Valori

”Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.” (Evrei 11:6)

valoriUrmăresc cu plăcere mesajele evanghelistului Billy Graham la televiziune. Sunt uimit de simplitatea și profunzimea lor precum și de puterea Duhului Sfânt care le însoțește. Momentul final este magnific: în timp ce corul cântă ”Așa cum sunt la Tine vin” sute și sute de oameni coboară din tribune drept dovadă că L-au primit pe Domnul Isus în inima lor. Unul dintre mesaje m-a marcat prin gândurile pe care le-a prezentat cu privire la salvare. Tot ce îmi amintesc sunt trei lucruri fără de care nu poți ajunge la mântuire. Există valori unicat pe care orice muritor care aspiră la mântuire și viață veșnică trebuie să și le însușească. Meditația aceasta are menirea să-ți facă de cunoscut aceste valori, iar tu urmează să hotărăști pentru destinul tău veșnic. Iată care sunt:

1. Jertfa. Cuvântul lui Dumnezeu explică în modul cel mai clar că: fără vărsare de sânge, nu este iertare.” (Evrei 9:22). Așa s-a întâmplat în Vechiul Testament și aceiași regulă se aplică și în Noul Testament cu deosebirea că jertfa noului legământ nu mai trebuie repetată la nesfârșit. Ea este o jertfă perfectă și unică deoarece: ”atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu” (Ioan 3:16). Prețul salvării omului din păcat și moarte veșnică a pretins sacrificiul suprem pe care Dumnezeu L-a plătit în persoana Fiului Său. Un singur copil a avut Tatăl din Cer și pe acesta L-a trimis: ”să se nască și să crească / să ne mântuiască.” (Colind creștin). Nu există iertare fără jetfă și nu poți ajunge în cer pe altă cale deoarece noi: ”am fost sfinţiţi … prin jertfirea trupului lui Isus Hristos, odată pentru totdeauna.” (Evrei 10:10). Nici biserica nu mântuie, nici preotul(pastorul) nu iartă păcatele și nici religia nu rezolvă problema vieții  veșnice. Doar Domnul Isus Christos, Fiul lui Dumnezeu este Singurul care te poate salva deoarece numai El a proclamat cuvintele vieții veșnice când a spus: “Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6). Așa că, întrebarea acestei meditații pentru tine este: ”Te-ai întâlnit cu El? Ți-ai predat viața în mâna Lui? Te-ai pocăit?” Asta trebuie să faci chiar acum. Mântuitorul te așteaptă și vrea să te facă fericit și împlinit.

2. Credința. A doua valoare de care ai nevoie ca să fii mântuit este credința în Dumnezeu. Este calea prin care faci ca jertfa de la Golgota să fie eficientă în viața ta. Este ceva obișnuit să auzi la fiecare pas că oamenii cred în Dumnezeu dar este penibil să constați că felul în care își exprimă oamenii credința lor este la fel ca și cel al păgânilor. Definiția credinței este clară: ”credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.” (Evrei 11:1). N-are nimic de-a face cu ce se-ntâmplă în creștinismul contemporan. Adevărata credință: ”a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna.” (Iuda v3) și nu se raportează la biserici, nici la ierarhi, nici la moaște, praznice, slujbe, nici la manifestări de un fel sau de altul, ci doar la Domnul Isus Christos, Singurul Fiu al lui Dumnezeu și asta pentru că: ”În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.” (F.A. 4:12). Te rog să înțelegi dragul meu că nu poți ajunge în Cer pe calea ta, ci numai pe Calea Lui și această cale este calea încrederii în Dumnezeu. Și demonii cred și se înfioară – spune Scriptura – dar ce folos căci nu se supun și nu fac voia lui Dumnezeu. Jertfa a fost depusă și prețul a fost plătit în  întregime. Tot ce trebuie să faci este să înțelegi că: ”fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă …” (Evrei 11:6). Clar ca bună ziua! Ai o singură alegere, așa cum proclamă și poetul țărănimii române în versurile lui: Credinţa-n zilele de-apoi / E singura tărie-n noi, / Că multe-s tari cum credem noi / Şi mâine nu-s!” (G. Coșbuc – Moartea lui Fulger). Iar un alt slujitor al lui Dumnezeu a scris următorul mesaj cutremurător: ”A noastră credință are temelie, / Al Domnului cuvânt ce stă-n vecie; / Prin care ne-a descoperit mila Lui, / Dând pe unicul Fiu al Său pentru noi.” (C.Ev. #175). Căutător după Adevăr și după nemurire: oprește-te chiar acum și aruncă-te în brațele Lui prin credință. Vei începe aventura cu Cel Viu și vei rămâne uimit de tot ce a pregătit El pentru tine.

