Valori pentru trezirea unei națiuni

”Ilie a zis atunci întregului popor: “Apropiaţi-vă de mine”! Tot poporul s-a apropiat de el. Şi Ilie a dres altarul Domnului care fusese sfărâmat.” (1Împ.18:30)

trezire
Era criză profundă în poporul lui Dumnezeu generată de neascultrea de El și de apostazie totală. Scriptura relatează că: Ahab a făcut mai multe rele decât toţi împăraţii lui Israel care fuseseră înaintea lui, ca să mânie pe Domnul Dumnezeul lui Israel.” (1Împ.16:33). Întorcând spatele lui Dumnezeu națiunea lui Israel avea să suporte consecințele. Nu mai căzuse ploaie de mai bine de trei ani și situația a devenit dezastruoasă:  Era mare foamete în Samaria.” (1Împ.18:2)Chiar dacă poporul a călcat legământul cu Dumnezeu, El nu I-a întors spatele, ci inițiază un proces de salvare ciudat. Întotdeauna tragedia spirituală aduce cu sine tragedie și suferință fizică (social-economică). Vindecarea vine mai întâi în suflet, iar după aceea vine și prosperitatea. Astăzi sub ochii noștri urmărim  tragedii și dezastre la nivel global și toate acestea se întâmplă din cauză că oamenii L-au părăsit pe Domnul. Dumnezeu însă rămâne credincios și dorește să aducă trezire și sfințire în inimile oamenilor, apoi belșug și binecuvântare în națiuni. Cum o face și de ce se folosește ca să se întâmple acest lucru? Haideți să urmărim cum s-au petrecut lucrurile în Israel și de ce a avut nevoie Dumnezeu  atunci ca să aducă izbăvire:

1. Un om./Omul lui Dumnezeu/.  Iată cum îl descrie Scriptura: ”Ilie, Tişbitul, unul din locuitorii Galaadului” (1Împ.17:1), ”un om supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi” (Iacov 5:17). Nimic spectaculos și nici ieșit din comun în caracterizarea lui Ilie. Se plimbă pe la pârâul Cherit și-l hrănesc corbii, apoi se mută la Sarepta la o văduvă săracă unde trăiește minuni. Nici o formațiune politică nu s-ar uita la un asemenea om. În termenii acutali este un ”homeless,” adică om fără casă, cerșetor. Dar Dumnezeu are și umor. Într-o zi Îl cheamă la raport și-L trimite la împăratul lui Israel cu o misiune specială: “Du-te, şi înfăţişează-te înaintea lui Ahab, ca să dau ploaie pe faţa pământului.” (1Împ.18:1). Ce a urmat este istorie. Anonimul din Galaad devine erou național. Oare, care este cauza? Priviți la numele lui. Ilie în traducere înseamnă: ”Iehova este Dumnezeul meu;” Iehova este tăria mea;” Dumnezeul meu este veșnic.” (Dicționar Biblic). Numele lui acompaniat de credință și curaj precum și de ascultare necondiționată – toate acestea – fac din el un om care-L reprezintă pe Dumnezeu la cel mai înalt nivel. Un punct de reper care rămâne pe paginile Bibliei ca un etalon. În orice intervenție a Lui în societate, Dumnezeu a avut alături și oameni. Dar nu orice oameni, ci persoane speciale care au fost gata să coopereze cu El și să plătească prețul pentru ca slava Lui să strălucească peste popor. Iată de ce Îl găsim strigând după asemenea oameni ca să poată salva națiunea: Caut printre ei un om care să înalţe un zid, şi să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru ţară, ca să n-o nimicesc.” Însă durerea este fără margini: ”dar nu găsesc nici unul!” (Ez.22:30). În țara în care locuiesc anul acesta vor fi alegeri pentru președinte și împreună cu soția ne rugăm zilnic ca Dumnezeu să scoată acel om de care este așa mare nevoie la Casa Albă ca să proclame cu demnitate, curaj și cu credință: ”Așa vorbește Domnul!” Întrucât nevoia de oameni adevărați a fost și a rămas permanentă, Scriptura avea să strige cu tărie: ”fiţi oameni!” (1Cor.16:13). Dar nu orice fel de oameni ci ca și: “Oamenii aceştia, care au răscolit lumea.” (F.A.17:6). Dumnezeu vrea să răscolească lumea în care îți duci existența și are nevoie de oameni devotați pentru aceasta. Privește la tine și așteaptă să te ridici și să proclami ca Isaia: “Iată-mă, trimite-mă!” (Isaia 6:9)Doamne ajută!

