Duminica lui Toma, ultima dovadă

”Drept răspuns, Toma I-a zis: “Domnul meu şi Dumnezeul meu!”

“Tomo” i-a zis Isus, “pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut, şi au crezut.” (Ioan 20:28-29)

 

tomaOmul este curios din fire. Dorește să se asigure că ce i se spune este adevărat. Într-o lume a lucrurilor contrafăcute și a imitației este normal să dorim versiunea originală. Exact asta s-a întâmplat și la învierea Domnului Isus. Toma – absent din grupul ucenicilor în ziua învierii – a fost asaltat cu informații din cele mai diferite despre evenimentul care ținea capul de afiș al știrilor de la Ierusalim. Mormântul gol, giulgiul găsit înăuntrul lui, piatra prăvălită și sigiliul Romei rupt, îngerii care au anunțat învierea, declarații diverse de la cei care spun că l-au văzut și alte vești de felul acesta n-au putut să-l clatine pe Toma din ”încăpățânarea” lui pentru adevăr: “Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.” (Ioan 20:25). În scepticismul lui sincer, el dorea ceva mai mult decât povești despre înviere: avea nevoie de un argument palpabil; ceva pe care să pună mâna. Iar Cel Viu nu întârzie să satisfacă pretenția unui om îndoielnic dar sincer în dorința lui după adevăr. Relatarea ucenicului iubirii completează tabloul întâlnirii lui Toma cu Domnul Isus după înviere: ”După opt zile… a venit Isus, a stat în mijloc, şi le-a zis: “Pace vouă!” Apoi a zis lui Toma: “Adu-ţi degetul încoace, şi uită-te la mâinile Mele; şi adu-ţi mâna, şi pune-o în coasta Mea; şi nu fi necredincios, ci credincios.” (Ioan 20:26-27). Îl apreciez pe Toma pentru faptul că nu s-a mulțumit cu jumătăți de măsură în relația lui cu Mântuitorul. De aceea a și beneficiat de ultima și cea mai desăvârșită dovadă a învierii: trupul Domnului Isus, iar acest lucru i-a marcat viața, slujirea și destinul pentru totdeauna. În scrierile pauline în special, trupul lui Christos reprezintă Biserica. Este dovada de necontestat a unui Mântuitor viu. Ce a reprezentat această dovadă pentru Toma și ce semnificație are pentru generația noastră? Read more…^