Un tată cu impact

”Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara, pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău.” (Exod 20:12)

 “Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă –  “ca să fii fericit, şi să trăieşti multă vreme pe pământ.” (Efeseni 6:2-3)

 

tataimpactÎncep meditația cu remarca unui frate din România despre sărbătoarea tatălui: ”În America, în bisericile baptiste se sărbătorește și ziua tatălui, nu doar ziua mamei. Felicitări!!!” Nu avem suport biblic pentru asemenea sărbători dar nu e cădere din har dacă am acceptat să avem evenimente ca acestea. Mi se pare normal să avem o zi în care mulțumim lui Dumnezeu pentru mamele și tații noștri. Așa că, după sărbătoarea mamei din a doua duminică a lunii mai am avut sărbătoarea tatălui în a treia duminică din iunie. Familia și biserica sunt entități create de Dumnezeu și din momentul apariției pe scena istoriei, Diavolul, iadul și puterile întunerecului au început asaltul asupra lor. Iată de ce considerăm ca foarte important orice eveniment legat de familie ca să proclamăm adevărurile sfinte ale Scripturii. Ziua tatălui! Cum poate un tată să aibă o slujire care să aducă pace, liniște, echilibru și împlinire în casa lui? Care ar trebui să fie prerogativele unui tată adevărat și ce spune Scriptura despre el? Cum trebuie să trăiască și să slujească pentru a marca viața copiilor încât ei să-L vadă și să-L înțeleagă pe Dumnezeu privind la viața tatălui lor? Ca să fie eficient și viața lui să aibă impact în viața urmașilor lui tata trebuie să fie preocupat de câteva lucruri.

 

1. Procură. Ca și Tata din Cer. Pâinea cea de toate zilele El ne-o dă. Așa cum Tatăl din Cer împlinește toate nevoile noastre tot așa un tată adevărat este chemat să asigure provizii pentru nevoile familiei. Bărbatului – nu femeii – îi spune Domnul:”Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale…” (Geneza 2:17-19). Regula stabilită de Dumnezeu la creație a fost ca bărbatul (soț și tată) să poarte grija privind existența materială a familiei. El este cel care aduce pâinea în casă. I se mai spune și ”procuror” sau ”șef de plasă” din cauza misiunii pe care o are. Dar asta se face de cele mai multe ori cu ”trudă și durere.” Pleacă dis de dimineață și se-ntoarce în miez de noapte. Uneori lucrează mai multe slujbe și se cheltuiește pe sine ca să fie pâine pe masă și tot ce trebuie în casa lui. Riscul este de a folosi tot timpul pentru pâinea cea de toate zilele și să nu mai rămână vreme și pentru celelalte. Trăim vremuri de criză și nevoile sunt tot mai multe. Iată de ce este nevoie de înțelepciune de Sus ca să rămânem în Voia Stăpânului și să fim în control peste familia ce ne-a dăruit-o El.

2. Povățuiește. Privindla modelul desăvârșit care este Dumnezeu, Tatăl nostru din Cer, trebuie să înțelegem că misiunea unui tată nu este doar să asigure existența materială a familiei. Îndemnul Scripturii este să cu bătaie lungă: Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.” (Prov.22:6). Un tată ca să fie eficient în slujirea din familie trebuie îngrijească de sufletul copiilor. Să fie prietenul lor, transparent și plin de dragoste. Tatăl – ca și Tata din Cer – stabilește și împlinește legile care guvernează viața din familie și relațiile dintre cei care o compun. Asta înseamnă că se ocupă de educația copiilor. Cât împlinește tata legile, atât împlinesc și copiii. Apoi,tataverificămodul în carecei din subordine respectă legile din familie. Asta se numește disciplină. Dar în familia creștină disciplina este una pozitivă: înainte de a o aplica trebuie să explici copilului ce se întâmplă. Iar la sfârșit te rogi și te împaci cu el. Tatăl mai face ceva: asigură protecția copilului față de dușmanii sufletului (pornografie, droguri, ateism, prietenii rele, etc) și exercită slujba de mentor. Ca să aibă impact în misiunea lui, tata îi învață pe copii să se roage, îi conduce în închinare și-i binecuvintează. Cum stau lucrurile în dreptul tău, tu care ești chemat să fii soț, tată și preot în familie?

 

3. Pregătește.Un tată eficient este un vizionar. El se ocupă de prezent dar privește și în perspectivă înțelegând că urmașii lui (băieți și fete) sunt un dar din partea lui Dumnezeu. Împrumutați pentru o vreme, ei ne sunt încredințați ca să semănăm în ei valorile Împărăției Lui și să producem ființe pentru veșnicie. Cum vor trăi copiii noștri când vom pleca din această lume? Depinde de ”averea” pe care o lăsăm drept moștenire și de investiția pe care am făcut-o în viețile lor. Dumnezeu pretinde de la un tată cu impact să se roage pentru copiii lui și să le modeleze viața conform Cuvântului dovedind în mod practic faptul că el însuși trăiește ceea ce-i învață pe copii. Asta afirmă și Scriptura când subliniază că: ”Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui; ferice de copiii lui după el!” (Prov.20:7). Având la dispoziție cele mai extraordinare resurse și posibilități Dumnezeu ne cheamă să investim în copiii noștri și să-i învățăm să fie responsabili în așa fel încât la vârsta când trebuie să facă decizii să fie bucuroși să-L aleagă pe Dumnezeu și să fie slujitorii Lui. Ca să se-ntâmple toate aceste lucruri cel mai înțelept fel de a proceda este ca al Anei, mama lui Samuel: să ne aducem copii și să-i predăm lui Dumnezeu, Cel care ni I-a dăruit. Să ne amintim cuvintele profetului Ieremia și să facem ce spune: Ridică-ţi mâinile spre El pentru viaţa copiilor tăi.”/Plângeri 2:19/. Fie că sunt lângă Domnul și lângă tine, fie că sunt departe, atâta timp cât cineva se mai roagă pentru ei, Dumnezeu nu și-a spus ultimul cuvânt. Cel care scrie aceste rânduri a trecut pe aici și mărturisește că este adevărat.

RUGĂCIUNE

Tată din Cer îți mulțumim că ai îngăduit să ajungem părinți și să împlinim slujba de tată în familia care ne-ai hărăzit-o. Ajută-ne să privim la Tine și să învățăm cum să slujim și să ne investim pentru ca urmașii noștri să fie și urmași ai Tăi. Amin.


Leave a Reply

^