Ziua Domnului este aproape

”Ziua Domnului este aproape!” (Ioel 1:15)

“Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ.” (2Petru 3:10)

 

aproape“Ziua Domnului” este un termen biblic folosit atât în Vechiul, cât şi în Noul Testament. În contextul Vechiului Testament expresia aceasta este utilizată pentru a profeţi evenimente ca invazia unei cetăţi sau foamete şi suferinţă din cauza păcatului şi neascultării. În Noul Testament expresia “Ziua Domnului” este folosită pentru a desemna în special judecata finală şi revenirea Domnului Isus. (Wikipedia). Privind cu atenţie la ceea ce se întâmplă sub ochii noştri suntem îndreptăţiţi să înţelegem că trăim într-adevăr momentele dinaintea revenirii Mântuitorului. Istoria, Biblia, societatea, natura, Israelul, Biserica şi cosmosul confirmă mărturia Scripturii şi ne obligă să luăm aminte la avertizările lui Dumnezeu lăsate în Cuvântul Său pentru binele nostru vremelnic şi veşnic. Nu mi-am imaginat niciodată că voi fi martor şi că voi participa“în direct” la împlinirea profeţiilor din Scriptură. Am fost inspirat de Duhul lui Dumnezeu să scriu câteva meditaţii despre vremea sfârşitului în contextul evenimentelor cu care ne confruntăm şi care ne provoacă să luăm atitudine. Astăzi vă invit să privim la “Ziua Domnului” ca la ziua care este aproape gândind că Fiul lui Dumnezeu se poate întoarce în orice moment, iar întoarcerea Lui va avea implicaţii majore atât în viaţa individului, cât şi a familiei şi societăţii până la marginile pământului. Ce spune Cuvântul despre această zi? Urmăriţi:

1. Este sigură. /”va veni”/. Eu sunt meteorolog de profesie, iar la meteo se lucrează cu “timpul probabil.” Când am acceptat să-L slujesc pe Domnul, nu mi-am schimbat meseria, ci am trecut de la cele probabile la cele exacte. Dumnezeu nu lucrează cu jumătăţi de măsură. La El totul este “Da” şi “Amin!” Iar El spune de nenumărate ori că “Ziua Domnului” va veni şi aşa va fi. ”Ziua Domnului este aproape!” strigă Domnul în Vechiul Testament (Ioel 1:15, 2:1, Obadia v 15), anunţând că: “Ziua aceea este o zi de mânie, o zi de necaz şi de groază, o zi de pustiire şi nimicire, o zi de întuneric şi negură, o zi de nori şi de întunecime.” (Țef.1:15). Iar arheologia şi istoria confirmă pe deplin acest adevăr. În Noul Testament chiar Domnul Isus atrage atenţia că va veni: “ziua când Se va arăta Fiul omului.” (Luca 17:30). Şi aşa va fi deoarece El n-a minţit niciodată. Iar ca să înţelegem cât este de iminentă întoarcerea Lui, El ne dă câteva puncte de reper asupra vremurilor în care va veni. Urmăreşte ce spune Fiul lui Dumnezeu: “Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel şi în zilele Fiului omului;” şi “Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla aidoma” (Luca 17:26,28). Fără comentarii! Ia ziarul şi citeşte sau fă-ţi timp şi urmăreşte ştirile! Apoi, confruntă ce spun oamenii cu ceea ce spune Scriptura. Vei înţelege în modul cel mai clar la cât este ora pe ceasornicul lui Dumnezeu. Este sigur că va veni această zi! Ce avem de făcut? Ne spune Cuvântul: “Căutaţi pe Domnul, toţi cei smeriţi din ţară, care împliniţi poruncile Lui! Căutaţi dreptatea, căutaţi smerenia! Poate că veţi fi cruţaţi în ziua mâniei Domnului.” (Ţef.2:3). Cum sună acest mesaj în dreptul tău şi al casei tale? Meditează astăzi şi pune lucrurile în ordine în viaţa ta. “Ziua Domnului” bate la uşă!

