Un viitor și o nădejde

”Căci Eu ştiu gândurile, pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.” (Ier. 29:11)

nadejdeViitorul este o problemă care preocupă omenirea întreagă. El este definit ca fiind  ”tot ceea ce se va întâmpla după momentul prezent atâta vreme cât există timpul iar legile naturii sunt în acțiune.” (Wikipedia). DEX spune despre viitor că este: ”Timpul care vine; perioadă care succede prezentului; de acum înainte. Situație care urmează să existe. Lumea de apoi.” Au apărut discipline științifice care se ocupă de viitor: futurologia, studii despre viitor, futurismul. Mai există o categorie de ”prezicători” care apar tot mai des la TV și în media scrisă și electronică incluzând ghicitorii, astrologii și vrăjitorii. Fiecare încearcă să definească și să dea prognoze cât mai aproape de adevăr privind zilele care vor veni. Pe lângă toate aceste preocupări în materie de viitor la loc de cinste avem Sfânta Scriptură sau Cartea Cărților, care și ea scrutează viitorul. Dumnezeu, autorul ei întreabă în mod public: ”Cine a făcut prorocii ca Mine (să spună şi să-Mi dovedească!) … Să vestească viitorul şi ce are să se întâmple! (Isaia 44:6-7). Iar Fiul lui Dumnezeu chiar în joia mare avea să certifice lucrarea pentru viitor asigurând pe urmașii Lui că: ”Duhul adevărului … vă va descoperi lucrurile viitoare.”(Ioan 16:13). Întrebarea care se naște este: de cine te lași călăuzit, de oameni sau de Dumnezeu?. El ne garantează ”un viitor și o nădejde.” Iată cum o face:

1. Declară. Așa începe mesajul Creatorului: ”Căci Eu ştiu gândurile, pe care le am cu privire la voi, zice Domnul …” (Ier.29:11). Expresia ”zice Domnul” reprezintă esența proclamației. Traduceri engleze pun în locul cuvântului ”zice,” cuvântul ”declară,” iar expresia devine: ”declară Domnul.” Fantastic. Cel ce n-a mințit și n-a înșelat niciodată, Cel care se numește pe Sine ”Calea, Adevărul și Viața” face o declarație publică privind existența noastră și ne garantează că manifestă față de noi gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.” (Ier. 29:11). Pot să dorm liniștit și să spun ca acel copilaș care s-a rugat și a zis: ”Doamne eu mă duc la culcare. De ce să stăm amândoi treji?” Dacă Domnul declară înseamnă că El se și ține de cuvânt. Crezi tu asta cu adevărat? Dacă DA, atunci de ce te mai îngrijorezi? A venit vremea să fi liber!

2. Dovedește. Versetul de la început reprezintă referința biblică cu privire la viitorul nostru. Asta-i partea de teorie. Dar există oare vreun argument care să permită că ceea ce declară Domnul se poate dovedi? Mesajul din Ieremia 29 este scris pentru cei aflați în robia babiloniană în cel mai mare necaz. Urmăriți doar o secvenţă ca să înțelegeți: ”Pe malurile râurilor Babilonului, şedeam jos şi plângeam, când ne aduceam aminte de Sion. În sălciile din ţinutul acela ne atârnaserăm harfele. Căci acolo, biruitorii noştri ne cereau cântări, şi asupritorii noştri ne cereau bucurie, zicând: “Cântaţi-ne câteva din cântările Sionului!” – . Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin?” (Ps.137:1-3). Dar promisiunea Domnului cu privire la un viitor și o nădejde rămâne în picioare și la împlinirea ei se întâmplă lucruri nemaipomenite: ”Când a adus Domnul înapoi pe prinşii de război ai Sionului, parcă visam. Atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie, şi limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri: “Domnul a făcut mari lucruri pentru ei!” (Ps.126:1-2). Poți conta pe Cuvântul Stăpânului! Poți să faci din viața ta cel mai extraordinar experiment al împlinirii promisiunilor Lui. Cel care scrie aceste rânduri poate depune mărturie despre felul în care Dumnezeu își ține cuvântul 24/7 cu privire la toate nevoile și la viitorul nostru. Te provoc și pe tine să încerci. N-o să-ți pară rău.

3. Descoperă ”ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea.” (2Petru 3:13). Ne aflăm în fața celui mai măreț nivel de revelație a gloriei dumnezeiești. Îngăduie-mi să-ți prezint mai multe traduceri ale versetului 11 din Ieremia 29: (”plans for peace, not disaster, to give you a future filled with hope.”) /CEB/. ”Planuri pentru pace nu pentru dezastru, să vă dau un viitor plin cu speranță.”  (”plans to give you hope and a future.”) /NIV/. ”Planuri să vă dau speranță și un viitor.” (”thoughts to give you an expected end.” )/KJV/. ”Gânduri să vă dau un final așteptat.”  Așa ceva promite Domnul pe înțelesul tuturor. Iar răscumpărații Lui așteaptă la modul cel mai sigur să se împlinească aceste cuvinte atât cu privire la viața aceasta, cât și cu privire la viața veșnică. Poetul cântării 534 din Cântările Evangheliei ne asigură că Dumnezeu rămâne statornic în orice situație: ”Nu te-abate-n ceasuri grele, / De la sfântul Său cuvânt, / Ce promite, El le ține. / Crede, crede ne-ntrerupt.” El promite și se ține de cuvânt, iar pe noi ne asigură că va fi așa cum a spus dacă rămânem statornici și credincioși până la sfârșit. Iată de ce te invit în modul cel mai serios să-ți faci socotelile. Ai fost creat să fi cap și nu coadă; să trăiești victorios, nu învins. Se poate! Adu-ți aminte ce declară Domnul și apoi demonstrează felul în care se împlinesc promisiunile lui. Apoi te asigură că va duce la bun sfârșit tot ce a promis. Nici nu-ți trebuie mai mult. Ca să accesezi toată bogăția Stăpânului este nevoie de un singur lucru: pocăință. Adică să accepți iertarea pe care El ți-o oferă și prin credință să-L urmezi pe El ca Mântuitor și Domn trăind în fiecare zi la nivel de excelență.

RUGĂCIUNE

”Satură-ne în fiecare dimineaţă de bunătatea Ta, şi toată viaţa noastră ne vom bucura şi ne vom înveseli.”  (Ps.90:14)


2 Responses to “Un viitor și o nădejde”

  1. ana radu says:

    Un viitor si o nadejde sfânta.

  2. gabriela says:

    Un viitor si o nadejde.

Leave a Reply

^