Sparge Vasul

Pe când şedea Isus la masă, în Betania, în casa lui Simon leprosul, a venit o femeie, care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump; şi, după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Isus.” /Marcu 14:3/

Când a creat omul, Dumnezeu a dorit ca el să reflecte slava Lui în creație și să-L reprezinte pe acest pământ. Decizia lui Dumnezeu a fost clară: ”Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu.”/Gen.1:27/. Psalmistul întărește afirmația Creatorului: “Ce este omul, ca să Te gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puţin mai prejos decât Dumnezeu, şi l-ai încununat cu slavă şi cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele lui.” /Ps.8:4-6/. Ce destin măreț a pregătit Stăpânul pentru ființa creată de El! Ce misiune extraordinară a primit omul din partea Domnului! Prin păcat omul și-a pierdut demnitatea și s-a îndepărtat de Dumnezeu. Salvarea a venit de la Domnul prin jertfa Fiului Său pe crucea de la Golgota. Cei născuți din nou devin ”ambasadori” ai Cerului într-o lume plină de păcat. Apostolul Pavel explică faptul că prin pocăință devenim purtători ai valorilor dumnezeiești pe care trebuie să le transmitem celor ce trăiesc în păcat ca să fie salvați: ”Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu şi nu de la noi.” /2Cor.4:7/. Dar ca să se întâmple acest lucru trebuie ca vasul care adăpostește comoara să fie spart. Vă invit să privim la câteva ”vase sparte” și să înțelegem ce se întâmplă când vasele sunt zdrobite. Sparge vasul ca:

1 . Să miroase parfumul. Relatarea despre vasul de alabastru cu mir de nard   rămâne una de referință prin ceea ce a făcut Maria. ”Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Isus, şi I-a şters picioarele cu părul ei; şi s-a umplut casa de mirosul mirului.” /Ioan 12:3/. Când este vorba despre Domnul Isus nimic nu este prea scump. Gestul Mariei însă are și un alt efect: ”s-a umplut casa de mirosul mirului.” Tot ceea ce faci pentru Domnul Isus, afectează și pe cei din jur. Cei ce erau acolo aveau să simtă mirosul parfumului de nard. Asta trebuie să fie esența vieții de creștin: să răspândim mirosul dragostei Lui. ”Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, … care răspândeşte prin noi în orice loc mireasma cunoştinţei Lui. În adevăr, noi suntem, înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii şi printre cei ce sunt pe calea pierzării.” /2Cor.2:14-15/. Dacă viața mea nu face diferență în mediul în care trăiesc atunci există un mare semn de întrebare cu privire la nașterea mea din nou. Primii creștini au avut un impact puternic oriunde ajungeau: ”au răscolit lumea” și ”au tulburat cetatea”   relatează Luca în Faptele Apostolilor. Ce se poate spune în dreptul tău și al casei tale prietenul meu drag?

2 . Să strălucească lumina.  Când Dumnezeu L-a ales pe Ghedeon, a decis să-L folosească într-un mod ciudat ca să izbăvească pe Israel. Fără armată și fără arme. Luptătorii au fost selectați tot la fel de ciudat și cu grijă să nu fie prea mulți. Un lider modest cu un grup de viteji la fel de modești. Le cere să fie echipați cu ulcioare, făclii și trâmbițe pe care trebuiau să le folosească într-un anume fel și așa să câștige bătălia.Ghedeon şi cei o sută de oameni care erau cu el au ajuns la capătul taberei la începutul străjii de la mijlocul nopţii … au sunat din trâmbiţă şi au spart ulcioarele; au apucat făcliile cu mâna stângă şi trâmbiţele cu mâna dreaptă ca să sune, şi au strigat: “Sabia Domnului şi a lui Ghedeon!” /Jud. 7:19-20/Un spectacol de sunet și lumină – așa ar fi sunat asta în zilele noastre. În mijlocul nopții trebuia să se vadă lumina și să se audă strigarea. Asta asigura victoria poporului lui Dumnezeu. Aleluiaaaaa! Exact așa a fost. Înțelegi mesajul? Este ceea ce cere Domnul de la fiecare din noi. Într-o lume care trăiește în întunerec pocăiții sunt chemați să fie lumină. “Veniţi să umblăm în lumina Domnului!” strigă Isaia /2:5/ în Vechiul Testament, iar Domnul Isus amplifică strigarea în Matei 5:14-16: ”Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte, nu poate să rămână ascunsă. Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.” Sparge vasul! Dumnezeu a pus o lumină în tine. A venit vremea să trăiești în lumină!

3 . Să țâșnească viațaEra în Joia Mare și niște greci căutau să-L vadă pe Domnul. Încântat de această veste, Mântuitorul folosește ocazia ca să anunțe jertfa Lui pe cruce și să proclame un principiu de viață:  ”Adevărat, adevărat, vă spun, că, dacă grăuntele de grâu, care a căzut pe pământ, nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce mult rod.” /Ioan 12:24/. Nu există multiplicare fără jertfă. Prin moartea Lui ne-a dăruit viața. Așa spune Cuvântul: ”Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viaţa.” /I Ioan 5:11-12/. Fiind beneficiarii acestei bogății nu ne rămâne decât să spargem vasul ca să țâșnească viața. Așa ne provocă și Domnul Isus în Matei 10:39: ”Cine îşi va păstra viaţa, o va pierde; şi cine îşi va pierde viaţa, pentru Mine, o va câştiga.” Investește timp, sănătate, bani, libertate, dragoste, casă, mașină, diplomă și tot ce ține de viață ca să-L duci pe Domnul Isus la cât mai mulți oameni nemântuiți. Te vei întâlni în veșnicie cu tot ce-ai lucrat aici pentru El. E târziu și e nevoie urgentă de ”vase sparte,” așa că, ia aminte la ceea ce apreciază Domnul și nu mai sta pe gânduri: ”Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită.” /Ps.51:7/.

 

RUGĂCIUNE

Tatăl nostru care ești în Ceruri, suntem înaintea Ta să ne lăsăm zdrobiți în așa fel ca mirosul parfumului dragostei Tale să se simtă cât mai puternic și să se vadă lumina din sfeșnicul vieții noastre. Dar te rugăm să ne dai și putere să ne abandonăm viața noastră în Tine și așa viața Ta să curgă prin noi. Umple-ne de Duh Sfânt și folosește-ne 24/7. În Numele Domnului Isus te rugăm să faci aceasta și Îți și mulțumim. Amin.


One Response to “Sparge Vasul”

  1. veronica says:

    Buna, te rog trimite mi mesaj.
    As vrea si eu sa fiu din oastea Domnului si sa fac lucru ca sa contribui in marea LUI LUPTA. Veronica

Leave a Reply

^