Ierihon, ultima vizită

 Isus a intrat în Ierihon, şi trecea prin cetate. (Luca 19:1)

 După ce a vorbit astfel, Isus a pornit în frunte şi Se suia spre Ierusalim. (Luca 19:28)

 

vizitaSuntem la câteva zile de sărbătoarea Floriilor (Intrarea Domnului Isus în Ierusalim) și Săptămâna Mare. Urmărim pe Domnul Isus călătorind spre Ierusalim. La ”conferința de presă” avea să comunice ucenicilor planul pentru ultimul capitol din viața Sa pe pământ: “Iată că ne suim la Ierusalim, şi tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului, se va împlini. Căci va fi dat în mâna Neamurilor; Îl vor batjocori, Îl vor ocărî, Îl vor scuipa; şi, după ce-L vor bate cu nuiele, Îl vor omorî, dar a treia zi va învia.” (Luca 18:31-33). Apoi a făcut ultima vizită ”de lucru” la Ierihon. Ce-ai face tu, știind că mai ai doar câteva zile de trăit și că va trebui să pleci și să dai socoteală de felul în care ți-ai trăit viața? Ce a făcut Mântuitorul în timp ce trecea ultima oară prin Ierihon? Vă invit să-L urmărim și să învățăm de la El cum să trăim o viață cu impact pentru inimile celor din jurul nostru. Cum se comportă Mântuitorul în timp ce traversează Cetatea finicilor?

1. Restabilește statutul Ierihonului. Ierihonul, alături de Damasc este cea mai veche cetate de pe pământ locuită în permanență. Numele cetății înseamnă: ”Locul miresmei; Orașul parfumurilor; Loc adorat.” (Stâncă Nicoară: Dicţionar biblic de nume proprii și cuvinte rare). Așa era cunoscut acest oraș. O oază în deșert cu plantații de palmieri și finici datorită unui izvor de apă cu un debit de 1000 de galoane pe minut. Se mai numește și cetatea palmierilor (finicilor). A fost prima cetate cucerită de Iosua după trecerea Iordanului. După o biruință supranaturală citim că: ”Iosua a zis: Blestemat să fie înaintea Domnului omul care se va scula să zidească din nou cetatea aceasta a Ierihonului!” (Iosua 6:26). Cetatea palmierilor și miresmelor devine cetatea blestemată. Dar înainte de a plăti prețul suprem al eliberării rasei umane de sub domnia păcatului, Fiul lui Dumnezeu trece prin Ierihon și restabilește statutul lui adevărat: din cetate blestemată redevine orașul parfumurilor. Așa se întâmplă pe unde trece Domnul Isus: lucrurile se schimbă în bine. Locurile devin prietenoase, comunitățile prosperă, oamenii sunt acceptați și prețuiți de semenii lor. Poate chiar asta este și nevoia din viața ta sau din comunitatea în care trăiești. Același Isus este gata să facă ”o vizită de lucru” și să restabilească tot ce a stricat păcatul și lumea.

 

2. Redă demnitatea lui Zacheu. Numele reprezintă în general esența personalității unei ființe umane. Zacheu se traduce prin:Curat, cast, nevinovat. În prezența lui Dumnezeu.” (Stâncă Nicoară: Dicționar biblic de nume proprii și cuvinte rare). Era mai marele vameșilor din Ierihon pe timpul Domnului Isus. Ajunsese disprețuit și privit cu ură de conaționalii lui datorită slujbei pe care o acceptase. Era considerat ca și vândut romanilor pentru care aduna taxele. Un om fără demnitate care nu merita nici un fel de respect din partea iudeilor. Asta până în ziua când Mântuitorul a vizitat Cetatea finicilor. Evanghelistul povestește că: un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameşilor, căuta să vadă care este Isus; dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte, şi s-a suit într-un dud ca să-L vadă; pentru că pe drumul acela avea să treacă. A fost suficient pentru că: Isus, când a ajuns la locul acela, Şi-a ridicat ochii în sus, şi i-a zis: “Zachee, dă-te jos degrabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta.” (Luca 19:2-5). Această întâlnire a schimbat viața și destinul acestui inspector de finanțe. El a devenit urmaș al Mântuitorului. Un om respectat și apreciat. Relația cu Domnul Isus schimbă relația cu semenii. “Iată, Doamne, jumătate din avuţia mea o dau săracilor; şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit.” (Luca 19:8) avea să declare Zacheu cel pocăit. Ce experiență extraordinară! Ea poate fi și experiența ta. Dă-te jos din pomul aroganței și mândriei tale și deschide inima și casa pentru Domnul Isus chiar acum!

3. Restaurează identitatea lui Bartimeu. Bartimeu înseamnă ”Fiul lui Timeu,” iar Timeu se traduce prin ”Cel stimat, cinstit, onorat.” (Stâncă Nicoară: Dicționar biblic de nume proprii și cuvinte rare). Așadar numele lui complet era ”Fiul celui stimat, cinstit, onorat.” Numai că viața care o trăia nu semăna deloc cu numele. Privește la ”fotografia” lui. Era un cerşetor orb, şedea jos lângă drum, şi cerea de milă.” Ce paradox: tatăl lui Bartimeu era ”cel stimat, cinstit, onorat,” iar el era cerșetor și orb. Avea însă auzul foarte fin și vocea puternică: a auzit că trece Isus din Nazaret, şi a început să strige: “Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!” Niciodată Domnul Isus n-a rămas indiferent la strigătul nevoiașului. S-a oprit ”şi i-a zis: “Ce vrei să-ţi fac?” “Rabuni”, I-a răspuns orbul, “să capăt vederea.” Şi Isus i-a zis: “Du-te, credinţa ta te-a mântuit.” Îndată orbul şi-a căpătat vederea, şi a mers pe drum după Isus. (Marcu 10:46-52). Wow! Cerșetor și orb acum o oră, apoi restaurat într-un fiu al lui Dumnezeu pentru toată viața și veșnicia. Ce metamorfoză supranaturală. Se numește ”metanoia.” Numai Mântuitorul poate realiza așa ceva. Dar numai dacă vrei și tu. Dumnezeu te-a proiectat să-L reprezinți pe El și să trăiești ca și ”fiul Celui stimat, cinstit, onorat.” Păcatul ți-a deformat caracterul și viața. Ai ajuns cerșetor și orb. Ridică-te! Trece Isus pe lângă tine. Este gata să-ți restaureze viața și destinul ca să fi persoana ce corespunde scopului pentru care El Te-a adus în ființă. Pocăiește-te! Aruncă-te chiar acum în brațele Lui. Apoi, mergi pe drum după El până la capăt. Are ”tone” de binecuvântări și ”vagoane” de fericire pentru tine și casa ta.

 

RUGĂCIUNE

 

Te rugăm Doamne Isuse, treci și prin Ierihonul nostru și caută pe toți Zacheii și Bartimeii acestei lumi pentru că au nevoie urgentă de Tine. Să vină mântuirea și vindecarea Ta peste ei dar și sfințire și trezire peste noi. Amin!


Leave a Reply

^