Vegheaţi şi rugaţi-vă

”El vede că nu este nici un om, şi Se miră că nimeni nu mijloceşte.” (Isaia59:16)

La puțin timp după ce am ajuns în SUA ca slujitor al lui Dumnezeu am fost invitat împreună cu soția să slujim la o biserică românească din zona Los Angeles (CA). Frații ne-au primit foarte bine și între serviciile de la adunare ne-au dus să vizităm o comunitate unde se construiau case noi, destul de ieftine. Am trecut prin casele-model şi fiecare model era deosebit de atrăgător prin concepție și prin felul în care a fost aranjat înăuntru. Ceea ce mi-a atras atenția a fost proiectul unei case la care una din camere era numită” prayer room” (cameră de rugăciune). I-am chemat pe cei cu care eram împreună și plin de bucurie le-am spus că eu cred despre proiectantul acestei case că este creștin. Gândul mă duce la cei care s-au întors din Muntele Măslinilor după Înălțarea Domnului. Ei nu s-au dus la casele lor, ci ”s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei,” iar acolo ”stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri” (F.A. 1:13-14). Casa cu” prayer room” este exact nevoia supremă din creștinismul zilelor noastre. Mai precis, rugăciunea ca și mod de viață. Odaia de sus reprezintă” centrul de comandă” în viața unui creștin autentic. Este locul rugăciunii (F.A. 1: 14/a) și locul unde se coboară Duhul Sfânt (F.A.2:1-2). Aici se naște BISERICA (F.A.2:41) și tot aici se maturizează (F.A.4:31-33). Camera de sus este locul unde se rezolvă problemele bisericii (F.A.12:12; 16:25) și este locul unde MIREASA așteaptă MIRELE (Apoc.22: 17/a). Marele om al rugăciunii, Fratele Liviu Olah definește rugăciunea în următorii termeni:” Sunt convins că ceea ce este energia nucleară în lumea materială este rugăciunea în lumea spirituală. Prin rugăciune apăsăm pe butoanele Cerului făcând cu efect jertfa Domnului Isus pentru miliardele de oameni de pe glob.” Lansez câteva întrebări care aș dori să te pună pe gânduri și să te facă să te întorci în” camera de sus”:1) Cred eu într-adevăr că rugăciunea este o putere? 2) Dacă DA – este rugăciunea cea mai mare putere din câte există sub Soare? 3) Poate oare rugăciunea să pună în mișcare mâna care conduce Universul? Ceea ce urmează sunt câteva reflecții despre rugăciune inspirate de Duhul în viața unor titani ai credinței a căror viață a fost marcată de rugăciune.

Despre nevoia de rugăciune

” În ziua de azi Biserica nu are nevoie de o instalație mai superioară, de organizații mai noi și mai bune sau de metode mai noi și mai bune, ci ea are nevoie de oameni pe care Duhul Sfânt să-I poată folosi – oameni ai rugăciunii; oameni puternici în rugăciune. Duhul Sfânt nu se revarsă prin metode, ci prin oameni. El nu unge planuri, ci pe oameni: oameni ai rugăciunii.” (E.M. Bounds – “Putere prin rugăciune”)

Despre oamenii rugăciunii

“Oamenii mari ai lumii de azi sunt aceia care se roagă. Nu aceia care vorbesc despre rugăciune; nici aceia care pot da explicații despre rugăciune, ci aceia care își fac timp pentru rugăciune și se roagă. Chiar dacă ei nu au timp, trebuie să-l ia de la altceva. Acest “altceva” poate reprezenta lucruri importante, foarte urgente şi presante dar care sunt mai puțin importante și presante decât rugăciunea.” (S. Gordon)

Despre viața de rugăciune

“Nimeni nu se ridică mai presus de viața sa de rugăciune. Predicatorul care nu se roagă se joacă; poporul care nu se roagă se rătăcește. Amvonul poate deveni o vitrină a talentelor ce stârnește aprecieri, dar în cămăruța de rugăciune nu sunt aplauze. Sărăcia Bisericii e cea mai vădita aici la locul rugăciunii. Avem mulți organizatori dar puțini agonizatori; mulți jucători dar puțini rugători (gladiatori în rugăciune). O mulțime de păstori, puțini luptători; multe temeri, puține lacrimi; modă şi paradă prea mare dar puțina râvnă în lucrare; mulți sfătuitori, puțini ostenitori. Dacă greșim în privința aceasta, a rugăciunii, greșim în toate.” (Leonard Ravenhill –” Rugăciunea care atinge veșnicia”)

Despre rugăciune și Diavolul

” Singura grijă a Diavolului este să-i împiedice pe creștini să se roage. El nu se teme de studii fără rugăciune, de slujire fără rugăciune, de religie fără rugăciune. El râde de truda noastră, își bate joc de înțelepciunea noastră, dar tremură când ne rugăm.” (Samuel Chadwick).

În loc de concluzie

” Dacă vrei să ști cine este Isus, citește Biblia. Dacă vrei să-L cunoști în persoană, roagă-te!” (Sadhu Sundar Singh)

RUGĂCIUNE

Doamne, învață-ne să ne rugăm! (Luca 11:1) Amin.


Leave a Reply

^