Tu ești Dumnezeu

”Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost, din neam în neam.”(Ps.90;1)

” … din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu!” (Ps.90:2)

 

DumnezeuAm pășit prin mila și îndurarea Stăpânului în anul 2015. Vor urma zile pline de neprevăzut în acest timp. Vremurile sunt tot mai agitate și parcă se precipită spre final. Când m-am gândit la Psalmul 90 pentru această meditație mi-am imaginat că îl văd pe Moise înainte de a fi ”îngropat în vale” privind în urmă la cei 120 de ani trăiți pe acest pământ. Mesajul lui este ca un testament privind experiența sa cu Dumnezeul pe care l-a slujit toată viața. În cuvinte de neegalat omul lui Dumnezeu creionează persoana și autoritatea Celui Prea Înalt și ne lasă să înțelegem că ”laitmotivul” psalmului este expresia ”Tu ești Dumnezeu.” Apoi face o aplicație practică și ne descrie modul în care se manifestă cel mai vizibil prezența Lui. Urmărește și ia aminte tu călător spre veșnicie la cele ce urmează. Viața și slujirea ta va fi altfel dacă vei încerca mereu să-l ai  pe El în atenția ta.

1. Cea mai mare recunoaștere. Este să privești în istorie și să-L vezi pe El ca și Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Să cercetezi microcosmosul și macrocosmosul și să exclami cu reverență: ”Tu ești Dumnezeu!” Să te bucuri de flori și ape, de păsări și nori, de vânt și soare și de toată creația și să-L recunoști pe Creator. Așa cum spune și Pavel: ”În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El.”(Rom.1:20). Adaugă stelele, galaxiile și constelațiile și ascultă glasul lor vorbind același mesaj. Privește la națiunea evreilor și încearcă să înțelegi măreția lui Dumnezeu în toată existența lor. Apoi minunează-te de invincibila împărăție a lui Dumnezeu pe pământ și de ”ambasada Lui”– Biserica – și strigă ” … din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu!” (Ps.90:2). Așa a spus Moise și așa mărturisesc toți cei care s-au întâlnit cu El. Iar Cel Atotputernic răspunde ca un ecou la proclamarea sfinților:” … afară de Mine, nu este alt Dumnezeu.” (Isaia 44:6). Tot ce trebuie să faci este să trăiești în 2015 și toată viața ta recunoscându-L pe El în toate căile tale.

2. Cea mai puternică mărturie. După ce omul lui Dumnezeu înțelege că El este Domnul în creație și istorie, se oprește în dreptul persoanei lui și mărturisește dependența totală de Stăpânul Universului. Atât de marcat a fost de prezența lui Dumnezeu încât strigă: ”Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă!” (Ps.90:12). Nu este suficient ca Dumnezeu să stăpânească în creație și istorie, El trebuie să devină și Mântuitorul și Domnul nostru personal. Așa cum a mărturisit Toma: “Domnul meu şi Dumnezeul meu!” (Ioan 20:28); a proclamat și Pavel: ”calc pe urmele lui Hristos.” (1Cor.11:1) și a declarat și Ioan: ”acum suntem copii ai lui Dumnezeu!” (1Ioan 3:2). Cel mai mare impact în lumea din jur este să ai o relație, nu o religie; o viață de mărturie, nu un nume; să ai credință nu doar să mergi la o biserică. Cum spune și poetul în versurile lui: ”Să se vadă-n a ta viață/ din iubirea lui Isus. / Fii scrisoare sfântă, scrisă / chiar de mâna dulce-a lui Isus.” (# 549 din Cântările Evangheliei). Ești la început de an; nu vrei să fie și un început de viață nouă trăită pentru Domnul Isus? Gândește-te că El are nevoie de tine. Nu mai fugi te rog, că n-ai nici o șansă. Oprește-te și pocăiește-te cu adevărat! Asta e tot!

3. Cea mai teribilă provocare. Este să-ți definești poziția ta față de Dumnezeu. El strigă în modul cel mai clar: “Opriţi-vă, şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu!” (Ps.46:10). Această proclamare reprezintă adevărul absolut al existenței noastre. Cum te raportezi la el? Poți să spui ca cel din Psalmul 53:1: “Nu este Dumnezeu!” Cuvântul îl numește nebun pe un astfel de om. Sau  poți să declari – teoretic – că ești de partea Lui. Că crezi în El. Însă ” şi dracii cred… şi se înfioară!” (Iacov 2:19) dar nu se supun voii Lui. Poetul Vasile Militaru scrie că: ”Pentru cine vrea să creadă / am o mie de dovezi. / Însă nu mai am nici una / dacă tu nu vrei să crezi.” Iar în altă parte atrage atenția: ”Picătură-n marea vremii / Nu contează crezul tău. / Adevărul nu se schimbă / Vrei nu vrei e Dumnezeu.” Aleluiaaaaaaa! Slăvit să fie Numele Lui! El rămâne Punctul Fix pe care se sprijină totul. Cel Sfânt! Cel vrednic! Cel veșnic! Cel Adevărat! Cel Atotputernic! Dragoste desăvârșită! Față de El nu poți rămâne neutru: ori Îl primești, ori Îl respingi! Eu L-am primit în viața mea într-un spital studențesc din fosta Uniune Sovietică la cumpăna dintre anii 1971-1972 și sunt fericit și binecuvântat. Mi-a adus ”tone” de binecuvântări și ”vagoane” de fericire și împliniri împreună cu tot atâtea încercări. Provocarea acestei meditații este să-L primești pe El în inima și viața ta chiar acum. Urmărește mesajul Scripturii:  Dumnezeuporunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască!” (F.A.17:30). Este urgent! Nu suferă nici o amânare! Și e pentru tine. Aruncă-te în brațele Lui străpunse pe Golgota. Vei începe anul 2015 ca niciodată și te vei bucura de protecția și mântuirea Lui 24/7.

4. Cea mai glorioasă perspectivă. Cine are un început adevărat cu Dumnezeu va avea și un sfârșit glorios cu El: ” ştim că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El!” (1Ioan 3:2). Ce perspectivă fără egal. I-ai spus într-o zi aici pe pământ ”Tu ești Dumnezeu” și vei avea ocazia să-I spui din nou în slava Lui împreună cu toți sfinții. Cu Iov care a strigat: Îl voi vedea şi-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea, şi nu ai altuia.” (Iov 19:25,27). Cu Ștefan care, fiind împroșcat cu pietre mărturisește:“văd cerurile deschise, şi pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu.” (F.A.7:56). Vine și Apostolul Pavel să spună că: ”mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da, în “ziua aceea”, Domnul, Judecătorul cel drept.” (2Tim.4:8), iar Apostolul iubirii are certitudinea că: ”Îl vom vedea aşa cum este.” (1Ioan 3:2). Vei rămâne uimit și vei fredona doar o singură melodie care va ține cât veșnicia: ”Tu ești Dumnezeu!” Aceasta te așteaptă și pe tine. A mai rămas puțin. Dacă faci liniște în sufletul tău s-ar putea să-I auzi pașii venind pe nori. Începe Nunta Mielului! Te implor să nu lipsești de acolo. Pune-ți viața în rânduială ca să ne putem întâlni ”l-acele țărmuri, dincol’ de râu” și să fim pentru totdeauna cu El în glorie.

 

RUGĂCIUNE

“Ştiu că Tu poţi totul, şi că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale”. –
“Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu Te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine şi mă pocăiesc în ţărână şi cenuşă.” (Iov 42:2,5-6)

 


Leave a Reply

^