Viziune și misiune

”Am văzut pe Domnul.” /Isaia 6:1/”; Caut printre ei un om!”  /Ezechiel 22:30/; ”Ilie era un om …” /Iacov 5:17/

 

vision”O viziune fără misiune crează un visător; o misiune fără viziune aduce amărăciune și chin; dar, o viziune cu misiune crează un misionar.” Acest raționament spiritual a fost enunțat de George Deakin și este plin de adevăr. În fiecare moment al istoriei a fost nevoie de trezire spirituală. Dar ca să vină trezirea este nevoie de oameni cu viziune și pasiune. ”Caut printre ei un om!”  strigă Dumnezeu în  Ezechiel 22:30. Ecoul acestui strigăt dureros se aude și astăzi mai amplificat ca oricând. Profetul Isaia a avut o vedenie relatată în capitolul 6:1. ”În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul.” El era prooroc al Domnului, însă a trebuit să moară împăratul ca să-și dea seama de realitatea în care trăiește. A fost atins de Domnul și totul s-a schimbat în viața și slujirea lui precum și în națiunea din care făcea parte. ”Unde nu e viziune poporul se rătăcește și e nimicit. Unde nu e pasiune biserica piere, chiar dacă e tixită până la refuz” scrie Leonard Ravenhill în cartea ”De ce întârzie trezirea.” Lumea în care trăim astăzi are nevoie urgentă de trezire spirituală dar aceasta se va întâmpla numai dacă vor fi oameni care să aibă viziunea trezirii și care să fie pregătiți să plătească prețul. Isaia ne învață cum și unde trebuie să privim ca să se întâmple trezirea.

1. A privit în sus. Am văzut pe Domnul strigă Isaia și explică viziunea până la capăt. Stăpânul Universului ședea ”pe un scaun de domnie foarte înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau Templul. Serafimii stăteau deasupra Lui, şi fiecare avea şase aripi: cu două îşi acopereau faţa, cu două îşi acopereau picioarele, şi cu două zburau. Strigau unul la altul, şi ziceau: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui“! Şi se zguduiau uşiorii uşii de glasul care răsuna, şi casa s-a umplut de fum.” /Isaia 6:1-4/. Sus capul! Nu va fi binecuvântare și prosperitate și nici trezire până nu privești în sus ca să-L vezi pe Domnul. Stă încă pe tron și este Cel Atotputernic. Oare este nevoie să ai o experiență tristă ca să-L vezi pe El? Va trebui să pierzi pe cineva drag ca să vezi scaunul de domnie și pe Domnul și să auzi serafimii strigând ”Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor?” Este timpul să te oprești și să faci liniște în ființa ta. A venit vremea să te întorci la rugăciune și post. Numai așa Îl vei vedea!

2. A privit înăuntru. În momentul în care L-ai văzut pe Domnul, privirea se îndreaptă în mod automat spre tine. Nu spre alții, ci spre tine. Te uiți la alții și îi vezi cum nu trebuie deoarece ai ochii tulburi. Privirea Lui aduce claritate în vedere. ”Atunci am zis:Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor!” Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care-l luase cu cleştele de pe altar. Mi-a atins gura cu el, şi a zis: “Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată şi păcatul tău este ispăşit!”/Isaia 6:5-7/.Ce transformare! Când L-ai văzut pe Domnul, imediat te vezi pe tine și zici ”Vai de mine!” Nu mai zici ”Vai de voi!” Te uiți înăuntrul tău. Nu te mai ocupi de alții ci ești interesat de viața ta. Isaia era profet dar când s-a văzut în lumina Domnului a realizat că avea nevoie urgentă de atingerea Lui. Și s-a întâmplat că Domnul a avut îndurare, iar Isaia a fost curățit și pregătit pentru misiunea ce va trebui să o ducă la bun sfârșit.  Când te-ai văzut ultima dată în lumina Lui? Folosește ”microscopul” lui Dumnezeu ca să vezi bine ce este înăuntrul tău și să pornești la lucru așa cum vrea EL.

3. A privit în jur.  Al treilea lucru care se întâmplă este uimitor: ”Am auzit glasul Domnului, întrebând: “Pe cine să trimit, şi cine va merge pentru Noi?” Eu am răspuns: “Iată-mă, trimite-mă!” El a zis atunci: “Du-te şi spune” /Isaia 6:8-9/. Abia după ce L-ai văzut pe El și te-ai văzut pe tine însuți poți să-i vezi în mod clar pe cei din jurul tău. Iar după ce i-ai văzut pe ei, vezi și nevoile lor și nu te mai poți opri ci ești gata să pornești la slujire. Duci viziunea la cei nemântuiți și asta se numește trezire spirituală. Un poet anonim a scris o rugăciune în versuri: ”Al judecății gong deja răsună peste munți/Și-n jurul nostru atâția cad./Ce mulți se pierd! Ce mulți!/Obligă Tu Biserica să ducă vestea Ta/și-ncepe lucrul sfânt chiar din inima mea.”  Haideți să privim în jur cu ochii lui Dumnezeu și să exclamăm împreună cu Isaia: ”Iată-mă, trimite-mă!” Domnul să te binecuvânteze ca să faci asta chiar acum. Amin.

RUGĂCIUNE

Mulțumim Tată în Numele Domnului Isus pentru felul în care ne atragi atenția să privim la Tine ca să ne vedem pe noi și apoi să-i înțelegem pe cei din jur împreună cu nevoile lor. Lasă Duhul Tău peste cei ce citesc aceste rânduri și începe trezirea cu ei. Apoi împrăștie focul în familii și biserici, iar de-aici peste națiunea întreagă în așa fel ca să grăbim venirea Fiului Tău. Amin!


One Response to “Viziune și misiune”

  1. Ilie Pop says:

    Chiar dac? nu ai darul misiunii, roag?-te ca Domnul s? pun? mult har ?i îndr?sneal? în cei ce fac misiune pe tot p?mântul!

Leave a Reply

^