Steaua care-a răsărit

“Unde este Împăratul de curând născut al Iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit, şi am venit să ne închinăm Lui.”  (Matei 2:2)

 
Suntem din nou la vreme de Advent. Colindele și muzica de Crăciun, vitrinele împodobite și afluxul de cumpărători au deturnat adevărata valoare a Sărbătorii Nașterii Mântuitorului de la un eveniment rânduit de Dumnezeu să aducă armonie, pace și liniște la un timp de business și de cheltuieli cu risipă pentru cadouri și mâncare în exces. Ce trist! De la păstorii din câmpia Betleemului și până la civilizația anului 2016 lucrurile s-au schimbat radical. Dumnezeu a trimis pe Singurul Lui Fiu să fie ”cadoul” pentru salvarea omenirii dar El – Cel Sărbătorit – este nebăgat în seamă. Este un paradox să ai sărbătoare fără sărbătorit. Nu există așa ceva. Totul este doar o imitație falsă, un surogat la ceea ce Dumnezeu a intenționat să fie Nașterea Fiului Său. Cei mai mulți nu-și mai aduc aminte de Prunc dar folosesc nașterea Lui ca să se sărbătorească pe ei. Așa a fost și la prima Lui venire când găsim doar câteva persoane care-L așteptau cu adevărat: Iosif și Maria, Zaharia și Elisabeta împreună cu Simeon și Ana. Tu de care parte te regăsești? 
Nu există scuze de nici un fel să deturnezi sărbătoarea. Ca să atragă atenția omenirii că S-a născut Domnul Isus, Dumnezeu a pus în mișcare corul de îngeri și a făcut să strălucească Slava Lui în noapte. A transmis un scurt ”buletin de știri.” A ”pus pe drumuri” înțelepții lumii de atunci și le-a dat drept călăuză o stea pe cer ca să-i conducă la Betleem. Ce-a însemnat steaua de pe boltă pentru ei și ce vrea să însemne ea pentru noi? Urmăriți mesajul și înțelegeți semnificația ei.

1. Aduce Lumina /Viziune/. Mărturia magilor la întâlnirea cu Irod subliniază adevărul despre: ”Împăratul de curând născut al Iudeilor” și despre motivul care i-a călăuzit să călătorească drum îndelungat până în țara lui Israel: I-am văzut steaua în Răsărit. (Matei 2:2). Ca să-L întâlnești pe Fiul lui Dumnezeu ai nevoie de viziune corectă. Trebuie să zărești Adevărata Lumină fiindcă numai Lumina venită de Sus poate să ți-L descopere pe Cel Născut în iesle. Când S-a născut Isus: ”slava Domnului a strălucit împrejurul lor.” (Luca 2:9). Iată de ce Mântuitorul avea să proclame: “Eu sunt Lumina lumii!” Dar nu numai atât: ”cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” (Ioan 8:12). Generația contemporană nouă se afundă în întuneric beznă. Postmodernismul desfințează adevăratele valori și le înlocuiește cu nonvalori. Europa l-a scos oficial pe Dumnezeu din ecuație, iar în America a fost legiferată Sodoma și Gomora. Și totuși, Lumina strălucește încă. Așa cum spune și poetul când scrie: ”Icoana stelei ce-a murit /Încet pe cer se suie; /Era pe când nu s-a zărit, /Azi o vedem și nu e.” (M.Eminescu – La steaua). Fiul lui Dumnezeu a transferat slujba de a duce Lumina la oameni urmașilor Săi și a statuat acest lucru în Predica de pe munte când proclamă: Voi sunteţi lumina lumiiDupă care explică misiunea lor: ”Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.”(Matei 5:9, 16). Wow! Ce privilegiu dar și ce responsabilitate! Dumnezeu a ales să te naști și să trăiești în acest timp al istoriei tocmai pentru că are nevoie de tine ca să fii lumină. ”Fii ai luminii şi fii ai zilei!”(1Tes.5:5)așa pretinde Scriptura să trăiești ca și copil Lui. Exact cum te îndeamnă și poetul: ”Las’ să lucească lumina Scripturii / Prin poarta strâmtă ne conduce ea. / Sfaturile lui Dumnezeu cuprinde: / Promisiuni, harul și iubirea.” (C.Ev. # 70). Mă rog ca Cel Prea Înalt să-ți dea viziunea și curajul de a duce Lumina la cât mai mulți păcătoși.

