Strigăte

”Doamne, către Tine strig. Stânca mea! Nu rămâne surd la glasul meu …” (Ps.28:1)

strigateCartea Psalmilor este magnifică. Experiențele de viață descrise aici sunt manifestări supranaturale ale puterii lui Dumnezeu. Adesea găsim eroii din psalmi  în sala de audiență a tronului în zile grele. Câteodată se face întuneric în mijlocul zilei și atunci nu ști încotro s-o iei. În Psalmul 28 întâlnim pe Regele David într-o situație limită. Era între viață și moarte. Nu avea nici un ajutor de la oameni și singura lui nădejde a fost să strige la Domnul. Nu orice strigăt, ci unul care să ajungă la tronul de milă și îndurare al Stăpânului. Ce exemplu de încredere și perseverență! Ce provocare pentru tine care treci adesea prin situații similare! Dar ce bucurie și împlinire să simți că El ascultă rugăciunea și aduce izbăvire în încercări! Asta vrea să ne învețe Duhul Sfânt în meditația de față: să strigăm la Domnul în încercări și apoi să strigăm de bucurie în ziua biruinței. Așa că urmărește:

1. Strigătul disperării. Nu cunoaștem exact evenimentul care stă la baza strigătului lui David dar înțelegem că era în mijlocul unei încercări care putea să-l coste viața /”dacă Te vei depărta fără să-mi răspunzi, să ajung ca cei ce se pogoară în groapă.”/ (Ps.28:1). Fiind rege, mai jos de el nu era nimeni care să-l poată ajuta. Dar nici mai presus de el pe pământ nu se găsea nimeni care să-l izbăvească de dușmanii care îi doreau capul. Așa că are o singură fereastră prin care poate să ceară ajutor și aceasta este deschisă spre tronul de milă și îndurare al  Regelui Regilor. Și el strigă! Strigă în așa fel ca să fie ascultat! Nu se roagă din obișnuință; nici nu rostește o rugăciune ca o liturghie. Își varsă sufletul și strigă tare: Ascultă glasul rugăciunilor mele, când strig către Tine, şi când îmi ridic mâinile spre locaşul Tău cel Sfânt. Nu mă lua de pe pământ împreună cu cei răi şi cu oamenii nelegiuiţi, care vorbesc de pace aproapelui lor şi, când colo, au răutate în inimă. Răsplăteşte-le după lucrările lor şi după răutatea faptelor lor, răsplăteşte-le după lucrarea mâinilor lor! Dă-le plata care li se cuvine!” (Ps.28:2-4). Așa se roagă creștinii adevărați. Strigă până când sunt ascultați. Nu bat câmpii, ci spun lucrurilor pe nume. Se roagă în mod concret. Se luptă în rugăciune și rămân pe baricade până vine izbăvirea. Sunt conștienți că așa va fi și așteaptă să se întâmple. Așa cum te provacă și poetul să faci când ești în fața dezastrului și disperării: ”Când ești în strâmtorare, / Când totu-n jur se năruie. / Când nu mai ai pe nimeni: / Aleargă la Isus.”/ (C.Ev. #533). Meditația aceasta este pentru tine dragul meu care treci chiar în aceste zile prin ”tunelul” încercărilor. Ridică-te și strigă la Cel care are toată puterea în cer și pe pământ și care – Singurul – te poate ajuta. Așa cum a promis: În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” (Ioan 16:33). A făcut-o pentru milioane și o va face și pentru tine.