2. Un altar./Altarul lui Dumnezeu/. Ce a făcut omul lui Dmnezeu? Urmăriți mesajul Scripturii: a dres altarul Domnului care fusese sfărâmat. A luat douăsprezece pietre, după numărul seminţiilor fiilor lui Iacov, căruia Domnul îi zisese: “Israel îţi va fi numele” şi a zidit cu pietrele acestea un altar în Numele Domnului. ”(1Împ.18:30-32). Nu orice altar, ci altarul Domnului. Erau multe altare în Israel la vremea aceea dar toate erau altare străine închinate idolilor. Un singur altar definea Israelul: altarul Domnului, iar acesta fusese dărâmat. Era locul unde poporul aducea jertfele și venea să se închine. El marca prezența lui Dumnezeu. Atitudinea omului față de Dumnezeu determină  atitudinea lui Dumnezeu față de om. Atâta timp cât omul răspunde pretențiilor Lui, Dumnezeu trimite binecuvântările și protecția Sa. Astăzi omul L-a scos în mod oficial pe Dumnezeu din modul lui de viața, cu alte cuvinte a dărâmat altarul Domnului. Consecințele nu se lasă prea mult așteptate. Zilnic suntem asaltați de informații care atestă acest adevăr. Ce-i de făcut? Să ne întoarcem la Domnul și la valorile Lui. Să dărâmăm toate altarele idolilor din viața și din casele noastre și să reclădim altarul adevărat pe care să aducem jertfe peste care să coboare focul Domnului și să le mistuie. Numai în felul acesta poporul va cădea cu fața la pământ și va proclama Numele Domnului cu putere. Iată de ce omul lui Dumnezeu avea să înalțe rugăciunea lui în felul acesta: ”Atunci voi merge la altarul lui Dumnezeu, la altarul lui Dumnezeu, care este bucuria şi veselia mea!” (Ps. 43:3-4). Ca să ajungi la altar ai nevoie de călăuzirea Lui dar și de o stare curată și sinceră ca jertfa ta să fie primită. Fii atent ce spune Domnul Isus în Predica de pe munte: ”dacă îţi aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ţi darul acolo înaintea altarului, şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul.” (Matei 5:23-24). Suficiente motive să ne verificăm starea și să ne punem viața în rânduială. Dincolo de altarul religiei, al bisericii, al familiei și atâtea alte altare te invit să te întorci sincer și pocăit la altarul Domnului. Acolo ai ocazia să aduci cea mai extraordinară jertfă: ”să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.” Cum se face asta? Exact cum spune Cartea: ”Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre.” (Rom.12:1-2)Iar asta se numește pocăință adevărată. Hotărăște-te să începi chiar acum!

3. Un mesaj./Cuvântul lui Dumnezeu/. N-a fost o predică. Seamănă mai mult a rugăciune. Așa înțelegem din relatarea Scripturii: ”Prorocul Ilie s-a apropiat şi a zis: “Doamne, Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Israel! Fă să se ştie astăzi că Tu eşti Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău, şi că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, eşti adevăratul Dumnezeu, şi să le întorci astfel inima spre bine!” (1Împ.18:36-37). Astfel a înălțat Ilie Numele Domnului; focul din cer a căzut și a mistuit arderea de tot, iar poporul a răspuns pe măsură. Iată cum s-au comportat: ”au căzut cu faţa la pământ, şi au zis: “Domnul este adevăratul Dumnezeu! Domnul este adevăratul Dumnezeu!” (1Împ.18:39). Reflectorul este îndreptat în exclusivitate spre El! Biruința este doar a Lui. Nimic pentru oameni, totul pentru Dumnezeu. El merită totul. Dup ce s-a pogorât focul a căzut și ploaia. Provocarea finală aparține Pastorului Leonard Ravenhill care scrie despre omul de pe Carmel următoarele: ”Ilie a auzit o voce, a văzut o vedenie, a gustat o putere, a măsurat un vrăjmaș și, împreună cu Dumnezeu a avut o biruință.” Apoi continuă: ”Duhul Sfânt a putut scrie viața lui Ilie în două cuvinte:”S-a rugat!” Nimeni nu poate face mai mult nici pentru Dumnezeu nici pentru oameni. Dacă Biserica ar avea azi atâția oameni ai rugăciunii pe câți sfetnici și experți administrativi are, am avea o trezire spirituală mondială într-un an de zile.” (”De ce întârzie trezirea”). Ce zici? Primești provocarea și te-apuci de treabă? Las mingea în terenul tău. Vezi ce faci cu ea. Într-o zi va trebui să răspunzi în fața Stăpânului.

RUGĂCIUNE

”Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, eşti adevăratul Dumnezeu, şi să le întorci astfel inima spre bine!” (1Împ.18:37)


Leave a Reply

^