la vie. 2Și după ce s‑a înțeles cu lucrătorii pentru un denar pe zi, i‑a trimis în via lui. 3Pe la ceasul al treilea a ieșit și i‑a văzut pe alții stând în piață fără lucru. 4El le‑a zis acestora: „Duceți‑vă și voi în via mea și vă voi da ceea ce este drept!“
  16Tot așa, cei din urmă vor fi cei dintâi, iar cei dintâi vor fi cei din urmă. Căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși.
 • Apr 4, 2021Mircea Filip – Evenimentul invierii
  Apr 4, 2021
  Mircea Filip – Evenimentul invierii
  Matei 28:1-7 NTR
  1După ziua de Sabat, în zorii primei zile din săptămână, Maria Magdalena și cealaltă Maria au venit să se uite la mormânt.
  2Și iată că a avut loc un mare cutremur, căci un înger al Domnului a coborât din cer, s‑a dus și a rostogolit piatra de la intrarea mormântului și s‑a așezat pe ea. 3Înfățișarea lui era ca fulgerul, iar îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada. 4De frica lui, gardienii s‑au cutremurat și au rămas ca morți.
  5Îngerul le‑a zis femeilor: „Nu vă temeți! Știu că Îl căutați pe Isus Care a fost răstignit. 6Nu este aici, pentru că a fost înviat, așa cum a spus! Veniți și vedeți locul unde fusese pus! 7Apoi duceți‑vă repede și spuneți‑le ucenicilor Lui: «A fost înviat dintre cei morți! Iată că El merge înaintea voastră în Galileea. Acolo Îl veți vedea.» Iată, v‑am spus aceasta!“
 • Mar 28, 2021Mircea Filip – Aceia care seamana cu lacrimi
  Mar 28, 2021
  Mircea Filip – Aceia care seamana cu lacrimi
  Luca 19:41-44 NTR
  41Când S‑a apropiat de cetate și a văzut‑o, Isus a plâns pentru ea. 42El a zis: „Dacă ai fi cunoscut și tu, în această zi, lucrurile care‑ți puteau aduce pacea! Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi! 43Vor veni zile peste tine când dușmanii tăi vor ridica baricade împotriva ta, te vor înconjura și te vor asedia din toate părțile! 44Te vor strivi de pământ, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n‑ai cunoscut vremea cercetării tale!“
 • Mar 14, 2021Mircea Filip – Copiii binecuvantati de Isus, nu botezati
  Mar 14, 2021
  Mircea Filip – Copiii binecuvantati de Isus, nu botezati
  Matei 19:13-15 NTR
  13Atunci au fost aduși la El niște copilași, ca să‑Și pună mâinile peste ei și să Se roage pentru ei, dar ucenicii i‑au mustrat. 14Isus însă le‑a zis: „Lăsați copilașii și nu‑i opriți să vină la Mine, pentru că Împărăția Cerurilor este a celor ca ei!“ 15Apoi Și‑a pus mâinile peste ei și a plecat de acolo.
 • Feb 21, 2021Mircea Filip – Ziua in care soarele a stat pe loc
  Feb 21, 2021
  Mircea Filip – Ziua in care soarele a stat pe loc
  Series: Indrazneste
  Iosua 10:12-14 NTR
  12În ziua în care Domnul i‑a dat pe amoriți în mâna fiilor lui Israel, Iosua I‑a vorbit Domnului și a zis în văzul lui Israel: „Soare, rămâi nemișcat deasupra Ghivonului și lună, rămâi peste valea Aialon.“ 13Soarele a rămas nemișcat, iar luna s‑a oprit până când poporul s‑a răzbunat pe dușmanii lui. Nu este scris lucrul acesta și în „Cartea lui Iașar“? Soarele a rămas nemișcat în mijlocul cerului și nu s‑a grăbit să apună aproape o zi întreagă. 14N‑a mai fost nicio zi ca aceea, nici înainte, nici după, o zi în care Domnul să fi ascultat de glasul unui om. Căci Domnul lupta pentru Israel.
 • Feb 14, 2021Mircea Filip – Credinta apreciata de Domnul Isus
  Feb 14, 2021
  Mircea Filip – Credinta apreciata de Domnul Isus
  Matei 15:21-28 NTR
  21Isus S‑a retras de acolo și S‑a dus în părțile Tyrului și ale Sidonului. 22Și iată că o femeie canaanită, venind din hotarele acelea, striga, zicând: – Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este posedată cumplit de un demon! 23 Isus nu i‑a răspuns niciun cuvânt. Ucenicii s‑au apropiat și L‑au rugat, zicând: –  Ajut‑o și las‑o să plece, căci strigă după noi. 24El însă, răspunzând, a zis: – Nu am fost trimis decât la oile pierdute ale Casei lui Israel. 25Dar ea a venit și I s‑a închinat, zicând: – Doamne, ajută‑mă! 26 Isus, răspunzând, a zis: – Nu este bine să iei pâinea copiilor și s‑o arunci la căței. 27Însă ea a zis: – Da, Doamne, dar și cățeii mănâncă din firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor. 28Atunci Isus, răspunzând, i‑a zis: – O, femeie, mare este credința ta! Să ți se facă după cum dorești. Și fiica ei a fost vindecată chiar în ceasul acela.
 • Jan 24, 2021Mircea Filip – Pe urmele pasilor Lui
  Jan 24, 2021
  Mircea Filip – Pe urmele pasilor Lui
  Matei 11:1-5 NTR
  1După ce a terminat de dat îndrumări celor doisprezece ucenici ai Săi, Isus a plecat de acolo ca să dea învățătură și să predice în cetățile lor. 2Ioan, auzind în închisoare despre lucrările lui Cristos, a trimis un mesaj prin ucenicii săi, 3zicându‑I: – Tu ești Cel Care urmează să vină sau să așteptăm pe altul? 4Isus, răspunzând, le‑a zis: – Duceți‑vă și anunțați‑l pe Ioan cu privire la lucrurile pe care le auziți și le vedeți: 5cei orbi văd, cei ologi umblă, cei leproși sunt curățiți, cei surzi aud, cei morți sunt înviați, iar celor săraci li se vestește Evanghelia
^