2. Strigătul izbăvirii. Dumnezeu nu se lasă așteptat ci: ”Când strigă un nenorocit, Domnul aude, şi-l scapă din toate necazurile lui.” (Ps.34:6). Așa s-a întâmplat și cu David de aceea el continuă să strige dar acum nu în disperare, ci este plin de bucurie. Jubilează și celebrează; se închină și se prăbușește în fața Celui Prea Înalt! Parcă-l aud cum proclamă experiența lui de viață: ”Domnul este tăria mea şi scutul meu; în El mi se încrede inima, şi sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima, şi-L laud prin cântările mele.” (Ps.28:7). Așa trebuie să strige învingătorii! Oamenii trebuie să știe că cei ce sunt copii ai lui Dumnezeu au ”clauza națiunii celei mai favorizate” din partea Lui și că: ”Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.” (1Cor. 10:13). Câtă mângăiere și pace! Ce speranță care niciodată nu înșeală! Promisiuni sigure semnate chiar de mâna Stăpânului! Strigă și bucură-te! Jubilează și celebrează! Dumnezeu este pe tron! El este Regele! Cel Atotputernic, Cel Sfânt, Cel Veșnic! Cântă împreună cu mine și cu slujitorul lui Dumnezeu: ”Stând pe promisiunile lui Hristos, / În veci las’ să-I sune laudă frumos. / Mărire-n înălțime cântă-I voios, / Stând pe promisiunile Lui!” (C.Ev. #227). Dar mesajul nu se oprește doar la o persoană: psalmistul se gândește la întreg poporul lui Dumnezeu și strigă din nou în finalul psalmului: Mântuieşte, Doamne, poporul Tău, şi binecuvântează moştenirea Ta! Fii păstorul şi sprijinitorul lor în veci.” (Ps.28:9). Ce viziune regească: un slujitor și o națiune sub binecuvântarea și protecția lui Dumnezeu! Ceva de dorit atât pentru națiunea în care locuim cât și pentru poporul în care ne-am născut! Ne rugăm pentru mântuirea și binecuvântarea ta și a familiei tale, cât și pentru propășire și izbândă în poporul din care faci parte. Unește-te cu noi și crede că Dumnezeu poate realiza imposibilul. Apoi, trăiește la înălțimea chemării Lui, onorându-L prin viața și exemplul tău. Se apropie ziua izbăvirii și ar fi păcat să rămâi pe dinafară. 

3. Strigătul provocării. Orice strigăt are și ecou. În lumea naturală ecoul este definit ca fiind: Răsunet; întoarcerea unui sunet care s-a izbit de ceva.” (DEX). A fost un strigăt și strigătul vine înapoi uneori amplificat. Așa este și cu rugăciunea. Strigi la Domnul iar  răspunsul se întoarce amplificat spre cel care a strigat. Dar nu în același fel cum a strigat. În lumea supranaturală ecoul strigătului copilului lui Dumnezeu este diferit de cel natural. Strigi într-un fel, iar ecoul sună într-alt fel. El înseamnă izbăvire, eliberare, binecuvântări și împliniri. Există un ”număr de telefon” al lui Dumnezeu – 5015 – care decodat spune așa: Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!” (Ps.50:15). Îl poți folosi 24/7. Funcționează perfect. Nu sună niciodată ocupat. Nu există nici distanțe și nici bariere când este vorba să strigi la Dumnezeu. Iar răspunsul este garantat: “Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde; şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse, pe care nu le cunoşti.” (Ier.33:3). Doar trebuie să crezi că este adevărat și să aștepți cu credință ecoul (răspunsul) care – sigur – va veni. Exact cum crede și poetul când proclamă: ”Privegheați și vă rugați într-una, / Domnul vă va da răspuns. / Ca în harul Lui mereu să creșteți, / Până veți fi colo sus! (C.Ev.# 606). Acum înțelegi de ce provocarea acestei meditații este să strigi la Domnul? Apoi să faci liniște în sufletul tău și să aștepți ”ecoul.” Așa cum ne asigură și psalmistul: ”Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele.” (Ps.28:6). În final te vei bucura de prezența lui Dumnezeu în viața ta și vei umbla marcat de binecuvântările Lui. Ba, mai mult: de la tine, ecoul se va transmite și răspândi mai departe. Alții vor auzi vocea Lui și se vor pocăi. De fapt pentru asta se și merită să trăiești.

RUGĂCIUNE

”Doamne, ascultă-mi rugăciunea, şi s-ajungă strigătul meu până la Tine! Nu-mi ascunde Faţa Ta în ziua necazului meu! Pleacă-Ţi urechea spre mine, când strig! Ascultă-mă degrabă!” (Ps. 102:1-2)

 


Leave a Reply

^