2. Descoperă Ținta. Scriptura relatează că Dumnezeu: ”a pus în inima lor chiar şi gândul veşniciei” (Ecl.3:11). Însă ca acest gând să prindă viață trebuie să ai o țintă clară și să ajungi la ea. Exact cum au procedat și magii când au înțeles mesajul Creatorului prin steaua pe Cer. Viziunea lor avea o țintă, iar ținta era Regele (Pruncul) născut în iesle. Nici o jertfă nu era prea mare pentru a ajunge să-L întâlnească. Iar satisfacția întâlnirii cu Fiul lui Dumnezeu a fost dincolo de orice imaginație: …  n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui.” (Matei 2: 9-11). Misiunea urmașilor Mântuitorului a rămas aceiași cu a magilor. Ne-o explică apostolul neamurilor când spune care este esența vieții lui: ” … alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.” Iar apoi ne provoacă spunând: ”Gândul acesta dar să ne însufleţească pe toţi.” (Ef.3:13-15). Cum stau lucrurile în dreptul tău? Dacă ai viziune, atunci ai și o țintă: aceea de a-L arăta pe Domnul Isus la cât mai mulți oameni condamnați la moarte veșnică. Un om al lui Dumnezeu spunea: ”ținta mea este să ajung în Cer, iar misiunea mea este să duc cât mai mulți oameni cu mine.” (Anonim). Tot ce trebuie să faci chiar acum este să înțelegi și să pui în aplicare cuvântul care spune: Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus.” (Evrei 12:2). După ce L-ai găsit și L-ai primit ca Mântuitor și Domn, abia atunci vei putea exclama: ”Am găsit ținta!” Și va fi atât de ușor și simplu încât o să declari: ”Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim; şi dacă murim, pentru Domnul murim.” (Rom.14:8)Așa să-Ți ajute Dumnezeu!

3. Motivează Scopul. Dacă ai descoperit Lumina și și ai reperat ținta, înseamnă că nu trăiești degeaba ci ai un scop măreț. Fii atent la ceea ce au făcut înțelepții când au găsit Pruncul: ” … s-au aruncat cu faţa la pământ, şi I s-au închinat…” dar nu s-au oprit ci: ” … şi-au deschis vistieriile, şi I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă.” Dar nici Dumnezeu nu se oprește aici. Scriptura relatează că acești căutători sinceri după Adevăr: ”s-au întors în ţara lor pe un alt drum.” (Matei 2:11-12). Ce întorsătură fericită au luat lucrurile. Așa se întâmplă cu fiecare muritor când se întâlnește cu Pruncul: se pleacă înaintea Lui și se închină în semerenie. Apoi își deschide inima și portmoneul  și investește în Lucrarea lui Dumnezeu. În final se întoarce pe un drum nou, altul decât drumul pe care a venit. Este drumul pocăinței (”metanoia”/gr/ sau ”tâșubah” /ebr/) care revelează creștinului adevărat că viața și slujirea lui are două dimensiuni: să se întâlnească cu Dumnezeu (pe verticală) și asta se numește închinare. Apoi să-și întâlnească frații și să se bucure împreună (pe orizontală), iar asta se numește părtășie. Închinare și părtășie. Este tot ceea ce trebuie să se întâmple în viața ta și în casa ta dar și în Casa Lui. Dacă aceste valori prind viață, atunci sfințirea din adunare va produce trezire și duh de misiune în popor. Este cea mai mare nevoie din creștinismul zilelor în care trăim. Ea (trezirea) poate începe cu tine dacă la acest Crăciun te hotărăști să-L întâlnești pe Pruncul Isus și să I te închini. Te vei întoarce acasă pe alt drum și vei fi o binecuvântare pentru cei din jurul tău. Iar tu prietenul meu nemântuit ascultă colindul care te îndeamnă duios: ”Las’ să intre Isus în căsuța ta. / Numai bucurie Domnul Îți va da.”/(Colind anonim). Mă rog să se-ntâmple chiar acum în viața ta și casa ta.

RUGĂCIUNE

”Fă să strălucească Faţa Ta peste robul Tău, şi învaţă-mă orânduirile Tale!” (Ps.119:135)


Leave a Reply

^