3. Legământul./Relația./ Să recapitulăm: prețul a fost plătit și calea spre cer a fost deschisă. Mai rămâne să cunoști Persoana care poate să-ți asigure mântuirea și slavarea și să intri în legământ(relație) cu ea. Cum se face asta? Răspunsul îl dă tot Scriptura când spune: ”Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine însuşi, ca preţ de răscumpărare pentru toţi” (1Tim.2:5-6). Iată de ce Biblia nu-mi dă voie să te chem la o biserică sau la un cult, nici la o denominațiune religioasă sau la o grupare anume, ci mă obligă să fiu cinstit și să te rog și să te implor: ”Vino la Domnul Isus! Împacă-te cu El prin credință și pocăință! Predă-ți viața în mâna Lui străpunsă pe Golgota chiar acum!” Este cea mai importantă decizie de sub Soare de aceea Fiul lui Dumnezeu avea să-I avertizeze pe urmașii Lui spunând: ”căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.” (Ioan 15:5). A venit vremea să înțelegi că mântuirea înseamnă mai mult decât a avea o religie: înseamnă să ai o relație cu cea mai importantă Persoană din Univers: Domnul Isus Christos, Fiul lui Dumnezeu. Înseamnă mai mult decât să ai un nume: să ai viață! Înseamnă mai mult decât să ai Biblia: să ai credință! L-am întâlnit în urmă cu 45 de ani. Eram într-un spital studențesc din fosta Uniune Sovietică între viață și moarte. Acolo ”M-a găsit” iar eu am răspuns: DA! Meditam la versurile unei cântări primite de la sora mea din țară:”O viață-ntreagă am căutat / Un prieten bun dar n-am aflat. / Să-I spun durerea ce o am / Și pacea care o doream. / Dar cineva mi-a spus așa: / Prieten bun e Mesia. / Oricât în lume-ai căuta, / Prieten mai bun nu ai afla.” (Anonim). Am capitulat și L-am primit prin credință, iar de-atunci sunt fericit. Nu m-a mințit niciodată și nici nu m-a înșelat. Mi-a făcut numai bine și mi-a dat ”tone” de binecuvântări și ”vagoane” de fericire împreună cu încercări pe măsură. Am fost de mai multe ori la porțile veșniciei dar de fiecare data El a fost bun cu mine și a făcut minuni ca să trăiesc și să pot scrie aceste cuvinte. Acum te provoc și pe tine să faci ce am făcut eu. Dumnezeu Îți pune la dispoziție totul ca să nu ai nici un motiv să-L respingi. Alegerea însă este a ta. El are un singur timp pentru mântuire, iar acesta este ASTĂZI! Dacă amâni mereu, ia aminte la avertizarea poetului care strigă: ”Aici raiul, colo iadul. / De nu te pocăiești te pierzi. / Tare-i acel cuvânt și sfânt, / Nu om, ci Domnul a grăit.” (C.Ev.#132). Aș vrea să fim împreună în Cer. Pocăiește-te chiar acum ca să fi fericit și împlinit și aici dar și în veșnicie.

RUGĂCIUNE

”Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic! Nu mă lepăda de la Faţa Ta, şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale, şi sprijineşte-mă cu un duh de bunăvoinţă!” (Ps.51:10-12)


Leave a Reply

^