Vremea Aceea

“În vremea aceea a ieşit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Toţi se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui.”  /Luca 2:1-3/

 

“Toate îşi au vremea lor, şi fiecare lucru de sub ceruri îşi are ceasul lui.” /Ecl.3:1/. Așa începe capitolul 3 din cartea Eclesiastul, autorul subliniind adevărul că există o ”programare” din afară existenței noastre pentru fiecare eveniment pe care îl parcurgem aici pe pământ. ”El a sorocit o vreme pentru orice lucru şi pentru orice faptă.” /Ecl. 2:17/. Dumnezeul care conduce istoria aduce în scenă fiecare secvență din planul Său  pentru a împlini ”scenariul” rânduit să se întâmple din veșnicie. Suntem în ajun de sărbătoare; este timpul aducerii aminte a venirii Domnului Isus în lumea noastră, a vremii în care ”Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr.!” /Ioan 1:14/. Vă invit să vă deschideți inima și mintea și să înțelegeți împreună cu mine felul în care Stăpânul Universului își ține cuvântul dat cu sute de ani înainte de a se împlini și-l face real, autentic și provocator pentru orice căutător sincer după Adevăr.  Totul s-a petrecut după calendarul lui Dumnezeu: ”Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea.” /Gal.4:4-5/. Cum arăta ”vremea aceea” care s-a împlinit  în toate detaliile și ce trebuie să învățăm noi privind la nașterea Fiului lui Dumnezeu? Nu cumva trăim o vreme asemănătoare cu evenimentele de-atunci și suntem aproape de a doua venire a Domnului Isus? Haideți, însă să privim în Cuvânt și să urmărim  ”vremea aceea.”

1 . Vremea cezarilor. Doctorul Luca consemnează cu foarte mare grijă orice detaliu și ne lasă în scris numele câtorva ”actori” de pe scena istoriei pentru a garanta și din punct de vedere științific relatarea lui /Luca cap. 2 și 3/. Evanghelistul Matei fiind obișnuit cu statistica consemnează și el numele altor reprezentanți ai puterii romane /Matei cap.2/. Imperiul Roman domina lumea. Reformele întreprinse de Cezar August în toate domeniile au adus imperiul într-o situație de prosperitate fără precedent în istorie. De neînvins și fără rivali, romanii au instaurat așa numită ”Pax Romana” – o pace impusă de forța armelor pentru a avea liniște și pentru a putea controla totul. Sistemul de comunicare era cel mai performant din lume. Drumurile romane, precum și sistemul de poștă, dregătorii și guvernatorii care țineau legătura cu Roma și limba oficială în care se comunica făceau ca sistemul de guvernământ să fie ”fără cusur.” Legiunile romane erau ”stat în stat,” controlau totul și se bucurau de privilegii de excepție. Așa arăta ”vremea aceea,” vremea când trebuia să se nască Mesia. Aducând tabloul ”la zi” ne dăm seama cât de mult se potrivește cu vremea în care trăim noi. Încep să tresar la gândul că Domnul Isus se întoarce. Dar tu?

2 . Vremea înscrierii. “În vremea aceea a ieşit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Toţi se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui.”  /Luca 2:1-3/. În providența Sa, Dumnezeu generează evenimente și creează ocazii prin care să-și arate slava și să-și ducă la îndeplinire planul Său. Recensământul ordonat de Cezar era în planul lui Dumnezeu și cerea ca fiecare persoană să se înscrie în cetatea de origine.  Această decizie pune în mișcare o masă imensă de oameni care călătorește dintr-o parte spre cealaltă a imperiului. Pentru a-și atinge scopul, împăratul avea nevoie de înregistrarea strictă a fiecărui cetățean, urmând ca datele recensământului să fie valorificate pentru întărirea autorității Romei asupra teritoriilor din imperiu și pentru o evidență exactă a resurselor umane și a celor financiare. Evanghelistul Luca consemnează în capitolul 2:4-5 un detaliu de excepție: Iosif s-a suit şi el din Galilea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudea, în cetatea lui David, numită Betleem, – pentru că era din casa şi din seminţia lui David, – să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată.” Cât de exact lucrează Dumnezeu. Nici mai devreme, nici mai târziu, ci exact la momentul potrivit se întâmplă totul.  Parcă trasă la indigo ”vremea aceea” se repetă identic în zilele noastre. Tehnologia ”microcipului” care va fi implantat există. Se așteaptă doar momentul în care ”toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei.” /Apoc. 13:16-17/Nu e glumă; totul este foarte serios. E timpul să te oprești și să te gândești la viitorul tău și la destinul tău vremelnic și veșnic chiar acum când citești aceste rânduri.

3 . Vremea nașterii. Cronicarul continuă relatarea și consemnează faptul că: ”Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Şi a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei.” /Luca 2:6-7/.  Așa spune și colindul: ”Pe Fiul cel din vecie/Tatăl L-a trimis să vie/Să se nască și să crească/să ne mântuiască.” Ce onoare! Un singur Fiu a avut Dumnezeu și pe El L-a trimis în lumea noastră în pântecele unei fecioare neprihănite care l-a născut într-o iesle.  ”El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.” /Fil. 2:6-7/. Acesta este tabloul Mântuitorului care a venit la noi. Pe ceasornicul lui Dumnezeu însă este târziu. Se apropie ”vremea nașterii,” adică a revenirii Domnului Isus. Exact cum s-a împlinit Cuvântul la prima Lui venire se va împlini și la cea de-a doua. Scena este pregătită, iar ”actorii” așteaptă sunetul gongului și ridicarea cortinei. La Betleem oamenii L-au respins. Tu ce vei face? Acceptă chiar acum invitația colindului: ”Las’ să intre Isus în căsuța ta/Numai bucurie Domnul îți va da.”

RUGĂCIUNE

Ce mare ești Tu Doamne. Din veșnicie Te-ai gândit la salvarea noastră și ai găsit soluția trimițând pe Singurul Tău Fiu la noi ca să ne aducă mântuire și viață veșnică. Te cinstim și te adorăm Tăticule și vrem să-Ți dăm inima ca să te naști și să crești în viața noastră în  așa fel ca  să te vadă și alții și să se pocăiască. Mulțumim că ne primești și ne binecuvântezi. Amin!


Leave a Reply

^