2. Este secretă. /”ca un hoţ”/. Nimeni nu ştie cu exactitate momentul din calendarul lui Dumnezeu în care va fi ziua aceea. Iată ce mărturiseşte chiar Fiul Său despre acel moment: Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa.” (F.A.1:7). Nu-i treaba noastră să facem preziceri, este treaba Tatălui din Ceruri să facă lumină. Iată de ce Domnul Isus explică atât de clar acest adevăr în Scriptură când proclamă că: nu ştiţi când va veni vremea aceea” … ”nu ştiţi când va veni stăpânul casei” … ”Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu şie nimeni: nici îngerii din ceruri nici Fiul, ci numai Tatăl.” ”nu știți în ce zi va veni Domul vostru” … ”Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi” … ” nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.” (Marcu 13:32-33,35; Matei 24:36,42,44;25:13). Aș vrea să te întreb ce este neclar în afirmațiile Domnului Isus? Dacă El spune că nu știe nimeni în afară de Tatăl, nici măcar El, cum își permit oamenii să calculeze și să emită prognoze fără acoperire? Apostolii au preluat cuvintele Mântuitorului și le-au proclamat ca pe niște adevăruri care nu mai au nevoie să fie comentate și interpretate. Urmăriți relatarea lor: ” … ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea.” (1Tes.5:2) spune Fratele Pavel. Iar Apostolul Petru întărește acest adevăr când strigă că: Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ … ” (2Petru 3:10).   Ați auzit vreun hoț să-și anunțe spargerea? Știe oare cineva când vine hoțul să fure? Este adevărat că Scriptura prezintă o serie de evenimente care vor avea loc înainte de venirea Lui. De aceea societatea, istoria, natura, biserica, Israelul – toate acestea – sunt un deget arătător spre venirea Domnului. Ele ne fac atenți la ceea ce va urma. Dar momentul final este secretul exclusiv al Stăpânului! (”Când vine Domnul?” – meditaţie Mihai Sârbu). Aşa că, fii atent la ce ai de făcut ca să nu fi surprins de momentul în care vei da faţă cu El: “Să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem şi să fim treji … să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a dragostei, şi să avem drept coif nădejdea mântuirii.” (1Tes.5:4-8). Punct!

3. Este selectivă. /”El îi va despărţi pe unii de alţii”/. În “Ziua Domnului” va fi o selecţie clară: “Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre şi va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui.” (Matei 25:31-33). Ce tablou extraordinar! La dreapta sau la stânga Lui! În rai sau în iad! În fericire veşnică sau în chin veşnic! Atenţie la avertizarea Celui ce va veni: “În noaptea aceea, doi inşi vor fi în acelaşi pat, unul va fi luat şi altul va fi lăsat; două femei vor măcina împreună: una va fi luată, şi alta va fi lăsată. Doi bărbaţi vor fi la câmp: unul va fi luat şi altul va fi lăsat.” (Luca 17:24-36). În Matei 25 ni se raportează că au fost zece fecioare. Au avut aceiaşi ţinută, aceleaşi candele, toate aşteptau pe Mirele şi toate au aţipit. Nici o diferenţă, însă cinci au intrat cu Mirele în odaia de nuntă şi cinci au rămas afară. Ce tragedie! Va fi o alegere în ziua aceea! Dar trebuie să fie o altă alegere înainte de ultima selecţie! Aici pe pământ! Va fi obligatoriu să decizi cu cine vrei să-ţi petreci veşnicia! Cu Fiul lui Dumnezeu şi cu sfinţii sau cu Satana şi îngerii lui. Ca tabloul să fie complet te anunţ că în timp ce scriu această meditaţie, citesc pe internet mesajul care anunţă că ieri (26 Iulie, 2015) la Detroit, MI a fost dezvelită o statuie care invită publicul să se închine Diavolului. “Pune-ţi centura” te rog şi fi atent: “Statuia lui Baphomet, inaugurată ieri în Detroit. Satana cucerește definitiv America și își cheamă slujitorii „la arme”! /Tradus din Detroit Free Press/.Wow! S-ar putea să nu mai apară acest mesaj şi Domnul să vină. Dacă totuşi ajungi să-l citeşti, fii atent la strigătul omului lui Dumnezeu: “Încă răsună ne-ncetat / Omule, pocăieşte-te! / Vin la Isus că te cheamă. / Lasă calea păcatului! (# 132 – C.Ev.). Azi! Mâine s-ar putea să fie deja târziu. Primeşte provocarea şi aruncă-te în braţele Lui, străpunse pe crucea din Golgota! Amin!

RUGĂCIUNE

“Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei!” (Ps.139;24)


Leave a Reply

^